Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2743
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: разрешение привличане като обвиняем и задържане по досъдебно производство на Иван Мъйнов Иванов, регистриран за кандидат за общински съветник от листата на партия „Нова Алтернатива“ за община Брезово от ОИК – Брезово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор, с вх. № МИ-09-33 от 22 октомври 2015 г. за разрешение за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № БП-335/21.10.2015 г. по описа на РУП – гр. Раковски при ОДМВР – Пловдив, преписка № 9875/2015  г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив на лицето Иван Мъйнов Иванов, ЕГН … от с. Зелениково, община Брезово, област Пловдив, регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Нова Алтернатива“ в община Брезово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от ОИК – Брезово.

Приложени са справка от ОИК – Брезово, предложение изх. № 9875/22.10.2015 г. от Г. Мутафова – районен прокурор на РП – Пловдив до Главния прокурор на Република България, уведомление за образувано на бързо досъдебно производство № 335/2015 г. по описа на РУ „Полиция“, гр. Раковски при ОДМВР гр. Пловдив, докладна записка от 21.10.2015 г. от ст. инспектор Стоянов – началник ПУ Брезово при РУ „Полиция“, гр. Раковски, свидетелство за съдимост на Иван Мъйнов Иванов, издадено на 22.10.2015 г. РС – Пловдив.

При тези данни и на основание чл.160, ал.1 ИК, Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № БП-335/21.10.2015 г. по описа на РУП – гр. Раковски при ОДМВР – гр. Пловдив, прокурорска преписка № 9875/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив на лицето Иван Мъйнов Иванов, ЕГН … живущ в …, регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП „Нова Алтернатива“ в община Брезово за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. от ОИК – Брезово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения