Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2714-ПВР/МИ
София, 12 юни 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 505/12.06.2013 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. Предлага се на мястото на Пламена Микова Маринова - председател на ОИК, да бъде назначен Велин Марков Жеков. Към предложението са приложени: заявление от Пламена Микова Маринова за освобождаването й като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копиe от дипломата за завършено висше образование на Велин Марков Жеков и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Варна, област Варна, Пламена Микова Маринова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Варна, област Варна, Велин Марков Жеков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения