Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2714-ПВР/МИ
София, 12 юни 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 505/12.06.2013 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - гр. Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. Предлага се на мястото на Пламена Микова Маринова - председател на ОИК, да бъде назначен Велин Марков Жеков. Към предложението са приложени: заявление от Пламена Микова Маринова за освобождаването й като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копиe от дипломата за завършено висше образование на Велин Марков Жеков и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Варна, област Варна, Пламена Микова Маринова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Варна, област Варна, Велин Марков Жеков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения