Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2731-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 8 (8-4) и вх. № 5 (5-4) от 21.10.2015 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, представлявано от Рашо Христов Тарльовски – председател на УС, чрез Валя Евлогиева Игнатова, упълномощена от представляващия с пълномощно от 2015 г., регистрирано с Решение на ЦИК № 2606-МИ/НР от 15 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Рашо Христов Тарльовски в полза на Валя Евлогиева Игнатова и в полза на 826 (осемстотин двадесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 20.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 762 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Шестдесет и четири от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 762 (седемстотин шейсет и двама) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Катя Георгиева Писарова

2.       

Мария Калинова Миланова

3.       

Виргиния Луканова Вакарелова

4.       

Николина Кирилова Лазарова

5.       

Виолета Николова Хаджиева

6.       

Румен Михайлов Глушков

7.       

Огнян Христов Данаилов

8.       

Борислав Огнянов Данаилов

9.       

Татяна Станева Кутева

10.  

Тодор Костадинов Капитанов

11.  

Александър Пейчев Ганчев

12.  

Василка Маринова Атанасова

13.  

Димитър Георгиев Кунов

14.  

Георги Иванов Станев

15.  

Радослав Теодоров Иванов

16.  

Пепи Тодорова Кацарова

17.  

Христиана Веселинова Кръстанова

18.  

Цветанка Николова Стаменова

19.  

Зорница Николова Стратиева

20.  

Димитър Димов Стойчев

21.  

Карина Емилова Цекова

22.  

Радослав Емилов Цеков

23.  

Анна Йорданова Йорданова

24.  

Васил Драганов Русев

25.  

Анелия Йорданова Цветкова

26.  

Владимира Иванова Велинова

27.  

Петранка Първанова Атанасова

28.  

Любка Александрова Младенова

29.  

Боряна Симеонова Табакова

30.  

Кольо Василев Георгиев

31.  

Иванка Кръстева Стаменова

32.  

Стефани Иванова Драганова

33.  

Светлана Николаева Винчева

34.  

Венета Велева Драганова

35.  

Станка Андреева Чолакова

36.  

Марио Любенов Николовски

37.  

Елена Тодорова Георгиева

38.  

Владислав Павлов Димитров

39.  

Любомир Василев Димитров

40.  

Ренета Петрова Събева

41.  

Наум Костадинов Киперов

42.  

Димитър Николов Андонов

43.  

Фиданка Християнова Огнянова

44.  

Даниела Луканова Иванова

45.  

Теодора Любомирова Митева

46.  

Кристиян Али Дабур

47.  

Александър Петров  Георгиев

48.  

Кунка Даньова Киперова

49.  

Катя Георгиева Рангелова

50.  

Дянко Атанасов Жечев

51.  

Ана Георгиева Пиринска

52.  

Калоян Емелов Ракъджиев

53.  

Сергей Ганчев Томов

54.  

Димана Владимирова Данчева

55.  

Иво Кирилов Танчев

56.  

Стефан Кирилов Киранов

57.  

Любомир Симеонов Черногорски

58.  

Елена Атанасова Манолова

59.  

Иван Маринов Богданов

60.  

Любомир Пасков Ташков

61.  

Денка Стоянова Евстатиева

62.  

Мария Стойкова Тимчева

63.  

Александър Венциславов Димитров

64.  

Цветан Василев Цолов

65.  

Петко Владимиров Димитров

66.  

Андреяна Петкова Петкова

67.  

Преслав Трендафилов Богданов

68.  

Петър Филипов Петров

69.  

Михаил Иванов Ставрев

70.  

Иван Младенов Шоков

71.  

Валентина Василева Узунова

72.  

Бойко Здравков Георгиев

73.  

Андрей Василев Апостолов

74.  

Никола Атанасов Николов

75.  

Александър Георгиев Стамболийски

76.  

Иванка Василева Иванова

77.  

Красимира Тодорова Гьонова

78.  

Мария Георгиева Ивчева

79.  

Светлана Георгиева Дойчева

80.  

Калин Анатолиев Кънев

81.  

Веселина Максимова Дамянова

82.  

Дамян Ивелинов Здравков

83.  

Инна Георгиева Георгиева

84.  

Юлиана Маринова Русинова

85.  

Ярослав Тодоров Рангелов

86.  

Боян Петров Черешаров

87.  

Златка Атанасова Стефанова

88.  

Йоанна Александрова Драгомирова

89.  

Ирена Тихомирова Колева

90.  

Елена Борисова Делчева

91.  

Диана Димитрова Димитрова

92.  

Павлина Атанасова Алексиева

93.  

Ивайло Миромбов Минков

94.  

Милка Иванова Тренева

95.  

Милена Борисова Георгиева

96.  

Миглена Маринова Николова

97.  

Цвета Дойчева Антонова

98.  

Лилия Недкова Тодорова

99.  

Велислав Николов Тодоров

100.                     

Бориана Бориславова Якова

101.                     

Йордан Борисов Андонов

102.                     

Емилия Станкова Краварска

103.                     

Марио Марио Георгиев

104.                     

Елена Стефанова Янева

105.                     

Веселка Пламенова Коцева

106.                     

Нина Емилова Николова

107.                     

Иван Петров Йолов

108.                     

Даниела Добромирова Василева

109.                     

Снежинка Петкова Ифчиева

110.                     

Вася Цочева Попска

111.                     

Марийка Иванова Добрева

112.                     

Дамяна Атанасова Атанасова

113.                     

Емилия Гаджева Величкова

114.                     

Мартин Радосветов Ганев

115.                     

Виолета Цветанова Стойкова

116.                     

Константин Иванов Гълъбов

117.                     

Христо Валентинов Гергов

118.                     

Алекси Милков Манолов

119.                     

Иво Крумов Георгиев

120.                     

Валентин Маринов Захариев

121.                     

Антоанета Цветанова Георгиева

122.                     

Томи Христов Стоянов

123.                     

Симеон Ивов Недялков

124.                     

Илия Николов  Шаламандов

125.                     

Венцеслав Младенов Александров

126.                     

Йордан Благоев Радков

127.                     

Ростислав Георгиев Негенцов

128.                     

Симона Начева Христова

129.                     

Петко Батев Петков

130.                     

Венелин Георгиев Михайлов

131.                     

Веселин Трифонов Пенев

132.                     

Трифон Стоев Трифонов

133.                     

Стефанка Спасова Петкова

134.                     

Ангел Александров Узунов

135.                     

Симеон Дечев Симеонов

136.                     

Невенка Стоянова Дионисиева

137.                     

Иван Георгиев Данов

138.                     

Нина Георгиева Малинова

139.                     

Юлия Борчева Станкулова

140.                     

Иван Петров Стефанов

141.                     

Калин Михайлов Михалев

142.                     

Мирослав Василев Стефанов

143.                     

Нейчо Антонов Нейчев

144.                     

Юлиан Анатолиев Станкулов

145.                     

Мария Кръстева Вигенина

146.                     

Стоян Рачев Ралев

147.                     

Нанко Стайков Мавров

148.                     

Васко Захариев Цветков

149.                     

Александър Георгиев Узунов

150.                     

Христо Стоянов Петров

151.                     

Тодор Георгиев Благьов

152.                     

Васил Пенчов Арабаджиев

153.                     

Нели Николова Борисова

154.                     

Николай Велков Дойчев

155.                     

Вельо Еньов Василев

156.                     

Цека Божилова Младенова

157.                     

Ивайло Димитров Бояджиев

158.                     

Мария Стоянова Симеонова

159.                     

Тодор Иванов Модев

160.                     

Веселин Любомиров Гъжев

161.                     

Димитър Иванов Данчев

162.                     

Симеон Петров Симеонов

163.                     

Светлана Маринова Симеонова

164.                     

Божанка Георгиева Николова

165.                     

Роза Димитрова Тасева

166.                     

Виктория Пламенова Еленкова

167.                     

Виктория Венкова Богданова

168.                     

Борис Йорданов Разаклиев

169.                     

Апостол Атанасов Папазов

170.                     

Мария Иванова Петрова

171.                     

Тодора Динчева Василева

172.                     

Лиляна Николова Георгиева

173.                     

Велислав Лазаров Велев

174.                     

Димитър Илиев Руйков

175.                     

Мария Георгиева Величкова

176.                     

Ленка Асенова Бахова

177.                     

Спаска Игнатова Узунова

178.                     

Първан Иванов Наков

179.                     

Красимира Стаменова Гълъбова

180.                     

Милка Винчева Сидерова

181.                     

Георги Борисов Симеонов

182.                     

Петър Димитров Пейков

183.                     

Йото Елитов Иванов

184.                     

Христо Кирилов Станев

185.                     

Юлия Веселинова Илиева

186.                     

Наталия Иванова Харизанова

187.                     

Пенка Паскалева Шаренкова

188.                     

Константин Кирилав Недялков

189.                     

Живка Тодорова Савова

190.                     

Ангел Иванов Томов

191.                     

Ивелина Атанасова Къслева

192.                     

Николай Георгиев Мавриков

193.                     

Илия Николов Николов

194.                     

Боряна Сашова Иванова

195.                     

Маргарита Йорданова Синьобръдска

196.                     

Христо Костадинов Малашев

197.                     

Таня Здравкова Дамова

198.                     

Теодора Александрова Бонева

199.                     

Генади Христов Диловски

200.                     

Кръстьо Маринов Цветков

201.                     

Петър Стефанов Петров

202.                     

Христо Радославов Куклев

203.                     

Стоян Тодоров Райков

204.                     

Стефан Петров Фиков

205.                     

Александър Арленков Колячев

206.                     

Красимир Стоянов Стоянов

207.                     

Георги Атанасов Атанасов

208.                     

Ралица Петрова Велизарова

209.                     

Спас Минков Тодоров

210.                     

Пламен Александров Петков

211.                     

Александър Вачев Петров

212.                     

Недялко Петров Ташев

213.                     

Добринка Вълчева Генадиева

214.                     

Методи Огнянов Георгиев

215.                     

Нели Николова Милтенова

216.                     

Десислав Христов Стоянов

217.                     

Таня Недкова Димова

218.                     

Александър Наумов Ангарев

219.                     

Георги Светославов Найдеднов

220.                     

Димитрина Иванова Димитрова

221.                     

Славка Илиева Кирилова

222.                     

Красимир Николов Иванов

223.                     

Симеонка Илиева Фильовска

224.                     

Марийка Петрова Пеева

225.                     

Георги Стефанов Георгиев

226.                     

Людмила Иванова Тимова

227.                     

Иван Йорданов Пенчев

228.                     

Цветанка Иванова Георгиева

229.                     

Виолетка Йорданова Иванова

230.                     

Венера Методиева Джонева

231.                     

Цветелина Антова Филипова

232.                     

Стойка Костадинова Пърнарева Хафезова

233.                     

Силвия Светославова Таскова

234.                     

Светлана Любенова Жечева

235.                     

Иво Аспарухов Кирилов

236.                     

Нели Йорданова Дечева

237.                     

Йорданка Любомирова Калчева

238.                     

Вергиния Димитрова Василева

239.                     

Димитър Стоянов Папазов

240.                     

Никол Иво Каназирева

241.                     

Йорданка Недева Бичевска

242.                     

Блага Христова Кокарешкова

243.                     

Валентин Боянов Даскалов

244.                     

Александър Методиев Найденов

245.                     

Тинка Траянова Иванова

246.                     

Милтиади Стефков Смоленов

247.                     

Райна Иванова Стефанова

248.                     

Елена Георгиева Найденова

249.                     

Сотир Любенов Борисов

250.                     

Ивайло Митков Симеонов

251.                     

Цветан Трайков Димитров

252.                     

Емилия Асенова Куртева

253.                     

Борислав Асенов Йорданов

254.                     

Полина Спасова Джурова

255.                     

Гергана георгиева симеонова

256.                     

Анка Йорданова Иванова

257.                     

Георги Димитров Георгиев

258.                     

Таня Василева Стайкова

259.                     

Данко Христов Димитров

260.                     

Валентина Колева Минчева

261.                     

Стефка Димитрова  Праматарова

262.                     

Николай Петров Марков

263.                     

Елисавета Боянова Петрова

264.                     

Иво Огнянов Маринов

265.                     

Елена Миронова Любенова

266.                     

Теменужка Петрова Колева

267.                     

Венелина Тодорова Стойкова

268.                     

Сергей Ивов Стойков

269.                     

Георги Александров Томов

270.                     

Стефан Дончев Стоев

271.                     

Ивелин Николаев Чунчуков

272.                     

Лидия Михайлова Василева

273.                     

Георги Йорданов Стефанов

274.                     

Аделина Георгиева Мутафчиева

275.                     

Цветанка Величкова Владимирова

276.                     

Емилия Антонова Георгиева

277.                     

Веселин Георгиев Пеев

278.                     

Мартин Николаев Христов

279.                     

Венета Ангелова Томова

280.                     

Ирина Венциславова Ацарова

281.                     

Лилия Николова Виткова

282.                     

Ненко Гурков Балев

283.                     

Стефан Тинев Добрев

284.                     

Валентин Георгиев Трифонов

285.                     

Таня Михайлова Живкова

286.                     

Петьо Тодоров Славеев

287.                     

Снежана Христова Панталеева

288.                     

Ангел Асенов Янакиев

289.                     

Мими Георгиева Нинова

290.                     

Анелия Валентинова Ангелова

291.                     

Тинка Цветанова Дълбокова

292.                     

Стефан Пенчев Цанков

293.                     

Ирина Стефанова Николова

294.                     

Мариела Руменова Петрова

295.                     

Мария Петрова Христова

296.                     

Николай Кънчев Кънчев

297.                     

Стефан Петров Сарафов

298.                     

Ивайло Александров Александров

299.                     

Милко Бориславов Стефанов

300.                     

Гергана Александрова Лесова

301.                     

Григор Христов Палашки

302.                     

Виктор Димитров Шопов

303.                     

Петър Иванов Костадинов

304.                     

Евлоги Иванов Костадинов

305.                     

Даниела Венциславова Петкова

306.                     

Диана Теодосиева Арабаджиева

307.                     

Силвия Ангелова Ангелова

308.                     

Мартин Росенов Кирилов

309.                     

Наталия Росенова Кирилова

310.                     

Емилия Иванова Куцова

311.                     

Антоанета Димитрова Стоянова

312.                     

Християн Николаев Николов

313.                     

Мариета Йорданова Николова

314.                     

Петко Кирилов Ленков

315.                     

Димитринка Асенова Цветанова

316.                     

Янка Христова Попова

317.                     

Снежинка Йорданова Цолова

318.                     

Лилия Асенова Димитрова

319.                     

Гергана Красимирова Георгиева

320.                     

Борис Ангелов Рафаилов

321.                     

Росица Георгиева Мандова

322.                     

Христо Христов Мандов

323.                     

Олга Димитрова Кирова

324.                     

Юлия Николова Ганева

325.                     

Нора Славчева Лангова

326.                     

Василка Милутинова Стоицева

327.                     

Зорница Илиева Ковачева

328.                     

Емилия Григорова Лазарова

329.                     

Димка Димитрова Зиновиева

330.                     

Елисавета Славейкова Атанасова

331.                     

Росица Тодорова Георгиева

332.                     

Петър Каменов Василев

333.                     

Стефанка Иванова Петрова

334.                     

Владимир Владимиров Геков

335.                     

Светла Георгиева Григорова

336.                     

Цветанка Петрова Чолакова

337.                     

Наталия Йорданова Чолакова

338.                     

Стефка Петрова Гунева

339.                     

Невена Атанасова Стойкова

340.                     

Начко Маринов Желязков

341.                     

Севделина Николова Желязкова

342.                     

Калин Христофоров Стоянов

343.                     

Мария Никифорова Игнатова

344.                     

Лиляна Велинова Соколова

345.                     

Ива Свиленова Павлова

346.                     

Гергана Асенова Трайкова

347.                     

Саша Сергиева Недялкова

348.                     

Илияна Иванова Котулова

349.                     

Стефан Ангелов Димитров

350.                     

Светослав Цветанов Тошков

351.                     

Велизар Борисов Благоев

352.                     

Людмила Желева Дичева

353.                     

Маргарита Йончева Думанова

354.                     

Виолета Крумова Антова

355.                     

Галина Любенова Петрова

356.                     

Лиляна Ангелова Папалезова

357.                     

Анелия Славчева Петрова

358.                     

Георги Спасов Христов

359.                     

Надка Иванова Христова

360.                     

Борис Благоев Тошков

361.                     

Светлина Петрова Владимирова

362.                     

Павлина Борисова Тишева

363.                     

Иванка Кирилова Илиева

364.                     

Валентина Атанасова Бухалска

365.                     

Тодорка Стоянова Филипова

366.                     

Вера Бориславова Иванова

367.                     

Лиляна Пейчева Андонова

368.                     

Николай Георгиев Методиев

369.                     

Райка Петрова Василева

370.                     

Илия Костадинов Стоянов

371.                     

Емануела Стоянова Ризова

372.                     

Павел Георгиев Ризов

373.                     

Марияна Благомирова Борисова

374.                     

Теодора Мирчева Иванова

375.                     

Евелина Георгиева Аврамова

376.                     

Денис Валентинов Вирянски

377.                     

Златка Борисова Обаид

378.                     

Надя Костадинова Русева

379.                     

Евдокия Георгиева Петкова

380.                     

Стефан Димитров Бъчваров

381.                     

Росица Маркова Христозова

382.                     

Славка Иванова Рачева

383.                     

Виолета Траянова Павлова

384.                     

Кирил Янков Динев

385.                     

Теменужка Руменова Прашанова

386.                     

Велимира Асенова Стоянова

387.                     

Александрина Георгиева Белотелева

388.                     

Магдалена Любенова Караманова

389.                     

Петър Иванов Христов

390.                     

Клара Асенова Стоименова

391.                     

Антоанета Василева Мицовска

392.                     

Владимир Александров Калъпсъзов

393.                     

Иван Иванов Христов

394.                     

Георги Бойков Димитров

395.                     

Александър Димитров Стойков

396.                     

Даниела Симеонова Желева

397.                     

Даниел Светозаров Попов

398.                     

Василка Василева Василева

399.                     

Даниела Венкова Великова

400.                     

Александър Николов Георгиев

401.                     

Биляна Ангелова Лонгочева

402.                     

Роза Райчова Иванова

403.                     

Жана Вълкова Николова

404.                     

Иван Николов Кирин

405.                     

Константин Валериев Цолов

406.                     

Величка Богоева Бачорова

407.                     

Надежда Георгиева Младенова

408.                     

Добринка Христова Йорданова

409.                     

Аделина Господинова Петрова

410.                     

Катя Атанасова Николова

411.                     

Виктория Чавдарова Божичкова

412.                     

Полина Живкова Дончева

413.                     

Кръстьо Румен Кръстев

414.                     

Стефка Иванова Петрова

415.                     

Гергана Илиева Методиева

416.                     

Светла Цветкова Шайбер

417.                     

Светла Милкова Струмина

418.                     

Тодор Атанасов Хиков

419.                     

Борянка Славчева Милушева

420.                     

Станислав Иванов Милушев

421.                     

Павлинка Койчева Попова

422.                     

Траяна Валентинова Цветкова

423.                     

Явор Веселинов Раловски

424.                     

Пламен Славчев Капралов

425.                     

Златка Стоянова Червенкова

426.                     

Елена Пламенова Цафарова

427.                     

Анелия Иванова Славова

428.                     

Стоянка Василева Колева

429.                     

Елиана Костадинова Колева

430.                     

Кристина Мирославова Асенова

431.                     

Сийка Петкова Колева

432.                     

Дамян Филипов Пелтеков

433.                     

Ралица Миткова Хаджиева

434.                     

Юлиян Красимиров Димитров

435.                     

Ирина Милева Божинова

436.                     

Таня Георгиева Янкова

437.                     

Росица Димитрова Венева

438.                     

Венцислав Андреев Мирчев

439.                     

Иван Рачков Иванов

440.                     

Пресиян Стефанов Маринов

441.                     

Явор Христофоров Ефтимов

442.                     

Момчил Христофоров Ефтимов

443.                     

Благой Борисов Михайлов

444.                     

Иван Стайков Димитров

445.                     

Димитър Димитров Атанасов

446.                     

Роза Кирилова Иванова

447.                     

Симеон Даков Даков

448.                     

Ангел Радков Пейн

449.                     

Марин Генадиев Цветков

450.                     

Петко Божидаров Меродийски

451.                     

Петрана Иванова Сомлева

452.                     

Стамен Иванов Ангелов

453.                     

Любомир Стефанов Петков

454.                     

Стоил Миков Стоилов

455.                     

Здравко Ангелов Михайлов

456.                     

Таньо Минев Костадинов

457.                     

Цветомир Благоев Цветков

458.                     

Траян Димитров Дечев

459.                     

Светозар Георгиев Георгиев

460.                     

Светослав Тошев Тошев

461.                     

Петър Петков Петков

462.                     

Митьо Тодоров Георгиев

463.                     

Любомир Гетов Добрев

464.                     

Йордан Темелакиев Пенев

465.                     

Кирил Бончев Колчев

466.                     

Виктория Георгиева Александрова-Гълъбова

467.                     

Валери Петров Иванчев

468.                     

Васил Христов Ташев

469.                     

Владимир Георгиев Георгиев

470.                     

Георги Ангелов Първанов

471.                     

Николай Ненов Димитров

472.                     

Недка Венциславова Дескова

473.                     

Георги Димитров Джоргов

474.                     

Димитър Николов Димитров

475.                     

Евдокия Андреева Чалмова

476.                     

Жаклин Огнянова Драганова

477.                     

Петър Димитров Петров

478.                     

Вяра Цветанова Петкова

479.                     

Милена Цветанова Цветкова

480.                     

Мария Спасова Василева

481.                     

Верка Кръстева Коцева

482.                     

Татяна Иванова Хараламбиева

483.                     

Красимир Асенов Тачев

484.                     

Бонка Стойнева Христова

485.                     

Панайот Александров Кънчев

486.                     

Янка Иванова Иванова

487.                     

Антония Валентинова Коркинова

488.                     

Боряна Иванова Гошева

489.                     

Веселин Върбанов Василев

490.                     

Веселин Иванов Пашов

491.                     

Виктор Ангелов Киров

492.                     

Владимир кръстев цветков

493.                     

Георги Людмилов Топалов

494.                     

Димитър Иванов Минков

495.                     

Емилия Михайлова Методиева

496.                     

Лозко Стефанов Лозев

497.                     

Мария Михайлова Спасова

498.                     

Мима Цветанова Здравкова

499.                     

Нина Илиева Тодорова

500.                     

Паолина Димитрова Желева

501.                     

Пламен Иванов Милев

502.                     

Ралица Маринова Вълкова

503.                     

Стоян Кирилов Борисов

504.                     

Тодор Трифонов Тодоров

505.                     

Христо Стоянов Чакъров

506.                     

Даниела Георгиева Златкова

507.                     

Страхил Йорданов Николов

508.                     

Димитър Йосифов Миланов

509.                     

Верка Василева Мицева

510.                     

Емона Венциславова Павлова

511.                     

Иван  Кирилов  Бояджиев

512.                     

Лиана  Светославова  Ковачева

513.                     

Петър  Владимиров  Пенчев

514.                     

Вася  Владимирова  Пенчева

515.                     

Жана  Трайкова  Симеонова

516.                     

Любомир Миланов Сакалийски

517.                     

Ненко Димитров Балев

518.                     

Ангел Стоев Стоев

519.                     

Кирил  Станишев Ненков

520.                     

Катя  Трифонова Трифонова

521.                     

Цветанка Александрова Йорданова

522.                     

Васил   Владимиров Панагонов

523.                     

Атанас Василев Рондов

524.                     

Антон Милчев Гурсов

525.                     

Мария Георгиева Александрова

526.                     

Георги Димитров Вучев

527.                     

Боян Валентинов Стоянов

528.                     

Станислава Димитрова Райкова

529.                     

Данаил Николаев Стоичков

530.                     

Персян Кирилов Янков

531.                     

Светлозар Василев Узунов

532.                     

Марияна Огнянова Михайлова

533.                     

Николай Сотиров Найденов

534.                     

Васил Иванов Димитров

535.                     

Лиляна Трайкова Колева

536.                     

Манол Стоянов Илков

537.                     

Нина Илиева Маджарова

538.                     

Елизабет Иванова Маджарова

539.                     

Милка Асенова Нинова

540.                     

Тодорка Христова Лингорска

541.                     

Пенка Димитрова Савова

542.                     

Дочка Николова Чернева

543.                     

Елена Петрова Балтова

544.                     

Алтънка Василева Тодорова

545.                     

Роса Дикова Михова

546.                     

Кънчо Стефанов Кантарджиев

547.                     

Борислав Димитров Илиев

548.                     

Ангел Стефчов Емилов

549.                     

Анастасия Борисова Радулова

550.                     

Стефан Гроздев Ангелов

551.                     

Радослав Борисов Гочев

552.                     

Лука Васелув Луков

553.                     

Димитър Никифоров Владимиров

554.                     

Ваня Добрева Борисова

555.                     

Григор Асенов Костов

556.                     

Данче Методиева Филипова

557.                     

Олга Иванова Дрейчева

558.                     

Красимир Атанасов Конов

559.                     

Цветанка Трайкова Геланова

560.                     

Георги Найденов Георгиев

561.                     

Светла Стефанова Миронова-Заркова

562.                     

Венцислав Иванов Зарков

563.                     

Мариян Петров Милчов

564.                     

Симеон Николов Величков

565.                     

Цветан Матеев Гашпаров

566.                     

Петя Спасова Гашпарова

567.                     

Николета Тошкова Грозева

568.                     

Румяна Занова Георгиева

569.                     

Анита Лъчезарова Апостолова

570.                     

Борислав Димитров Апостолов

571.                     

Любомир Василев Богданов

572.                     

Стоилко Гергинов Александров

573.                     

Дамян Ангелов Апостолов

574.                     

Богомил Иванов Николов

575.                     

Милко Николаев Панов

576.                     

Слави Красимиров Владимиров

577.                     

Николай Ивов Иванов

578.                     

Стефан Тодоров Колев

579.                     

Димитринка Илиева Алексиева

580.                     

Огнян Рангелов Модев

581.                     

Методи Симеонов Матеев

582.                     

Иван Георгиев Тарлев

583.                     

Йордан Методиев Петрунов

584.                     

Татяна Найденова Атанасова

585.                     

Камелия Найденова Атанасова

586.                     

Евгения Емануилова Митрева

587.                     

Гергина Йорданова Василева

588.                     

Силвия Григорова Лозанова

589.                     

Иванка Кръстева Мърчова

590.                     

Недко Стоименов Мърчов

591.                     

Нели Михайлова Георгиева

592.                     

Павлинка Радославова Патерова

593.                     

Верка Георгиева Панова

594.                     

Мариана Траянова Веселинова

595.                     

Любка Симеонова Ангелова

596.                     

Йордан Петков Стоянов

597.                     

Петър Йорданов Пешев

598.                     

Александър Кръстанов Ценев

599.                     

Стойна Иванова Стоянова

600.                     

Богомил Мирославов Петров

601.                     

Цветан Стоилов Кочков

602.                     

Милена Георгиева Лозанова

603.                     

Недка Петрова Янкова

604.                     

Тинка Благоева Стоичкова

605.                     

Кирил Данаилов Георгиев

606.                     

Ася Димитрова Райнова

607.                     

Васил Христов Стоилов

608.                     

Адриан Първанов Първанов

609.                     

Галя Георгиева Клисарска

610.                     

Йорданка Вангелова Лазарова

611.                     

Дарина Александрова Стоянова

612.                     

Цветина Живкова Божанова

613.                     

Милка Серафимова Григорова

614.                     

Полина Еленкова Пешева

615.                     

Марина Спасова Богданова

616.                     

Ростислава Емилова Сапарева

617.                     

Стефан Петров Петров

618.                     

Мария Николаева Ганчева

619.                     

Стефан Георгиев Кръстев

620.                     

Християн Василев Григоров

621.                     

Андрей Илиев Андреев

622.                     

Николай Николаев Добрев

623.                     

Виктория Тодорова Тодорова

624.                     

Лъчезар Валериев Елинчов

625.                     

Владислава Владимирова Атанасова

626.                     

Марио Цветанов Георгиев

627.                     

Иглика Валентинова Ганова

628.                     

Пламен Валентинов Ганов

629.                     

Петя Борисова Стойчева

630.                     

Надка Борисова Стойчева

631.                     

Валентин Петров Каменов

632.                     

Гергана Валериева Кирилова

633.                     

Илиян Евгениев Иванов

634.                     

Никола Кирилов Кирилов

635.                     

Мариела Стоянова Ванчева

636.                     

Зорница Тодорова Драганова

637.                     

Евелина Кирилова Кирилова

638.                     

Радостина Стойнева Стоева

639.                     

Радослав Сашов Стоянов

640.                     

Ирина Милкова Попова

641.                     

Анита Страхилова Алексова

642.                     

Петър Георгиев Йорданов

643.                     

Здравко Младенов Ненков

644.                     

Светлана Росенова Христова

645.                     

Борислав Пламенов Боянов

646.                     

Нина Руменова Шанева

647.                     

Стефани Руменова Василева

648.                     

Нина Кирилова Кирилова

649.                     

Сузана Кирилова Петрова

650.                     

Божидар Василев Рангелов

651.                     

Росица Руменова Михайлова

652.                     

Васил Кирилов Шанев

653.                     

Мария Кирилова Николова

654.                     

Красимира Павлова Тодорова

655.                     

Александра Александрова Георгиева

656.                     

Даниела Миланова Миланова

657.                     

Асен Иванов Асенов

658.                     

Никола Руменов Иванов

659.                     

Николай Йорданов Тодоров

660.                     

Емануил Емилов Асенов

661.                     

Мирела Милкова Милкова

662.                     

Мая Стоянова Иванова

663.                     

Кристиян Бойков Владимиров

664.                     

Димитър Иванов Димитров

665.                     

Зоя Петрова Захариева

666.                     

Ирина Николова Радивоева

667.                     

Кръстинка Евлогиева Андреева

668.                     

Милко Стоянов Милков

669.                     

Валентин Сергиев Михалков

670.                     

Димитър Асенов Ненков

671.                     

Нели Янева Савова

672.                     

Камелия Кирилова Вълкова

673.                     

Пламен Тодоров Димитров

674.                     

Стоимен Методиев Стоименов

675.                     

Лъчезар Симеонов Асенов

676.                     

Боян Кирилов Христов

677.                     

Бисер Стоянов Георгиев

678.                     

Десислава Цветанова Радлева

679.                     

Елена Николова Янкова

680.                     

Сийка Мирчова Николова

681.                     

Георги Крумов Татарков

682.                     

Георги Илиев Павлов

683.                     

Светла Теофилова Велинова

684.                     

Красимира Петрова Янакиева

685.                     

Георги Маноилов Георгиев

686.                     

Стоян Александров Митов

687.                     

Стефка  Драганова Боянова

688.                     

Ирина Николова Митова

689.                     

Тодор Крумов Йорданов

690.                     

Екатерин Крумов Серафимов

691.                     

Богдан Драгомиров Симеонов

692.                     

Иван Кръстев Соклев

693.                     

Александър Асенов Христов

694.                     

Мартин Юриев Петков

695.                     

Дойчин Неделчев Дойчев

696.                     

Петър Кирилов Петров

697.                     

Калоян Борисов Богданов

698.                     

Петър Деянов Петков

699.                     

Пламен Славчев Славов

700.                     

Георги Йорданов Асенов

701.                     

Желю Йорданов Йорданов

702.                     

Добрин Йорданов Йорданов

703.                     

Александър Пламенов Желязков

704.                     

Валентина Василева Анчева

705.                     

Велико Георгиев Цонев

706.                     

Тихомир Петров Иванов

707.                     

Донка Стефанова Димитрова

708.                     

Игнат Димитров Русев

709.                     

Нериман Мемишева Ашимова

710.                     

Петранка Стоянова Цанева

711.                     

Веселина Трифонова Димитрова

712.                     

Яшар Сюлейманов Алиев

713.                     

Нейчо Койчев Маринов

714.                     

Диянка Цанева Антонова

715.                     

Галин Весков Иванов

716.                     

Ирко Петров Пенев

717.                     

Пламен Ирков Петров

718.                     

Любомир Александров Максимов

719.                     

Любовка Симеонова Николова

720.                     

Ангел Росенов Ангелов

721.                     

Върбинка Кънчева Димова

722.                     

Виктор Иванов Цонев

723.                     

Цветомира Ангелова Йорданова

724.                     

Павел Иванов Маринов

725.                     

Наталия Иванова Банчева

726.                     

Славка Иванова Иванова

727.                     

Димитринка Стойкова Тодорова

728.                     

Росица Павлова Иванова

729.                     

Димитър Николаев Димитров

730.                     

Ивайло Павелов Иванов

731.                     

Янка Ганчева Колева

732.                     

Даринка Стоянова Христова

733.                     

Метин Мехмедов Мустафов

734.                     

Петко Николаев Петков

735.                     

Недко Георгиев Стефанов

736.                     

Цанко Иванов Илиев

737.                     

Юсние Мустафова Юсеинова

738.                     

Кирил Светославов Жечев

739.                     

Йордан Стилиянов Първанов

740.                     

Светлана Иванова Иванова

741.                     

Петко Дончев Цонев

742.                     

Ивайло Стилиянов Иванов

743.                     

Галя Стефанова Иванова

744.                     

Валентин Тодоров Иванов

745.                     

Павлинка Ангелова Стоилова

746.                     

Янко Методиев Георгиев

747.                     

Симеон Красимиров Ангелов

748.                     

Христо Донков Иванов

749.                     

Стефка Колева Ангелова

750.                     

Иван Янков Иванов

751.                     

Димитър Пенчев Димитров

752.                     

Димитър Стоянов Колев

753.                     

Петя Иванова Славчева

754.                     

Петър Пенчев Петров

755.                     

Димитринка Христова Димитрова

756.                     

Николай Веселинов Несторов

757.                     

Мариета Иванова Боева

758.                     

Христина Димитрова Христова

759.                     

Боян Георгиев Боев

760.                     

Анна Миткова Димитрова

761.                     

Емил Драганов Йорданов

762.                     

Ангелина Иванова Ганчева

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Мариела Георгиева Чуховска

Невалидно ЕГН

Валентин Цветков Иванов

Невалидно ЕГН

Тихомир Петров Христов

Невалидно ЕГН

Гергана Асенова Маркова - Караланова

Невалидно ЕГН

Диана Любомирова Шейтанова

Невалидно ЕГН

Елена Иванова Николова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Георги Кирилов Марковски

Невалидно ЕГН

Бойка Маринова Малчева

Невалидно ЕГН

Марин Илиев Станимиров

Невалидно ЕГН

Екатерина Боянова Станоева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Здравка Веселинова Колева

Невалидно ЕГН

Марта Стойчева Ангелова

Невалидно ЕГН

Йордан Бисеров Христов

Невалидно ЕГН

Александрия Младенова Василева

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Христо Василев Стойнов

Невалидно ЕГН

Зорица Крумова Малинова

Лицето изчаква проверка за застъпник в  МК "БСП лява България"

Любка Крумова Димитрова

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Емил Венелинов Друмев

Невалидно ЕГН

Николая Христова Кокарешкова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

Ванчо Стефанов Маринов

Невалидно ЕГН

Жеко Кочев Жеков

Невалидно ЕГН

Диляна Найденова Славчева

Невалидно ЕГН

Стефчо Трайчев Георгиев

Невалидно ЕГН

Денко Василев Славов

Невалидно ЕГН

Тодорка Василева Николова

Невалидно ЕГН

Николай Симеонов Коев

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Моника Николаева Коева

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Цветомила Методиева Коева

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Анастас Петров Андреев

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Георги Александров Радославов

Невалидно ЕГН


Верка Петрова Благоева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Данка Любенова Шаренкова

Невалидно ЕГН

Мая Стефанова Матова

Невалидно ЕГН

Станка Стоядинова Попова

Невалидно ЕГН

Пенка Дакова Цафарова

Невалидно ЕГН

Изабела Руменова Мечкарска

Невалидно ЕГН

Райна Сергиева Петрова

Невалидно ЕГН

Георги Цанев Досев

Невалидно ЕГН

Цветан Миков Цанов

Невалидно ЕГН

Марин Евлогиев Георгиев

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

Александър Славов Карастоянов

Невалидно ЕГН

Велика Колева Калейчева

Невалидно ЕГН

Светлана Страхилова Костадинова

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Даниел Александров Джоргов

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Йорданка Иванова Янкова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

Валентин Димитров Николов

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Надежда Георгиева Георгиева

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Валери Ангелов Петков

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Мария Евстатиева Площакова-Такова

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК "БСП лява България"

Надя Владимирова Богданова

Невалидно ЕГН

Стоян Христов Стоянов

Невалидно ЕГН

Асен Василев Василев

Невалидно ЕГН

Евелина Йорданова Гурсова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Радка Симеонова Петкова

Невалидно ЕГН

Янис Руменов Янков

Невалидно ЕГН

Силвана Юриева Захариева

Невалидно ЕГН

Юлиан Любенов Тодоров

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Петър Стоилов Стоичков

Невалидно ЕГН

Любен Димитров Шипочки

Невалидно ЕГН

Радослав Богданов Радев

Невалидно ЕГН

Емилия Русева Енчева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Емилия Кирилова Русева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър за изборите за общински съветници и за кметове и в публичния регистър за националния референдум.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения