Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2756-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., регистрирани с Решение № 2665-МИ/НР от 19.10.2015 г. и Решение № 2670-МИ от 19.10.2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-00-319 от 20.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД относно констатирани несъответствия при издаването на удостоверенията на 5 лица, регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., регистрирани с Решение № 2665-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. и Решение № 2670-МИ от 19 октомври 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Янко Иванов Христов

Невалидно ЕГН

2.

Цеца Василева Илиева

Невалидно ЕГН

3.

Бончо Колев Петров

Невалидно ЕГН

4.

Лилия Петрова Борисова

Невалидно ЕГН

5.

Атанаска Апостолова Николаева

Невалидно ЕГН

6.

Теменуга Христова Желева

Невалидно ЕГН

7.

Атанаска Йорданова Димитрова

Невалидно ЕГН

8.

Димитър Красимиров Мирев

Невалидно ЕГН

9.

Начо Добрев Иванов

Невалидно ЕГН

10.

Добринка Борисова Величкова

Невалидно ЕГН

11.

Надя Калинова Петрова

Невалидно ЕГН

12.

Мехмед Ибрямов Мехмедов

Невалидно ЕГН

13.

Еленка Стефанова Павлова

Невалидно ЕГН

14.

Мина Иванова Петрова

Невалидно ЕГН

15.

Анита Траянова Габровска

Невалидно ЕГН

16.

Евгения Иванова Христова

Невалидно ЕГН

17.

Невена Николова Златанова

Невалидно ЕГН

18.

Мира Сабинова Христова

Невалидно ЕГН

19.

Златка Йорданова Ставрева

Невалидно ЕГН

20.

Илинка Кирилова Кънчева

Невалидно ЕГН

21.

Иванка Димитрова Стойчева

Невалидно ЕГН

22.

Борис Кирилов Тороманов

Невалидно ЕГН

23.

Лиляна Николова Георгиева

Невалидно ЕГН

24.

Рада Петкова Драганова

Невалидно ЕГН

25.

Атанас Йорданов Колев

Невалидно ЕГН

26.

Георги Цанков Денков

Невалидно ЕГН

27.

Данаил Андонов Радоев

Невалидно ЕГН

28.

Теодора Генева Добрева

Невалидно ЕГН

29.

Величко Пламенов Гунов

Невалидно ЕГН

30.

Дафинка Цветанова Коджабашева

Невалидно ЕГН

31.

Атанас Петров Андонов

Невалидно ЕГН

32.

Иван Георгиев Аргиров

Невалидно ЕГН

33.

Феим Илмиев Таиров

Невалидно ЕГН

34.

Радослав Пламенов Младенов

Лицето е регистрирано за застъпник от ОИК НАРОДЕН СЪЮЗ

35.

Нейчо Маринов Кънев

Невалидно ЕГН

36.

Ангел  Димитров  Попов

Невалидно ЕГН

37.

Руска Иванова Стоянова

Невалидно ЕГН

38.

Калина Вълчанова Топалова

Невалидно ЕГН

39.

Петър Николов Кочев

Невалидно ЕГН

40.

Иван Тодоров Анев

Невалидно ЕГН

41.

Калина Петрова Даскалова

Невалидно ЕГН

42.

Йорданка Иванова Бикова

Невалидно ЕГН

43. 

Илияна Димитрова Пунгерова

Невалидно ЕГН

извършена с Решение № 2665-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. на ЦИК и с Решение № 2670-МИ от 19 октомври 2015 г. на ЦИК.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения