Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2709-МИ
София, 10 юни 2013 г.

ОТНОСНО: техническите характеристики на бюлетините за кмет на община Варна при произвеждане на частичните избори 30 юни 2013 г.

Във връзка с постъпили писма с вх. № 493/10.06.2013 г. на ЦИК от ОИК - Варна, с вх. № 492 от 07.06.2013 г. на ЦИК от Иван Великов - вр.и.д. главен секретар на община Варна и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 162 и чл. 172 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За произвеждането на частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г. да се прилагат техническите образци на бюлетините, утвърдени с Решение № 1612-МИ от 6 февруари 2011 г. на ЦИК, изменени съгласно приложението към настоящото решение.

2. Приложението не се публикува.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения