Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2712-МИ/НР
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 17 (17-1) и вх. № 7 (7-1) от 20.10.2015 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, чрез Андрей Красимиров Георгиев – упълномощен представител, регистрирана с Решение на ЦИК № 2649-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от пълномощника Андрей Красимиров Георгиев в полза на 405 (четиристотин и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 20.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 356 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Четиридесет и девет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 356 (триста петдесет и шест) упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Станимир Крумов Праматаров

2.       

Надежда Спасова Ганчева

3.       

Маргарита Николова Трендафилова

4.       

Димитър Иванов Иванов

5.       

Владимир Любенов Палуков

6.       

Димитър Георгиев Коцев

7.       

Тодор Пламенов Тинчев

8.       

Анна Стаменова Василева Иванова

9.       

Александър Кирилов Лолов

10.  

Серафим Видинов Иванов

11.  

Стамен Видинов Иванов

12.  

Димитър Георгиев Георгиев

13.  

Силвия Симеонова Димитрова

14.  

Виктор Георгиев Димитров

15.  

Асен Георгиев Георгиев

16.  

Боряна Владиславова Григорова

17.  

Дора Пламенова Тинчева

18.  

Катя Живкова Лещарска

19.  

Кирил Димитров Киров

20.  

Георги Валериев Грънчаров

21.  

Илко Аспарухов Арсов

22.  

Красимир Георгиев Георгиев

23.  

Венцислав Димитров Драганов

24.  

Александър Йовчев Стойков

25.  

Сашка Янкова Стойнова

26.  

Георги Милчов Бързашки

27.  

Любка Иванова Джурова

28.  

Николай Тодоров Спасов

29.  

Боян Димитров Боянов

30.  

Лора Венцислав Вардарова

31.  

Теодора Григорова Шиячка

32.  

Елизабет Красимирова Величкова

33.  

Александър Павлов Спасов

34.  

Чавдар Георгиев Икономов

35.  

Спаска Георгиева Неделчева

36.  

Мариана Стаменова Димитрова

37.  

Маргарита Атанасова Гаджалова

38.  

Цветан Филипов Стефанов

39.  

Емил Красимиров Димитров

40.  

Лиляна Николова Вандова

41.  

Мирослав Томов Янков

42.  

Бистра Йорданова Ангелова

43.  

Анна Благоева Ангелова

44.  

Павлинка Благоева Ангелова

45.  

Александър Евгениев Тонев

46.  

Благовест Димитров Христовски

47.  

Стоян Антонов Стоянов

48.  

Васил Валентинов Иванов

49.  

Стоян Борисов Маринов

50.  

Василка Боянова Константинова

51.  

Валентина Валентин Чочанова

52.  

Мариела Петрова Владикова

53.  

Иван Николаев Владиков

54.  

Иво Георгиев Георгиев

55.  

Христо Кънчев Христов

56.  

Георги Генчев Георгиев

57.  

Емилия Динчова Славейкова

58.  

Светлина Динчова Славейкова

59.  

Гергана Стефанова Димитрова

60.  

Емилия Кръстева Минева

61.  

Стела Илиева Григорова

62.  

Рамона Радославова Горанова

63.  

Любомира Пламенова Гергинова

64.  

Мария Николова Димитрова

65.  

Яна Петрова Стоянова

66.  

Ивайло Кръстанов Стоянов

67.  

Стефка Йорданова Гитингс

68.  

Даниела Първанова Лекова Стефанова

69.  

Милен Владленов Борисов

70.  

Владлен Цветков Борисов

71.  

Горана Траянова Хаджиева

72.  

Цеца Валентинова Къцевска

73.  

Траяна Божидарова Методиева

74.  

Александър Стефанов Ганчев

75.  

Маргарита Иванова Кулаксъзова

76.  

Костадин Чавдаров Марков

77.  

Десислава Йорданова Накова

78.  

Александър Василев Пенев

79.  

Михаела Любенова Генова

80.  

Мирослава Иванова Перева

81.  

Георги Александров Фереджанов

82.  

Валентина Василева Методиева

83.  

Гриша Борисов Николов

84.  

Теодор Красимиров Занев

85.  

Красимира Илиева Сотирова

86.  

Христо Петков Михалски

87.  

Лилия Александрова Найденова

88.  

Павел Иванов Иванов

89.  

Кина Стойкова Николова

90.  

Лили Петкова Петкова

91.  

Владислав Гришев Георгиев

92.  

Радослав Росенов Любомиров

93.  

Силвия Владимирова Спирова

94.  

Даниел Георгиев Нинов

95.  

Варвара Петрова Фурнаджиева

96.  

Звезделин Руменов Миланов

97.  

Спас Славчев Василев

98.  

Емил Христов Христов

99.  

Роберто Роберт Майдяни

100.                     

Любомир Благоев Райков

101.                     

Кристиян Радославов Костов

102.                     

Емил Емилов Георгиев

103.                     

Виктор Викторов Илиевски

104.                     

Иван Валериев Минев

105.                     

Жан Косев Михайлов

106.                     

Теодор Петров Лозанов

107.                     

Стефан Милянов Сертев

108.                     

Боряна Божидарова Борисова

109.                     

Йордан Христов Станчев

110.                     

Таня Георгиева Георгиева

111.                     

Божидар Росенов Асенов

112.                     

Елена Каролова Райкова

113.                     

Захари Архангелов Здравков

114.                     

Йордан Руменов Стоянов

115.                     

Цветомир Емилов Грозданов

116.                     

Цветелин Младенов Цолов

117.                     

Йордан Василев Василев

118.                     

Димитър Даниелов Манолов

119.                     

Георги Методиев Методиев

120.                     

Подар Михайлов Михайлов

121.                     

Христо Йорданов Станчев

122.                     

Мария Василева Патинова

123.                     

Цветан Димитров Ценов

124.                     

Вълчо Иванов Манчев

125.                     

Кристина Димитрова Йовова

126.                     

Максим Страхилов Чилингиров

127.                     

Лъчезар Пламенов Величков

128.                     

Димитър Петров Петров

129.                     

Кирил Константинов Бочаров

130.                     

Георги Архангелов Аначков

131.                     

Антон Любомиров Ангелов

132.                     

Росен Радославов Рангелов

133.                     

Маргарита Георгиева Вучева

134.                     

Десислава Крумова Цанова

135.                     

Бонка Иванова Иванова

136.                     

Валя Борисова Ангелова

137.                     

Рени Иванова Заркова

138.                     

Тодорка Тодорова Дункова

139.                     

Красимир Стойков Дунков

140.                     

Костадин Иванов Ковачев

141.                     

Борислава Ангелова Ролева

142.                     

Христо Иванов Милчев

143.                     

Вероника Георгиева Дърова

144.                     

Атанас Иванов Шаров

145.                     

Емил Илиев Ойнаков

146.                     

Силвия Борисова Дърова

147.                     

Силвия Димитрова Станкова

148.                     

Славчо Георгиев Пейчев

149.                     

Виолета Танчева Стоева

150.                     

Мая Методиева Горанова

151.                     

Надежда Харалампиева Цекова

152.                     

Капка Иванова Ваклева

153.                     

Стефан Гроздев Иванов

154.                     

Цветанка Димова Баталова

155.                     

Даниела Владимирова Никифорова

156.                     

Петър Иванов Диловски

157.                     

Теменужка Денчева Станишева

158.                     

Цветанка Живкова Стефанова

159.                     

Златка Иванова Чакърова

160.                     

Кирил Любенов Бонев

161.                     

Валентина Борисова Мишева

162.                     

Таня Валентинова Пейкова

163.                     

Добринка Христова Бонева

164.                     

Цветан Дайнов Митов

165.                     

Лида Костадинова Гълъбова

166.                     

Рилка Петрова Димчева

167.                     

Маргарита Василева Донова

168.                     

Стилияна Кирилова Стойчева

169.                     

Силвия Райчева Мануилова

170.                     

Емилия Иванова Митева

171.                     

Христина Иванова Йорданова

172.                     

Радослав Радославов Гълъбов

173.                     

Иван Митев Митев

174.                     

Елка Петрова Стоименова

175.                     

Людмила Вълова Чавдарска

176.                     

Тодор Владимиров Мишев

177.                     

Манол Иванов Димитров

178.                     

Васил Радославов Гълъбов

179.                     

Георги Иванов Карамфилов

180.                     

Иван Горанов Александров

181.                     

Мария Петкова Сотирова

182.                     

Юри Валентинов Георгиев

183.                     

Емилия Александрова Петрова

184.                     

Димитър Иванов Чавдарски

185.                     

Антон Величков Божилов

186.                     

Люба Николова Коева

187.                     

Славка Брайкова Велева

188.                     

Илинка Георгиева Казакова

189.                     

Надежда Николова Атанасова

190.                     

Димитър Христов Велев

191.                     

Бранимира  Христова Велева

192.                     

Дилян Николаев Гергинов

193.                     

Цветанка Боянова Фудулова

194.                     

Силвия Божидарова Чанкова

195.                     

Александър Любомиров Ценов

196.                     

Тодор Ангелов Рангелов

197.                     

Емил Георгиев Фудулов

198.                     

Спаска Стоянова Александрова

199.                     

Михаела Ангелова Илиева

200.                     

Нелия Свилкова Занева

201.                     

Петя Петрова Петрова

202.                     

Стоян Спасов Занев

203.                     

Даринка Христова Лалошева

204.                     

Румяна  Иванова Костадинова

205.                     

Рени Здравкова Спасова

206.                     

Лъчезар Здравков Спасов

207.                     

Борис Стоянов Костадинов

208.                     

Владимир Николаевич Сусликов

209.                     

Спас Георгиев Кръстев

210.                     

Елизабет Венцислав Николова

211.                     

Стояна Георгиева Кръстева

212.                     

Боряна Константинова Чулкова

213.                     

Константин Руменов Чулков

214.                     

Димитър Борисов Генджев

215.                     

Златина Игнатова Юрукова-Цанкова

216.                     

Стоименка Павлова Брайкова

217.                     

Брайко Константинов Брайков

218.                     

Юлия Стоядинова Костова

219.                     

Красимир Брайков Брайков

220.                     

Лъчезар Петров Големанов

221.                     

Милка Георгиева Тошева

222.                     

Юлиана Петкова Ангелова

223.                     

Иван Ангелов Ангелов

224.                     

Тинка Нешова Миндилова

225.                     

Искра Николаева Маринова

226.                     

Огнян Кирилов Ангелов

227.                     

Владислав Петров Петров

228.                     

Румяна Христова Антова

229.                     

Веселин Петров Тонев

230.                     

Антония Панделиева Янева

231.                     

Валентин Каменов Янев

232.                     

Роска Кирилова Иванова

233.                     

Бойка Йорданова Янакиева

234.                     

Гергана Петрова Генова

235.                     

Венета Кръстанова Панева

236.                     

Методи Велков Лазаров

237.                     

Георги Георгиев Иванов

238.                     

Мария Павлова Иванова

239.                     

Богумила Благоева Гещакова

240.                     

Ирен Владимирова Венкова

241.                     

Антоанета Христова Лазарова

242.                     

Радослав Йорданов Петков

243.                     

Лучия Ганчева Ганчева

244.                     

Георги Георгиев Георгиев

245.                     

Росица Ангелова Здравкова

246.                     

Кристина Иванова Йосифова

247.                     

Божидар Владимиров Щърков

248.                     

Веселина Тодорова Перфанова

249.                     

Явор Мартинов Първанов

250.                     

Виолета Методиева Перфанова

251.                     

Георги Евгениев Георгиев

252.                     

Албена Георгиева Николова

253.                     

Стефан Павлов Стойчев

254.                     

Николай Стефанов Стойчев

255.                     

Йорданка Петрова Апостолова

256.                     

Калина Асенова Николова

257.                     

Тодор Иванов Илиев

258.                     

Василка Кирилова Шипарова

259.                     

Александър Кирилов Шипаров

260.                     

Людмила Димитрова Тошева

261.                     

Зорница Радомирова Цветкова

262.                     

Петко Любчев Мирчев

263.                     

Костадинка Атанасова Колева

264.                     

Екатерина Тихомирова Пенкова

265.                     

Деляна Каменова Пенков

266.                     

Теофана Борисова Якимова

267.                     

Весела Любомирова Бръзицова

268.                     

Райна Григорова Гутева

269.                     

Ивон Веселинова Велинова

270.                     

Цветелина Петрова Гаджова

271.                     

Здравка Тодорова Петрова

272.                     

Светослав Стоянов Петров

273.                     

Виолета Цекова Димитрова

274.                     

Павел Димитров Димитров

275.                     

Боряна Илиева Софкова

276.                     

Веска Георгиева Чакърова

277.                     

Валентина Йорданова Мутафчийска

278.                     

Йорданка Георгиева Крайчева

279.                     

Александър Руменов Алексиев

280.                     

Бисер Янков Канев

281.                     

Цветанка Тодорова Добрева

282.                     

Емилия Борисова Владова

283.                     

Маноил Огнянов Петев

284.                     

Росица Евгениева Владова

285.                     

Борис Димитров Владов

286.                     

Светлана Борисова Борисова

287.                     

Димана Костадинова Цачева

288.                     

Цветан Дянков Цачев

289.                     

Евгени Станчев Бачев

290.                     

Мария Николова Лозанова

291.                     

Цветелина Вергилова Гушева

292.                     

Анка Петкова Николова

293.                     

Татяна Вергилова Трифонова

294.                     

Анна Павлова Иванова

295.                     

Ивайло Иванов Станчев

296.                     

Даниела Петрова Семкова

297.                     

Цветанка Николова Чикова

298.                     

Пламен Митков Димитров

299.                     

Райнета Борисова Милушева

300.                     

Васка Маринова Розева

301.                     

Митко Пламенов Димитров

302.                     

Тодор Людмилов Розев

303.                     

Цветина Пламенова Димитрова

304.                     

Стефан Климентов Семков

305.                     

Цветан Николов Чуков

306.                     

Петър Климентов Семков

307.                     

Пламен Матеев Мерценков

308.                     

Мирослава Бойкова Андреева

309.                     

Соня Борисова Атанасова

310.                     

Емил Стоянов Тепавичаров

311.                     

Атанаска Петрова Аврамова

312.                     

Христо Петков Атанасов

313.                     

Илонка Николова Бонева

314.                     

Ангел Ангелов Пантов

315.                     

Райна Стоянова Янакиева

316.                     

Сашка Трайкова Димитрова

317.                     

Вероника Евгениева Лознова Николова

318.                     

Делчо Йорданов Георгиев

319.                     

Анна Георгиева Кочева

320.                     

Цветелина Георгиева Тодорова

321.                     

Стоян Георгиев Тодоров

322.                     

Ралица Илиянова Раданова

323.                     

Виолета Симеонова Киркова

324.                     

Борислав Милчев Михайлов

325.                     

София Борисова Георгиева

326.                     

Божана Аспарухова Георгиева

327.                     

Цецка Тодорова Гервазиева

328.                     

Антон Евгениев Георгиев

329.                     

Веселин Николов Илиев

330.                     

Николай Георгиев Чуков

331.                     

Любомир Иванов Михайлов

332.                     

Красимир Иванов Михайлов

333.                     

Детелинка Бориславова Минкова

334.                     

Борислав Георгиев Георгиев

335.                     

Митра Михова Тодорова

336.                     

Силвия Димитрова Цветанова

337.                     

Лазар Христов Аджаров

338.                     

Ясенка Валентинова Александрова

339.                     

Кирил Недялков Недялков

340.                     

Георги Атанасов Гълъбов

341.                     

Кристина Николова Кръстева

342.                     

Ася Антонова Арсенова

343.                     

Марио Александров Петров

344.                     

Явор Петров Якимов

345.                     

Десислава Петрова Тодорова

346.                     

Любомира Николаева Николова

347.                     

Борислава Найденова Илиева

348.                     

Симона Миткова Хаджиева

349.                     

Николинка Николаева Петрова

350.                     

Десислава Ангелова Стойнева

351.                     

Диана Бориславова Спасова

352.                     

Петър Георгиев Манолов

353.                     

Стоян Горанов Горанов

354.                     

Виолета Веселинова Харалампиева

355.                     

Николина Веселинова Харалампиева

356.                     

Денчо Крумов Методиев

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

1. Мария Кръстева Коларова

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 МК "БСП лява България"

2. Александър Владимиров Ламбев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

3. Георги Михайлов Лещарски

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

4. Екатерина Райкова Джурова

Невалидно ЕГН

5. Душан Станимиров Марков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

6. Илона Йорданова Михайлова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

7. Първан Крумов Леков

Невалидно ЕГН

8. Мария Георгиева Фереджанова

Невалидно ЕГН

9. Анна Благоева Ангелова

Лицето се повтаря в списъка

10. Бистра Йорданова Ангелова

Лицето се повтаря в списъка

11. Валери Иванов Минев

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 Движение за права и свободи-ДПС

12. Мартин Иванов Христов

Невалидно ЕГН

13. Християн Петров Трифонов

Невалидно ЕГН

14. Стефан Веселин Стефанов Арабаджиев

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

15. Георги Иванов Голчев

Невалидно ЕГН

16. Божидар Златанов Борисов

Невалидно ЕГН

17. Георги Велиславов Пенчев

Невалидно ЕГН

18. Сашка Александрова Кадийска

Невалидно ЕГН

19. Наташа Георгиева Кръстева

Невалидно ЕГН

20. Георги Стефанов Дъров

Невалидно ЕГН

21. Красимира Ангелова Чанкова

Невалидно ЕГН

22. Петър Костадинов Райнов

Невалидно ЕГН

23. Петър Василев Маноилов

Невалидно ЕГН

24. Цеца Илиева Пейчева

Невалидно ЕГН

25. Гинка Илиева Райнова

Лицето е регистрирано за застъпник от 628 Независим кандидат - Георги Тодоров Хаджидризов

26. Петя Петрова Денковва

Невалидно ЕГН

27. Самуил Илиев Илиев

Невалидно ЕГН

28. Красимира Костадинова Михайлова

Невалидно ЕГН

29. Александър Цветанов Митов

Невалидно ЕГН

30. Красимира Григорова Димитрова

Невалидно ЕГН

31. Кирил Георгиев Младенов

Невалидно ЕГН

32. Христо Вълканов Вълканов

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

33. Емил Атанасов Пешев

Невалидно ЕГН

34. Силвия Георгиева Фудулова

Лицето е кандидат от БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) в ОИК София

35. Мариела Валентинова Дойчинова

Невалидно ЕГН

36. Анна Петкова Медвецка

Невалидно ЕГН (10 цифри)

37. Снежана Атанасова Апостолова

Невалидно ЕГН

38. Даниела Йорданова Ангелова

Невалидно ЕГН

39. Иван Станимиров Атанасов

Невалидно ЕГН

40. Виолета Андреева Керчева

Невалидно ЕГН

41. Десислава Цветанова Цачева

Невалидно ЕГН

42. Мирослава Цветанова Цачева

Невалидно ЕГН

43. Петя Цветанова Керчева

Невалидно ЕГН

44. Соня Ерменкова Тепавичарова

Невалидно ЕГН

45. Генка Маринова Георгиева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

46. Цветанка Йорданова Георгиева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

47. Моника Филкова Филипова

Невалидно ЕГН

48. Васил Димитров Петров

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 МК "БСП лява България"

49. Моника Викторова Маринова

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения