Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2746-НС
София, 11 юли 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 10 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иван Николаев Портних, избран от 03 (трети) многомандатен изборен район - Варненски, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Обявява за избрана за народен представител в 03 (трети) многомандатен изборен район - Варненски, Лидия Велик Маринова, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения