Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2717-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Евстатиев – кандидат за кмет на община Стрелча, против решение № 102 от 18.10.2015 г. на ОИК – Стрелча

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Иван Евстатиев – кандидат за кмет на община Стрелча, против решение № 102 от 18.10.2015 г. на ОИК – Стрелча.

Жалбата е подадена чрез ОИК – Стрелча до Централната избирателна комисия и е постъпила с вх. № МИ-15-1449/20.10.2015 г. Прави се оплакване, че обжалваното решение е взето, без да се спазва изискването за квалифицирано мнозинство две трети съгласно чл. 20 от ИК и се препраща към съображенията, изложени в негова жалба № 136 от 16.10.2015 г. на ОИК. В тази част, номерирана като т. 1, жалбата не съдържа искане. В т. 2 и 3 от жалбата са обективирани две други искания, некореспондиращи по какъвто и да е начин с обжалваното решение, а именно, по т. 2 – да се предприемат незабавни действия спрямо члена на ОИК – Стрелча Пенко Стоянов Делов, за когото се твърди, че в нарушение на чл. 19 от ИК е провел агитационна дейност на 18.10.2015 г. по време на предизборно мероприятие на политически партии и коалиции, и по т. 3 – да се предприемат незабавни и неотложни действия по осъществяването на служебна проверка за двама от членовете на ОИК – Стрелча, а именно лицата Петко Стоянов Делов и Никола Петков Илиев, за които се твърди, че са попълнили декларации с невярно съдържание по отношение на съдебното им минало.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, но се явява недопустима поради липса на предмет.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с оплакванията в жалбата и с надлежно окомплектованата преписка от ОИК – Стрелча по случая, намира случая за изяснен от фактическа страна и намира за установено следното:

Жалбоподателят в настоящото производство е сезирал първоначално ОИК – Стрелча със сигнал, наречен жалба, с вх. № 136/16.10.2015 г., с който е сезирал за разпространен плакат на ПП „Българска социалдемокрация“, на който надписът „Българска социалдемокрация“ бил много блед. Развиват се оплаквания, че се акцентирало върху надписа „Българска евролевица“, което следвало да се счита за заблуда на избирателите и подмяна на вота, доколкото ОИК – Стрелча е регистрирала коалиция „Българска радикална левица“. Към сигнала е приложено копие от въпросния плакат и копия от решения № 73 и № 74 от 22.09.2015 г., с които ОИК – Стрелча е регистрирала съответно листа за общински съветници на „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА“ и кандидатска листа за общински съветници на ПП „Българска социалдемокрация“.

Общинската избирателна комисия – Стрелча действително не е постигнала мнозинство и е взела решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК, а не на чл. 20, както се твърди в жалбата пред ЦИК. Това е отразено както в мотивите, така и в диспозитива на обжалваното решение.

Централната избирателна комисия намира от правна страна по допустимостта на жалбата следното:

В т. 1 не се съдържа искане, а се сочи факт, който е известен, по който не се спори и е ирелевантен в настоящото производство, поради което жалбата се явява недопустима поради липса на съществен елемент, а именно искане. Освен това самият юридически факт, че ОИК – Стрелча се е произнесла с обжалваното решение при хипотезата на чл. 85, ал. 4 от ИК, по никакъв начин не обуславя извод за незаконосъобразност на решението.

Цитираните по-горе точки 2 и 3 касаят искания, които не кореспондират с процесния случай и следва да бъдат оставени също без разглеждане като недопустими. Не става ясно и в какво точно се състоят оплакванията по тях. По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.“

При обсъждането на предложеното решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че жалбата следва да се разгледа по същество.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от Иван Евстатиев – кандидат за кмет на община Стрелча, против решение № 102 от 18.10.2015 г. на ОИК – Стрелча. От присъстващите в залата 14 членове на комисия за проекта гласуваха 8 членове – Ем. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова, М. Сюлейман и С. Солакова и против проекта на решение гласуваха 7 – Р. Сидерова, А. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, И. Алексиева, Т. Цанева и И. Грозева.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения