Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2743-МИ
София, 8 юли 2013 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за частични избори за кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за  частични избори за кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения