Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2713
София, 11 юни 2013 г.

ОТНОСНО: възлагане по съвместителство функции на главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия

С Решение № 2712 от 11 юни 2013 г. Централната избирателна комисия прекрати служебното правоотношение на главния секретар на администрацията на ЦИК.

Като взе предвид необходимостта от изпълнение на функции на главен секретар на администрацията на ЦИК с цел обезпечаване на дейността на администрацията и възможността по чл. 16, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия счита, че може да възложи изпълнението на функциите на главен секретар на администрацията на ЦИК на главен експерт Ивайло Атанасов Цонковски.

На основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Възлага на Ивайло Атанасов Цонковски - главен експерт в администрацията на Централната избирателна комисия, считано от датата на издаване на заповедта, да изпълнява длъжността на главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия до провеждането на конкурс за длъжността, но не по-късно от 23 август 2013 г.
 2. Председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да издадат заповед за съвместяване на длъжността главен секретар по реда на чл. 16, ал. 1 и 3 от Закона за държавния служител.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1156-МИ / 25.05.2022

  относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

 • № 1155-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

 • № 1154-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

 • всички решения