Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2736-МИ
София, 3 юли 2013 г.

ОТНОСНО: промяна на Решение № 2715-МИ от 12 юни 2013 г. за възнаграждението на членовете на ОИК за произвеждане на местни референдуми в с. Върбовка, община Павликени, и с. Димча, община Павликени, на 14 юли 2013 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ИЗМЕНЯ Решение № 2715-МИ от 12 юни 2013 г. в частта му по т. 1 за еднократното възнаграждение на членовете на ОИК - Павликени, област Велико Търново, за подготовка и произвеждане на местни референдуми в с. Върбовка и в с. Димча на 14 юли 2013 г., както следва:


Председател 360 лв.
Заместник-председател 300 лв.
Секретар 300 лв.
Член 200 лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения