Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2723-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Постъпило е писмо с вх. № МИ-00-332 от 21.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД относно констатирани несъответствия при издаването на удостоверенията на 21 лица с невалидни ЕГН на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, регистрирани с Решение № 2698-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на:

Стефан Илиев Евстатиев

Невалидно ЕГН

Станчо Ангелов Борисов

Невалидно ЕГН

Николета Кристина Лепоева

Невалидно ЕГН

Йоанна Тодорова Георгиева

Невалидно ЕГН

Велко Стоилов Николов

Невалидно ЕГН

Васил Йотов Вътов

Невалидно ЕГН

Райна Веселинова Вълчева

Невалидно ЕГН

Йорданка Кръстанова Петрова

Невалидно ЕГН

Тодор Бойков Колев

Невалидно ЕГН

Румен Димитров Димитров

Невалидно ЕГН

Стойко Николов Величков

Невалидно ЕГН

Тодор Петков Тодоров

Невалидно ЕГН

Мария Бойкова Павлова

Невалидно ЕГН

Мария Ангелова Атанасова

Невалидно ЕГН

Рачо Генов Недков

Невалидно ЕГН

Ирина Димитрова Манолова

Невалидно ЕГН

Георги Великов Райков

Невалидно ЕГН

Борислав Орлинов Атанасов

Невалидно ЕГН

Марияна Венциславова Василева

Невалидно ЕГН

Галина Венциславова Ввасилева

Невалидно ЕГН

Румен Димитров Манасиев

Невалидно ЕГН

Нели Недева Петрова

Невалидно ЕГН

извършена с Решение № 2698-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“.

Да бъде уведомено сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ да върне анулираните удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения