Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2736-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-00-336 от 22.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД относно констатирани несъответствия при издаването на удостоверенията на 5 лица, регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., регистрирани с Решение № 2703-МИ/НР от 21 октомври 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на:

Галина Димитрова Христакиева

Лицето е регистрирано за представител от 2431– БДЦ

Николай Дянков Чепилев

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 ДПС

Румен Петков Вучков

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 БДЦ

Стелияна Тенева Трифонова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 ДПС

Тинка Иванова Ангелова

Лицето е регистрирано за представител от 2807 ПП Атака

 

извършена с Решение № 2703-МИ/НР от 21 октомври 2015 г. на ЦИК.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения