Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2750-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1619-МИ/НР от 31 август 2015 г. на ЦИК, с което е назначена ОИК в община Свиленград, област Хасково

По електронната поща на ЦИК е постъпило писмо от ОИК – Свиленград с вх. № 15-1512/22.10.2015 г. за допусната техническа грешка в Решение № 1619-МИ/НР от 31 август 2015 г. на ЦИК при изписване презимето на члена на ОИК Димитър Димитров Пенев, като същата грешка е допусната и в издаденото му удостоверение..

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 1619-МИ/НР от 31 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на члена на ОИК в община Свиленград да се чете ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ вместо „Димитър Иванов Пенев“, както неправилно е записано в решението.

Да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново с вярното име.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1619-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения