Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2713-НР
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 20.10.2015 г. от сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“, представлявано от Петър Александров Харалампиев – председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Атанас Симеонов Джонев, за регистрация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 16.10.2015 г. от СГС, VІ-17 състав, по ф.д. № 261/2014 г.; пълномощно от Петър Александров Харалампиев в полза на Атанас Симеонов Джонев, пълномощно от пълномощника Атанас Симеонов Джонев в полза на 150 (сто петдесет) лица – представители на „БГ ПАТРИОТ“; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 141 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Девет от лицата не отговарят на изискванията на ИК, от които едно лице се повтаря в списъка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 141 упълномощени представители на сдружение „Национално движение БГ ПАТРИОТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Георги Петров Иванов

2.       

Славка Благова Санкева

3.       

Людмил Лазаров Лазаров

4.       

Даниела Иванова Иливанова

5.       

Александър Мариов Кърджев

6.       

Иванка Николаева Лазарова

7.       

Павел Петров Лазаров

8.       

Николай Валентинов Атанасов

9.       

Владимир Георгиев Генов

10.  

Мария Георгиева Маврикова

11.  

Славчо Георгиев Мавриков

12.  

Николай Цветанов Станев

13.  

Деница Николаева Манова

14.  

Светла Кирилова Спасова

15.  

Мая Иванова Колева

16.  

Катя Георгиева Василева

17.  

Александър Николаев Александров

18.  

Анастасия Илиева Василева

19.  

Иван Янков Дашов

20.  

Десислава Емилова Божкова

21.  

Силвия Емилова Шишкова

22.  

Михаил Юриев Василев

23.  

Александър Пламенов Петков

24.  

Кристина Петьова Начева

25.  

Димка Стоянова Стефанова

26.  

Лилия Йосифова Бончева

27.  

Стоичко Красимиров Въргов

28.  

Петър Бориславов Янаков

29.  

Боряна Красимирова Въргова

30.  

Данимира Иванова Тенчева

31.  

Цветанка Стоянова Тошкина

32.  

Иванка Лазарова Рикова

33.  

Валери Димитров Пингов

34.  

Албена Цветанова Пингова

35.  

Спаска Димитрова Тодорова

36.  

Петко Василев Латов

37.  

Мариан Трифонов Дулчев

38.  

Веселинка Димитрова Велинова

39.  

Евгени Крумов Игнатов

40.  

Славка Сергиева Николова

41.  

Румен Борисов Стоянов

42.  

Десислава Георгиева Христова

43.  

Румяна Петрова Иванова

44.  

Соня Асенова Бурнаска

45.  

Ана Стоилова Гиздова

46.  

Роза Ставрева Стоилова

47.  

Антоанета Стоилова Николова

48.  

Милен Борисов Андонов

49.  

Габриела Атанасова Драгоманска

50.  

Нели Ангелова Андонова

51.  

Ели Детелинчова Банова

52.  

Десислава Страхилова Георгиева

53.  

Татяна Евтимова Младенова

54.  

Славия Петрова Бодилярска

55.  

Анелия Жорова Пенева

56.  

Димитър Младенов Димитров

57.  

Антоанета Симеонова Спиридонова

58.  

Искра Кирилова Борисова

59.  

Румяна Стойнева Бегова

60.  

Йордан Атанасов Георгиев

61.  

Стойна Иванова Кенова

62.  

Даниел Йорданов Накев

63.  

Мирела Юлиянова Величкова

64.  

Александра Сашкова Захариева

65.  

Мариянка Димитрова Кръстева

66.  

Любомир Георгиев Велинов

67.  

Мартин Иванов Михайлов

68.  

Борка Славчова Иванова

69.  

Силвия Георгиева Рашева

70.  

Юлиян Борисов Паунов

71.  

Александър Кирилов Чавдаров

72.  

Николай Александров Мирчев

73.  

Александра Стоянова Петрова

74.  

Дамян Стойнев Миленков

75.  

Атанас Георгиев Минов

76.  

Василка Александрова Апостолова

77.  

Дияна Георгиева Михайлова

78.  

Крум Младенов Абрашков

79.  

Цветомир Атанасов Христов

80.  

Ангелина Кирилова Стоянчева

81.  

Любка Николова Тасева

82.  

Нели Димитрова Славчова

83.  

Румен Кирилов Шулянов

84.  

Снежанка Кирилова Христова

85.  

Емилия Райкова Станкова

86.  

Моравка Симеонова Милева

87.  

Людмила Боянова Парлапанска

88.  

Веска Ангелова Цветкова

89.  

Даниела Руменова Йорданова

90.  

Адриана Венциславова Карадачка

91.  

Анелия Николова Иванова

92.  

Силвия Йорданова Христова

93.  

Фиданка Александрова Костадинова

94.  

Десислава Димитрова Велинова

95.  

Емилия Богданова Сърбинска

96.  

Йорданка Методиева Николова

97.  

Стойчо Василев Стоянчев

98.  

Драгинка Стоянова Лазарова

99.  

Васил Костадинов Стефанов

100.                     

Софка Стойчова Василева

101.                     

Анка Славчова Пенева

102.                     

Валентин Петров Рашев

103.                     

Георги Димитров Панев

104.                     

Анка Николова Георгиева

105.                     

Камелия Димитрова Стойменова

106.                     

Роза Серафимова Цветанова

107.                     

Славчо Евтимов Корчев

108.                     

Диана Петкова Жекова

109.                     

Росиана Бончева Бонева

110.                     

Живко Петров Жеков

111.                     

Иванка Атанасова Вичева

112.                     

Димитър Димитров Димитров

113.                     

Надя Димова Нейчева

114.                     

Иван Русев Иванов

115.                     

Иванка Васкова Димитрова

116.                     

Илия Стоянов Зъков

117.                     

Живка Госпподинова Колева

118.                     

Стефан Боянов Стоянов

119.                     

Мартин Георгиев Георгиев

120.                     

Никола Петров Вичев

121.                     

Ивелина Стоянова Ходжева

122.                     

Ангел Асенов Ангелов

123.                     

Делка Василева Калчева

124.                     

Симона Иванова Данкова

125.                     

Светослав Александров Теофилов

126.                     

Симеон Георгиев Андров

127.                     

Даниел Георгиев Андров

128.                     

Марио Красимиров Симеонов

129.                     

Даниел Божилов Начев

130.                     

Стефан Цончев Цончев

131.                     

Димчо Радков Капланов

132.                     

Едуард Спасов Начев

133.                     

Тодор Мирославов Гаврилов

134.                     

Боряна Чавдарова Пенева

135.                     

Константина Томова Грънчева

136.                     

Десислава Христова Стефанова

137.                     

Върбинка Василева Стефанова-Стоянова

138.                     

Катрин Ивайлова Борисова

139.                     

Любен Руменов Ламбев

140.                     

Атанас Запрянов Янчев

141.                     

Венелина Емилова Цветанова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

1. Стефка Петрова Славчева

Невалидно ЕГН

2. Сотир Иванов Тимев

Невалидно ЕГН

3. Цветелина Георгиос Гидакис

Невалидно ЕГН

4. Димитринка Йорданова Райчева

Невалидно ЕГН

5. Райна Петрова Доганджийска

Невалидно ЕГН

6. Тодорка Георгиева Григорова

Невалидно ЕГН

7. Георги Пламенов Георгиев

Невалидно ЕГН

8. Васил Стойчов Василев

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения