Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2715-МИ
София, 12 юни 2013 г.

ОТНОСНО: възнаграждения на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Върбовка, община Павликени и с. Димча, община Павликени, на 14 юли 2013 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и 3 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Павликени, област Велико Търново, за подготовка и произвеждане на местен референдум в с. Върбовка и в с. Димча на 14 юли 2013 г., както следва:

Председател 180 лв.
Заместник-председател 150 лв.
Секретар 150 лв.
Член 100 лв.

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум на 14 юли 2013 г., както следва:

Председател 32 лв.
Заместник-председател 30 лв.
Секретар 30 лв.
Член 28 лв.

3. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения