Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2732-МИ
София, 1 юли 2013 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г. на ЦИК

На основание т. 11.1. от договор № МС-41/21.04.2012 г., допълнително споразумение № 2 към договор № МС-41/21.04.2012 г. и приложение № 1 към допълнителното споразумение за утвърждаване на ценово предложение за изпълнение на дейностите по компютърна обработка на резултатите от произвеждания на 30 юни 2013 г. частичен избор за кмет на община Варна, област Варна, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2685-МИ от 28 май 2013 г. на ЦИК, както следва:

1. Определя цената за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на частичните избори за кмет на община Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г. в размер на 56,40 лв., с включен ДДС, за един протокол на СИК, като крайната цена се определя според броя на откритите изборни секции.

1а. Определя цената за дейности по поддръжка и публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК - Варна за периода 21 май 2013 г. до 15 юли 2013 г. еднократно в размер на 1440 лв., с включен ДДС.

1б. Определя цената за издаване на два броя електронни подписи за председателя и секретаря на ОИК - Варна за изпращане на данните за публикуване и подписване на резултатите еднократно в размер на 84 лв., с включен ДДС.

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 7 юли 2013 г. определя цената за компютърната обработка на протоколите за втори тур в ОИК - Варна, област Варна, в размер на 39,48 лв., с включен ДДС, за един протокол на СИК, като крайната цена се определя според броя на откритите изборни секции.

3. Сумите по договора са за сметка на общинския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения