Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2742-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Йорданов Петранов – преупълномощен представител на БСП, срещу решение № 133-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Оряхово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1460 от 20.10.2015 г. на ЦИК чрез ОИК – Оряхово, по електронната поща от Николай Йорданов Петранов – преупълномощен представител на БСП срещу решение № 133-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Оряхово, с което е отказана регистрацията на застъпниците на кандидатска листа за изборите за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство от партия БСП. Към жалбата са приложени: заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа на партия БСП за изборите за кмет на община с вх. № 2 от 15.10.2015 г. на ОИК – Оряхово; предложение на партия БСП за застъпници в СИК; решения № 105-МИ/НР от 29.09.2015 г., № 107-МИ/НР от 30.09.2015 г., № 110-МИ/НР от 05.10.2015 г. и № 133-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Оряхово; протокол № 25 от 19.10.2015 г. на ОИК – Оряхово и пълномощни - 2 броя.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно. Изтъква се несъгласие с възприетото в мотивната част на обжалваното решение основание за отказ за регистрация на предложените лица за застъпници, а именно: „дублирането им с вече регистрирани като резервни членове на СИК-ове от същата партия“. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение, както и указването на ОИК – Оряхово да регистрира предложените лица в списъка за застъпници.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес в законоустановения срок. Същата е допустима, разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, прави следните изводи:

Общинската избирателна комисия – Оряхово с решение № 107-МИ/НР от 30.09.2015 г. утвърждава списъка на резервни членове на СИК, предложен от партия БСП. Същите лица все още не са пряко ангажирани с изборния процес. Те влизат в действие, когато член на СИК не се яви в изборния ден, или в случаите на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс. Заместването се извършва с решение на ОИК и няма пречка при необходимост със същото решение да се анулира удостоверението на регистриран вече застъпник, който евентуално ще бъде назначен на мястото на неявил се член на СИК. Нещо повече, лице, регистрирано за застъпник може да откаже да е член на СИК в изборния ден.

В разпоредбата на чл. 117, ал. 3 от Изборния кодекс изрично са посочени условията, на които трябва да отговаря застъпникът – да е навършил 18 години, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. С обжалваното решение ОИК е въвела ново изискване за застъпниците – да не са утвърдени в списъка на резервните членове на СИК, с което са разширила своите правомощия като същото е основанието за отказ за регистрацията на предложените лица. Решението на ОИК – Оряхово е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 133-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Оряхово като неправилно и незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Оряхово за произнасяне, съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 1145-МИ / 12.05.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна

 • № 1144-МИ / 10.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойница, област Видин

 • № 1143 / 04.05.2022

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

 • всички решения