Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2704-МИ
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. и Решение № 1680 от 5 март 2012 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. и Решение № 1680 от 5 март 2012 г. на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения