Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2723-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Постъпило е писмо с вх. № МИ-00-332 от 21.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД относно констатирани несъответствия при издаването на удостоверенията на 21 лица с невалидни ЕГН на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, регистрирани с Решение № 2698-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на:

Стефан Илиев Евстатиев

Невалидно ЕГН

Станчо Ангелов Борисов

Невалидно ЕГН

Николета Кристина Лепоева

Невалидно ЕГН

Йоанна Тодорова Георгиева

Невалидно ЕГН

Велко Стоилов Николов

Невалидно ЕГН

Васил Йотов Вътов

Невалидно ЕГН

Райна Веселинова Вълчева

Невалидно ЕГН

Йорданка Кръстанова Петрова

Невалидно ЕГН

Тодор Бойков Колев

Невалидно ЕГН

Румен Димитров Димитров

Невалидно ЕГН

Стойко Николов Величков

Невалидно ЕГН

Тодор Петков Тодоров

Невалидно ЕГН

Мария Бойкова Павлова

Невалидно ЕГН

Мария Ангелова Атанасова

Невалидно ЕГН

Рачо Генов Недков

Невалидно ЕГН

Ирина Димитрова Манолова

Невалидно ЕГН

Георги Великов Райков

Невалидно ЕГН

Борислав Орлинов Атанасов

Невалидно ЕГН

Марияна Венциславова Василева

Невалидно ЕГН

Галина Венциславова Ввасилева

Невалидно ЕГН

Румен Димитров Манасиев

Невалидно ЕГН

Нели Недева Петрова

Невалидно ЕГН

извършена с Решение № 2698-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“.

Да бъде уведомено сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ да върне анулираните удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения