Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2743
София, 22.10.2015

ОТНОСНО: разрешение привличане като обвиняем и задържане по досъдебно производство на Иван Мъйнов Иванов, регистриран за кандидат за общински съветник от листата на партия „Нова Алтернатива“ за община Брезово от ОИК – Брезово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор, с вх. № МИ-09-33 от 22 октомври 2015 г. за разрешение за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № БП-335/21.10.2015 г. по описа на РУП – гр. Раковски при ОДМВР – Пловдив, преписка № 9875/2015  г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив на лицето Иван Мъйнов Иванов, ЕГН … от с. Зелениково, община Брезово, област Пловдив, регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Нова Алтернатива“ в община Брезово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от ОИК – Брезово.

Приложени са справка от ОИК – Брезово, предложение изх. № 9875/22.10.2015 г. от Г. Мутафова – районен прокурор на РП – Пловдив до Главния прокурор на Република България, уведомление за образувано на бързо досъдебно производство № 335/2015 г. по описа на РУ „Полиция“, гр. Раковски при ОДМВР гр. Пловдив, докладна записка от 21.10.2015 г. от ст. инспектор Стоянов – началник ПУ Брезово при РУ „Полиция“, гр. Раковски, свидетелство за съдимост на Иван Мъйнов Иванов, издадено на 22.10.2015 г. РС – Пловдив.

При тези данни и на основание чл.160, ал.1 ИК, Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № БП-335/21.10.2015 г. по описа на РУП – гр. Раковски при ОДМВР – гр. Пловдив, прокурорска преписка № 9875/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив на лицето Иван Мъйнов Иванов, ЕГН … живущ в …, регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Нова Алтернатива“ в община Брезово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. от ОИК – Брезово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 22.10.2015 в 23:30 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения