Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2740-ПВР/МИ
София, 5 юли 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

Постъпило е заявление с вх. № 618/05.07.2013 г. от Калоян Драгомиров Паргов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", за предсрочно прекратяване пълномощията на секретаря на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, назначаване на нейно място на Илия Константинов Илиев, досегашен член на ОИК, а на мястото на Илия Констатинов Илиев да бъде назначена за член на ОИК Живка Василева Котева. Към заявлението са приложени: заявление от Диана Диана Нинова Тонова за прекратяване пълномощията й като секретар на ОИК; копие на заповед № КВ-263 от 02.07.2013 г. за назначаване на Диана Нинова Тонова за заместник-областен управител на област София; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Живка Василева Котева; копие от дипломата за завършено висше образование на Живка Василева Котева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Столична община, Илия Константинов Илиев, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, Живка Василева Котева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения