Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2753-МИ
София, 15 юли 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „28 март 2013 г.".

3. В точки 31 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „30 август 2013 г.".

4. В точки 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „31 август 2013 г.".

5. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „29 август 2013 г.".

6. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „29 септември 2013 г.".

7. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „8 септември 2013 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения