Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2740-ПВР/МИ
София, 5 юли 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

Постъпило е заявление с вх. № 618/05.07.2013 г. от Калоян Драгомиров Паргов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", за предсрочно прекратяване пълномощията на секретаря на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, назначаване на нейно място на Илия Константинов Илиев, досегашен член на ОИК, а на мястото на Илия Констатинов Илиев да бъде назначена за член на ОИК Живка Василева Котева. Към заявлението са приложени: заявление от Диана Диана Нинова Тонова за прекратяване пълномощията й като секретар на ОИК; копие на заповед № КВ-263 от 02.07.2013 г. за назначаване на Диана Нинова Тонова за заместник-областен управител на област София; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Живка Василева Котева; копие от дипломата за завършено висше образование на Живка Василева Котева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Столична община, Илия Константинов Илиев, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, Живка Василева Котева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения