Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2715-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Христов Георгиев – общински организационен секретар на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 213-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-336 от 17.10.2015 г. от Георги Христов Георгиев – общински организационен секретар на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 213-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг, с което задължава вр.и.д. кмет на община Червен бряг да бъдат премахнати незабавно агитационни материали, поставени в нарушение на Заповед № РД-09-491 от 24.09.2015 г. на кмета на община Червен бряг във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Преписката по жалбата в оригинал е получена в ЦИК на 19 октомври 2015 г.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект на решение:

„При извършената проверка относно редовността на жалбата, Централната избирателна комисия констатира, че жалбата е подписана и подадена от Георги Христов Георгиев, който не разполага с представителна власт пред ЦИК. В представените документи за упълномощаване, лицето подало жалбата пред ЦИК е упълномощено с права да представлява партията пред ОИК и секционни избирателни комисии на територията на община Червен бряг, както и да подава, подписва и получава всякакви документи, свързани с подготовката, провеждането и приключването на предизборната кампания пред ОИК на територията на община Червен бряг. В предоставеното пълномощно с № 532 от 17.08.2015 г. и приложено към жалбата, към момента на подаването й не са дадени правомощия Георги Христов Георгиев да оспорва действия и решения на ОИК, както и да подава жалби от името на партия „ГЕРБ“ пред ЦИК. На подателя на жалбата Георги Христов Георгиев е указано по телефона на 19.10.2015 г. в 18,06 часа да представи пред ЦИК доказателства във връзка с правомощия за подаване на жалба пред ЦИК. Към настоящия момент констатираната нередовност не е отстранена.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че жалбата следва да се разгледа по същество.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от Георги Христов Георгиев – общински организационен секретар на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 213-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг. От присъстващите в залата 14 членове на комисия за проекта гласуваха 8 членове – Р. Сидерова, А. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, С. Солакова, И. Алексиева, М. Мусорлиева и Т. Цанева и против проекта на решение гласуваха 6 – Ем. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, и М. Бойкинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения