Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 273-ЕП
София, 8 май 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 267-ЕП от 7 май 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 267-ЕП от 7 май 2019 г. на ЦИК са допуснати технически грешки в името на предложената от Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за наблюдател в страната под № 9, като вместо Лилиан Радославова Никифорова е изписано грешно „Лилиян Радославова Никифорова“, както и в ЕГН на предложената за наблюдател извън страната под № 1 Любляна Радославова Никифорова, като вместо ……….. е изписано грешно „………..“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 267-ЕП от 7 май 2019 г. на ЦИК, като:

- името на предложената за наблюдател в страната под № 9 Лилиян Радославова Никифорова да се чете „Лилиан Радославова Никифорова“;

- ЕГН на предложената за наблюдател извън страната под №  1 Любляна Радославова Никифорова да се чете „………..“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

267-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения