Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2713
София, 11 юни 2013 г.

ОТНОСНО: възлагане по съвместителство функции на главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия

С Решение № 2712 от 11 юни 2013 г. Централната избирателна комисия прекрати служебното правоотношение на главния секретар на администрацията на ЦИК.

Като взе предвид необходимостта от изпълнение на функции на главен секретар на администрацията на ЦИК с цел обезпечаване на дейността на администрацията и възможността по чл. 16, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия счита, че може да възложи изпълнението на функциите на главен секретар на администрацията на ЦИК на главен експерт Ивайло Атанасов Цонковски.

На основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Възлага на Ивайло Атанасов Цонковски - главен експерт в администрацията на Централната избирателна комисия, считано от датата на издаване на заповедта, да изпълнява длъжността на главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия до провеждането на конкурс за длъжността, но не по-късно от 23 август 2013 г.
 2. Председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да издадат заповед за съвместяване на длъжността главен секретар по реда на чл. 16, ал. 1 и 3 от Закона за държавния служител.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения