Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2704-МИ
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. и Решение № 1680 от 5 март 2012 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. и Решение № 1680 от 5 март 2012 г. на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения