Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2709
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем и задържане по досъдебно производство на Деян Данчев Ванчев, регистриран за кандидат за кмет в с. Узунджово, община Хасково, от Коалиция „ЗА ХАСКОВО“ под № 7 в бюлетината от ОИК – Хасково за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор, с вх. № МИ-09-29 от 21 октомври 2015г. за разрешение за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № 139/2015 г. по описа на ОДМВР – Хасково (преписка вх. № 2133/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Хасково) на лицето Деян Данчев Ванчев, ЕГН … от Хасково, регистриран в бюлетината под № 7 като кандидат за кмет на населено място с. Узунджово от Коалиция „ЗА ХАСКОВО“ от ОИК – Хасково.

Приложено е решение № 98-МИ/НР от 19.09.2015 г. на ОИК – Хасково, от което е видно, че лицето Деян Данчев Ванчев е регистриран за кандидат за кмет на кметство с. Узунджово от Коалиция „ЗА ХАСКОВО“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., писмо с  изх. № 20/19.10.2015 г. на ОИК – Хасково, справка за съдимост на Д. Ванчев, издадена на 19.102015 г. от РС – Хасково, справка на наблюдаващ прокурор. При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане и привличане като обвиняем по досъдебно производство № 139/2015 г. по описа на ОДМВР – Хасково, прокурорска преписка № 2133/2015 г. по описа на Районна прокуратура –Хасково на лицето Деян Данчев Ванчев, ЕГН …, от гр. Хасково …, регистриран в бюлетината под № 7 като кандидат за кмет на кметството с. Узунджово от Коалиция „ЗА ХАСКОВО“ от Общинска избирателна комисия – Хасково, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения