Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2711-НС
София, 11 юни 2013 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от и.д. областен управител на област Кюстендил Гергана Михайлова с вх. № 2079-НС от 11.06.2013 г. на ЦИК, с искане за указания от Централната избирателна комисия за въпросите за съхранението на печати и документи, останали в общинските администрации след произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Представено е писмо от Общинска администрация -Дупница до областния управител на област Кюстендил за становище относно съхраняването на печат № 21976 на секция № 66 в кметство Тополница, община Дупница, използван в парламентарните избори през 2013 г.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за да се прибере използваният в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. печат с № 21976 на секция № 66 в кметство Тополница, община Дупница.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на областния управител на област Кюстендил.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения