Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2754-НС
София, 18 юли 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 17 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България с решение на 42-то Народно събрание предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Емил Кирилов Иванов, избран от 26 (двадесет и шести) многомандатен изборен район - Софийски, издигнат от ПП „Движение за права свободи" в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 26 (двадесет и шести) многомандатен изборен район - Софийски, Александър Христов Методиев, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права свободи".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения