Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 273-ЕП
София, 08.05.2019

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 267-ЕП от 7 май 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 267-ЕП от 7 май 2019 г. на ЦИК са допуснати технически грешки в името на предложената от Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за наблюдател в страната под № 9, като вместо Лилиан Радославова Никифорова е изписано грешно „Лилиян Радославова Никифорова“, както и в ЕГН на предложената за наблюдател извън страната под № 1 Любляна Радославова Никифорова, като вместо ……….. е изписано грешно „………..“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 267-ЕП от 7 май 2019 г. на ЦИК, като:

- името на предложената за наблюдател в страната под № 9 Лилиян Радославова Никифорова да се чете „Лилиан Радославова Никифорова“;

- ЕГН на предложената за наблюдател извън страната под №  1 Любляна Радославова Никифорова да се чете „………..“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

267-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения