Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2740-ПВР/МИ
София, 5 юли 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

Постъпило е заявление с вх. № 618/05.07.2013 г. от Калоян Драгомиров Паргов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", за предсрочно прекратяване пълномощията на секретаря на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, назначаване на нейно място на Илия Константинов Илиев, досегашен член на ОИК, а на мястото на Илия Констатинов Илиев да бъде назначена за член на ОИК Живка Василева Котева. Към заявлението са приложени: заявление от Диана Диана Нинова Тонова за прекратяване пълномощията й като секретар на ОИК; копие на заповед № КВ-263 от 02.07.2013 г. за назначаване на Диана Нинова Тонова за заместник-областен управител на област София; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Живка Василева Котева; копие от дипломата за завършено висше образование на Живка Василева Котева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Столична община, Диана Нинова Тонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Столична община, Илия Константинов Илиев, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, Живка Василева Котева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения