Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2703-МИ/НР
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 23 и вх. № 8 от 19.10.2015 г. от сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“, представлявано от Галина Тодорова Николова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 20-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 15.10.2015 г. от СГС, VІ-19 състав, по ф.д. № 353/2011 г.; пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 691 (шестстотин деветдесет и едно) лица – представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 641 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Петдесет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 641 упълномощени представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

Име, презиме и фамилия

1.       

Борислава Славчова Вакъвчиева

2.       

Васил Атанасов Сидеров

3.       

Димитрина Василева Сидерова

4.       

Елена Николова Апостолова

5.       

Ирина Димитрова Шопова-Сидерова

6.       

Коста Георгиев Георгиев

7.       

Красимир Иванов Малчев

8.       

Мария Димитрова Гълъбова

9.       

Мирослав Калинов Апостолов

10.  

Славчо Борисов Вакъвчиев

11.  

Снежана Атанасова Георгиева

12.  

София Георгиева Шопова

13.  

Гинка Апостолова Георгиева

14.  

Даниел Стефанов Бонев

15.  

Диана Величкова Величкова

16.  

Диана Стефанова Кировска

17.  

Марин Венциславов Трендафилов

18.  

Мими Петрова Петрова

19.  

Михаил  Калчев Димитров

20.  

Надя Стефанова Димитрова

21.  

Николай Минчев Димитров

22.  

Николина Андонова Колева

23.  

Пламен Димитров Димитров

24.  

Пламена Димчева Димова

25.  

Радостина  Димитрова Димитрова

26.  

Даниела Русева Христова

27.  

Ивайло Панайотов Керемедчиев

28.  

Христо Тодоров Тодоров

29.  

Николай Ангелов Янев

30.  

Стамен Петров Николов

31.  

Галена Тодорова Георгиева

32.  

Галина Йорданова Христова

33.  

Дария Тодорова Георгиева

34.  

Диана Тодорова Даскалова

35.  

Елица Василева Дойчинова

36.  

Кичка Петрова Костадинова

37.  

Красимир Добрев Христов

38.  

Райка Стоянова Драганова

39.  

Славяна Тодорова Георгиева

40.  

Тодор Георгиев Драганов

41.  

Антоан Пламенов Ангелов

42.  

Весела Ромелова Начева

43.  

Кристина Милчева Асенова

44.  

Наташа Тонева Миланова

45.  

Памела Владимирова Джуниска

46.  

Анатолий Христов Антов

47.  

Анелия Стефанова Рачева

48.  

Детелина Венкова Иванова

49.  

Клара Томова Петрова

50.  

Мария Иванова Маркова

51.  

Павлин Ботев Марков

52.  

Пенка Дочева Христова

53.  

Борислав Радев Георгиев

54.  

Валентина Начева Георгиева

55.  

Владка Димитрова Гочева

56.  

Даниел Петров Алексиев

57.  

Добромир Костадинов Кескинов

58.  

Емилия Божидарова Желязкова

59.  

Златка Начева Алексиева

60.  

Красиела Илиева Станчева

61.  

Пенчо Иванов Генов

62.  

Петър Александров Алексиев

63.  

Пламена Валентинова Петрова

64.  

Севдалина Тодорова Илиева

65.  

Стефка Недева Йовева

66.  

Атанас Ясенов Мечтанов

67.  

Владимир Атанасов Мечтанов

68.  

Даниела  Атанасова  Мечтанова

69.  

ДИМИТЪР  ТОДОРОВ  ВЪЛКОВ

70.  

ИВАН  ТОДОРОВ  КОСТУРСКИ

71.  

КРАСИМИР  ЧАВДАРОВ  КАРАМФИЛОВ

72.  

Раиса Стоянова Личева

73.  

Румен  Райчев Парушев

74.  

Румяна Желязкова Мечтанова

75.  

СЛАВИ  АЛЕКСИЕВ  ФИЛИПОВ

76.  

СТЕФАН  ВАСИЛЕВ  НИКОЛОВ

77.  

Айшегюл Касим Юсуф

78.  

Ерджан Сами Юсуф

79.  

Александър Александров Хандев

80.  

Асен Йосифов Каров

81.  

Деян Йорданов Исаков

82.  

Димитър Георгиев Димитров

83.  

Димо Христов Адалиев

84.  

Емил Деянов Попов

85.  

Иван Василев Захариев

86.  

Иван Лечков Караджов

87.  

Калудка Иванова Георгиева

88.  

Николай Лазаров Запрянов

89.  

Боян Альошев Попов

90.  

Василка Мирчева Демирева

91.  

Величка Асенова Личева

92.  

Вълко Атанасов Вълков

93.  

Георги Дианов Дяков

94.  

Георги Димитров Вълков

95.  

Георги Красимиров  Карабашов

96.  

Гюлназ Баязидова Чаушева-БИнбашъ

97.  

Даниела Наскова Мечтанова

98.  

Деян Стоянов Личев

99.  

Димитър Иванов Илчев

100.                     

Димитър Троянов Димитров

101.                     

Дияна Ангелова Момчилова

102.                     

Добрина Боянова Попова

103.                     

Запринка Георгиева Русева

104.                     

Зюлкер Али Байрям

105.                     

Йордан Маринов Русев

106.                     

Краса Иванова Каменова

107.                     

Красимир Георгиев Карабашов

108.                     

Лариса  Стоянова  Карабашова

109.                     

Лидия  Бойкова  Ангелова

110.                     

Младен  Иванов  Гинчев

111.                     

Мюмюн Ахмет Бинбашъ

112.                     

Мюмюн Халибрям Ибрям

113.                     

Николай Антонов Дамянов

114.                     

Петър Добрев Георгиев

115.                     

Радка Стоянова Иванова

116.                     

Росица  Асенова  Гинчева

117.                     

Румен  Бисеров Ангелов

118.                     

Сали Хълми Коджабаш

119.                     

Светослав Райчев Парушев

120.                     

Соня  Христова  Иванова

121.                     

Соня Валентинова КЮчукова

122.                     

Стоянка Василева Вълкова

123.                     

Тодорка  Петкова  Добрева

124.                     

Цветан Петров Пенев

125.                     

Янка Динкова Качова

126.                     

Дочка Димитрова Топалова

127.                     

Жана Кирилова Станкова

128.                     

Красимир Славчев Каменов

129.                     

Марио Славчев Каменов

130.                     

Моника Красимирова Каменова

131.                     

Николина Славчева Филипова

132.                     

Славчо Стефанов Стефанов

133.                     

Станимир ТЕнчев Иванчев

134.                     

Стефан Славчев Стефанов

135.                     

Стефка Димитрова Топалова

136.                     

Димитър Атанасов Лефтеров

137.                     

Димитър Георгиев Кутелов

138.                     

Виолета Петкова Петкова

139.                     

Донка Борисова  Александрова

140.                     

Ива Руменова Попова-Агатова

141.                     

Иванка Димитрова Иванова

142.                     

Иво Илионов Андреев

143.                     

Йордан Димитров Илиев

144.                     

Петър Лалев Краев

145.                     

Петър Петров Николаев

146.                     

Петя Льончева Тодорова

147.                     

Румяна Иванова Попова

148.                     

Сание Асанова Мустафова

149.                     

Стилияна Радоева Бозова

150.                     

Тодоринка Гечева Петкова

151.                     

Тошко Григоров Тошков

152.                     

Христина Найденова Кенарова

153.                     

Юлия Николаева Петрова

154.                     

Лиляна Русинова  Консулова

155.                     

Пейо Маринов Колев

156.                     

Пепа Райкова Петкова

157.                     

ПреславА ПетровА ХристовА

158.                     

Събо Петров Събев

159.                     

Боряна Димитрова Йонкова

160.                     

Дочо Маринов Лучев

161.                     

Иван Найденов Енчевски

162.                     

Иванка Дочева Георгиева

163.                     

Любомир Иванов Енчевски

164.                     

Мария Димитрова Лучева

165.                     

Петьо Симеонов Димитров

166.                     

Стелиян Василев Драголов

167.                     

Цвятко Христов Цвятков

168.                     

Бисер Георгиев Трифонов

169.                     

Виолета Жорева Иванова

170.                     

Елеонора Софрониева Димитрова

171.                     

Иван Петков Иванов

172.                     

Софрон Димитров Марков

173.                     

Тодорка Йорданова Иванова

174.                     

Цонка Миронова Маркова

175.                     

Ангел Цветанов Танов

176.                     

Анка Димитрова Комсийска

177.                     

Георги Димитров Дасов

178.                     

Гергана Йорданова Христева

179.                     

Димитричка Стоянова Ладжова

180.                     

Димитър Георгиев Дасов

181.                     

Мария Георгиева Танова

182.                     

Мирослава Георгиева Дасова

183.                     

Петър Димитров Господинов

184.                     

Радко Костадинов Коцев

185.                     

Радостина Атанасова Бончева

186.                     

Райна Михайлова Гилева

187.                     

Стефка Атанасова Коцева

188.                     

Цветан Ангелов Танов

189.                     

Александра Йорданова Стоилкова

190.                     

Анка Запрянов Николова

191.                     

Валентина Георгиева Задрева

192.                     

Велислав Асенов Величков

193.                     

Галина Василева Найденова

194.                     

Георги Иванов Ципорков

195.                     

Запринка Иванова Илкова

196.                     

Иван Тодоров Задрев

197.                     

Иляна Василева Сребринова

198.                     

Кръстина Атанасова Бончева

199.                     

Малин Красимиров Дървов

200.                     

Наташа Димитрова Трендафилова

201.                     

Нонка Велкова Андреева

202.                     

Сашка Василева Давидова

203.                     

Спас Милчев Гигов

204.                     

Васка Николова Николова

205.                     

Георги Петров Николов

206.                     

Десислава Димитрова Котрабакова

207.                     

Димитър Йорданов Чилев

208.                     

Елена Антонова Димитрова

209.                     

Кристина Тихомирова Машева

210.                     

Лазарина Илиева Николова

211.                     

Мариана Неделчева Диманова

212.                     

Марин Ангелов Зангеров

213.                     

Марияна Борисова Панкова

214.                     

Надежда Стоянова Александрова

215.                     

Панайот Христов Иляков

216.                     

Светослав Кръстев Стоянов

217.                     

Сребка Георгиева Гешева

218.                     

Христина Иванова Генкова

219.                     

Ангел Николов Илков

220.                     

Венета Василева Георгиева

221.                     

Данка Владова Карагьозова

222.                     

Елисавета Димитрова Иванова

223.                     

Иванка Иванова Маринова

224.                     

Илиана Атанасова Сердарова

225.                     

Йона Георгиева Илиева

226.                     

Йордан Петров Бошков

227.                     

Катя Илиева Георгиева

228.                     

Любомир Любомиров Михайлов

229.                     

Светла Димитрова Ангелова

230.                     

Стойка Георгиева Бошкова

231.                     

Фани Георгиева Белнейска

232.                     

Анна Ванева Пранджева

233.                     

Величка Георгиева Ганчева

234.                     

Вероника Александрова Бонджакова

235.                     

Георги Христов Тошков

236.                     

Диана Николаева Николова

237.                     

Запрянка Иванова Балабанова

238.                     

Ивелина Кирилова Андреева

239.                     

Красимира Тодорова Георгиева

240.                     

Мариана Кехам Дасова

241.                     

Мариана Стоянова Проданова

242.                     

Метра Стоянова Бикова

243.                     

Мирослава Цветанова Бикова

244.                     

Цветелина Василева Балабанова

245.                     

Яна Красимирова Кузева

246.                     

Атанас Трендафилов Ангелиев

247.                     

Валери Георгиев Спасов

248.                     

Здравко Атанасов Ангелиев

249.                     

Иван Георгиев Карабойчев

250.                     

Иванка Василева Георгиева

251.                     

Иванка Георгиева Георгиева

252.                     

Красимира Владимирова Пранджева

253.                     

Нели Иванова Ангелиева

254.                     

Павел Петков Петков

255.                     

Силвия Бориславова Манджукова

256.                     

Соня Владиславова Спасова

257.                     

Станимир Георгиев Станев

258.                     

Стела Стефанова Христова

259.                     

Таня Йорданова Дунгарова

260.                     

Александър Георгиев Пенчев

261.                     

Атанас Любомиров Демиров

262.                     

Веселина Георгиева Славова

263.                     

Георги Стефанов Владов

264.                     

Гергана Стоянова Бикова

265.                     

Гюргена Иванова Мичева

266.                     

Иванка Андонова Петкова

267.                     

Марина Запринова Владова

268.                     

Марио Марков Вълев

269.                     

Недялка Стоянова Георгиева

270.                     

Николай Богданов Кукуригов

271.                     

Симеон Александров Николов

272.                     

Спас Димитров Николов

273.                     

Станислав Иванов Стойков

274.                     

Христо Иванов Спасов

275.                     

Александра Георгиева Александрова

276.                     

Борислав Александров Ботев

277.                     

Василена Красимирова Димитрова

278.                     

Димка Стоянова Куртакова

279.                     

Елена Димитрова Ненова

280.                     

Жана Христова Ненова

281.                     

Красимир Георгиев Димитров

282.                     

Кристиян Ангелов Ангелов

283.                     

Надежда Атанасова Сандъкчийска

284.                     

Павлина Николова Ботева

285.                     

Силвия Бориславова Ботева

286.                     

Цветанка Сотирова Байгънова

287.                     

Цветелина Иванова Георгиева

288.                     

Боян Валентинов Ников

289.                     

Венцислав Иванов Балтанджиев

290.                     

Весела Златкова Бельова

291.                     

Гергана Георгиева Балтанджиева

292.                     

Иван Димитров Алтаванов

293.                     

Иван Николов Бутраков

294.                     

Йорданка Фотева Бутракова

295.                     

Люба Благоева Сотирова

296.                     

Мария Николова Гръблева-Алтаванова

297.                     

Марияна Петрова Бутракова

298.                     

Никола Иванов Бутраков

299.                     

Николай Петков Ихтимански

300.                     

Васил Николов Бонев

301.                     

Георги Андонов Механджийски

302.                     

Димитрина Тодорова Борисова

303.                     

Дочо Петров Попов

304.                     

Елена Дочева Бонева

305.                     

Илхан Назъм Моллахасан

306.                     

Паола Лазарова Цонкова

307.                     

Силвия Дочева Попова

308.                     

Татяна Калоянова Бонева

309.                     

Тина Василева Димитрова

310.                     

Александър Василев Зарзаватчиев

311.                     

Александър Костадинов Тимченко

312.                     

Анастасия Георгиева ТолевА

313.                     

Ангел Александров Зарзаватчиев

314.                     

Ангел Ангелов Данов

315.                     

Анка  Христева Попадийска

316.                     

Антония Делчева Югова

317.                     

Асен Искренов Митков

318.                     

Атанас Бориславов Танев

319.                     

Биляна Костадинова Стайкова

320.                     

Божидар Илиев Панов

321.                     

Борис Петров Ангелчовски

322.                     

Борислав Атанасов Танев

323.                     

ВаНя Тошкова Странджалиева

324.                     

Васил Александров Зарзаватчиев

325.                     

Васил Василев Ганчев

326.                     

Веница Иванова ТОДОРова

327.                     

Веселин Василиевич Горбачев

328.                     

Веселина Василева Якимова

329.                     

Веселина Иванова Тимарева

330.                     

Виолета Атанасова Якимова

331.                     

Виолета Костадинова КАнуркова

332.                     

Ганка  Станчева Якимова

333.                     

Георги Ангелов Нещерев

334.                     

Георги Костадинов Въцов

335.                     

Гица Евдокиева Димитрова

336.                     

Джина Йонкова Апостолова

337.                     

Димитрина Тошева Колева

338.                     

Димитър  Петков Мечев

339.                     

Димитър Иванов Дервишев

340.                     

Димитър Николаев Петров

341.                     

Димитър Стоянов Добринов

342.                     

Донка Костова Колева-Калоферова

343.                     

Дора Василева Стайкова

344.                     

Евелина Иванова Стоянова

345.                     

Екатерина Иванова Бундова

346.                     

Елена Андонова Проданова

347.                     

Елена Георгиева Ганева

348.                     

Елена Йорданова Костова

349.                     

Елка Симонова Гатева

350.                     

Жанета  Белчева Белчева

351.                     

Живка Рангелова Стоилова

352.                     

Златка Костова Апостолова

353.                     

Златко Стамов Димитров

354.                     

Зоя Георгиева Тимченко

355.                     

Иван Миланов Петков

356.                     

Иван Николов Иванов

357.                     

Иванка Атанасова Средева

358.                     

Иванка Георгиева Янакиева

359.                     

Иванка Йорданова Въцова

360.                     

Иванчо Кирилов Иванов

361.                     

Игнат Димитров Игнатов

362.                     

Йонко Славчов  Апостолов

363.                     

Йорданка Димитрова Куюмджиева

364.                     

Ирина Стоилова Атанасова

365.                     

КольО Николов Атанасов

366.                     

Костадинка Георгиева Добрева

367.                     

Красимир Атанасов Павлов

368.                     

Лилия Атанасова Куюмджиева

369.                     

Лиляна Рангелова Станева

370.                     

Людмила Кирилова Димитрова

371.                     

Магдалена Райчева Соколова

372.                     

Малинка Димитрова Несторова

373.                     

Марийка Николова Граматикова

374.                     

Мария Любенова Иванова

375.                     

Мария Стефанова  Симеонова

376.                     

Мария Стефанова Георгиева

377.                     

Мария Филипова Урумова

378.                     

Марияна Йорданова Панова

379.                     

Милчо Панайотов Янакиев

380.                     

Мирослав Андреанов Андреев

381.                     

Моника Вълкова Стефанова-Драганова

382.                     

Надежда ЯнКОва Тимарева

383.                     

Надка Алексиева Захариева

384.                     

Невена Петрова Манолова

385.                     

Невенка ПантЕлеймонова Тончева

386.                     

Недялка Тончева Станчева

387.                     

Николай Георгиев Югов

388.                     

Николина Борисова Янкова

389.                     

Петко Димитров Тодоров

390.                     

Петко Стоилов Лалков

391.                     

Петранка Ангелова Зарзаватчиева

392.                     

Петър ПавлоВ Драганов

393.                     

Петя Петрова Колева

394.                     

Пламен Анов Колев

395.                     

Радка Михайлова Тодорова

396.                     

Райчо Димитров Соколов

397.                     

Росен Росицев ПетРов

398.                     

Светла Антонова Петрова

399.                     

Светла Христева Старирадева

400.                     

Светослав Георгиев Банев

401.                     

Сергей Василиевич Горбачев

402.                     

Сийка Ангелова Петрова

403.                     

Сийка Илиева Железарова

404.                     

Сийка Трифонова Петрова

405.                     

Симеон Атанасов Танев

406.                     

София Петрова Железарова

407.                     

Станка Славчева Бочукова

408.                     

Стефчо Николов Марински

409.                     

Стоян Анатолиев Панев

410.                     

Стоянка Стойкова Петкова

411.                     

Харутюн СаркиС ХарУтЮнян

412.                     

Цветанка Димитрова Янакиева

413.                     

Цветелина Стоянова Панева

414.                     

Юлия Александрова Димитрова

415.                     

Валя Петрова Узунова

416.                     

Донка Иванова Василева

417.                     

Иван Тодоров Пенчев

418.                     

Илия Димитров Андреев

419.                     

Кица Христова Христова

420.                     

Красимир Иванов Кънев

421.                     

Кремена Иванова Пенчева

422.                     

Маргарит Панчев Михалев

423.                     

Марин Антонов Георгиев

424.                     

Нина Матеева Узунова

425.                     

Пенка Пенчева Кацарова

426.                     

Петко Станев Пенев

427.                     

Теодора Александорва Шипкова

428.                     

Тодора Иванова Иванова

429.                     

Димитрина Тошева Полкенова

430.                     

Йорданка Димитрова Думбалска

431.                     

Кристина Иванова Домбалска

432.                     

Марияна Георгиева Фъркова

433.                     

Надежда Димитрова ЛивадКена

434.                     

Петранка Петрова Проданова

435.                     

Трифон Георгиев Скорчев

436.                     

Боянка Мянкова Иванова

437.                     

Венцеслав Николаев Кочанов

438.                     

Деница Марианова Петрова

439.                     

Ивелин Кръстев Данов

440.                     

Кремена Миланова Кочанова

441.                     

Николай Георгиев Кочанов

442.                     

Румяна Коцева Георгиева

443.                     

Свилен Николаев Кочанов

444.                     

Христо Иванов Христов

445.                     

Венцеслав Любенов Иванов

446.                     

Красимир Евгениев Казаков

447.                     

Красимир Николаев Събев

448.                     

Кристияна Красимирова Събева

449.                     

Светозар Димитров Конов

450.                     

Агора Василева Янева

451.                     

Андон Йорданов Кондев

452.                     

Анета Янкова Черкезова

453.                     

Антоанета Минкова Петкова

454.                     

Божидара Филчева Такева

455.                     

Ваня Тодорова Тодорова

456.                     

Васил  Момчев Мирчев

457.                     

Васил Ванев Въндев

458.                     

Васил Георгиев Кабаджов

459.                     

Венцислав Живков Петров

460.                     

Георги Ангелов Неделчев

461.                     

Георги Кирилов Динев

462.                     

Георги Петров Йоргов

463.                     

Деница Петрова Петрова

464.                     

Димитър Господинов Балчев

465.                     

Димитър Иванов Славов

466.                     

Елена Гюлева Костадинова

467.                     

Емилия Добрева Ковачева

468.                     

Жана Ташева Йоргова

469.                     

Желка  Момчева Петкова

470.                     

Иван Георгиев Колев

471.                     

Иванка Панайотова Вълчева

472.                     

Илияна Георгиева Георгиева

473.                     

Кина Стоянова Кондева

474.                     

Красимир Ангелов Дафинов

475.                     

Красимир Иванов Кръстев

476.                     

Лилия Стефанова Петрова

477.                     

Мария Василева Къчева

478.                     

Мария Енчева Керанова

479.                     

Милена Йорданова Стоянова

480.                     

Михаела Минкова Петкова

481.                     

Михо Петров Михов

482.                     

Николай Иванов  Йорданов

483.                     

Огнян Емилов Огнянов

484.                     

Пенка Тодорова Рандева

485.                     

Петър Веселинов Петров

486.                     

Петър Мариянов Нейчев

487.                     

Петър Петков Петров

488.                     

Петър Стоянов Дойнов

489.                     

Петя Николова Колева

490.                     

Петя Стойкова Димитрова

491.                     

Пламена Петрова Неделчева

492.                     

Радка Колева Георгиева

493.                     

Ранко Боянов Рандев

494.                     

Сашо Янков Камаринчев

495.                     

Светослава Пенева Тахъмова

496.                     

Стойчо Христов Първанов

497.                     

Таня  Георгиева Иванова

498.                     

Тодор Димов Янев

499.                     

Християн Петров МишИлинков

500.                     

Христо Вангелов Белов

501.                     

Цветелина Тодорова Тодорова

502.                     

Явор Ивелинов Георгиев

503.                     

Валентин Радев Златанов

504.                     

Мими Иванова Карамфилова

505.                     

Славчо Росенов Нардов

506.                     

Тодор Николов Иванов

507.                     

Величка Асенова Малинова

508.                     

МОхарем Ахмедов Пашов

509.                     

Нуршан Идризова Кехайова

510.                     

Ангелина Аспарухова Джамбазова

511.                     

Асен Иванов Иванов

512.                     

Зоя Илиева Иванова

513.                     

Иван Асенов Иванов

514.                     

Минка Сашева Тодорова

515.                     

Росица Боянова Каменова

516.                     

Росица Росенова Пехливанова

517.                     

Хари Здравков Пехливанов

518.                     

Величко Стойков Андреев

519.                     

Емил Горанов Желязков

520.                     

Лиляна Асенова Узунова

521.                     

Надежда Здравкова Желязкова

522.                     

Светла Здравкова Хаджиева

523.                     

Ангел Георгиев Начев

524.                     

Васил Иванов Рангелов

525.                     

Дочо Стефанов Гечков

526.                     

Златка Георгиева Каранлъкова

527.                     

Иванка Георгиева Шукерова

528.                     

Спас Крумов Стойнев

529.                     

Юлия Минчева Кичукова

530.                     

Янко Здравков Хусаров

531.                     

Величка Николова Коджаколева

532.                     

Десислава Андреева Бозова

533.                     

Йорданка Кирилова Кайкова

534.                     

Мария Николова Чакърова

535.                     

Марияна Сашева Ефтимова

536.                     

Марчела Борисова Колева

537.                     

Мая Бисерова Увалиева

538.                     

Надка Тодорова Попчева

539.                     

Росица Благова Попчева

540.                     

Росица Младенова Якубова

541.                     

Руска Дафова Анастасова

542.                     

Сашка Асенова Иванова

543.                     

Славка Дойчинова Метексинова

544.                     

Христина Иванова Странджалиева

545.                     

Васил Захариев Шопов

546.                     

Елена Тодорова Пелтекова

547.                     

Иван Иванов Марков

548.                     

Мария Христева Лазарова

549.                     

Наталия Алексиева Карабова

550.                     

МатЕй Женков Женков

551.                     

Николай Матеев Женков

552.                     

Биньо Иванов Бинев

553.                     

Божидар Емилов Иванов

554.                     

Божидар Стоянов Костов

555.                     

Васил Тодоров Николов

556.                     

Галина Димитрова Христакиева

557.                     

Георги Христов Войников

558.                     

Господин Пенчев Генов

559.                     

Дико Русев Динев

560.                     

Енчо Христакиев Енев

561.                     

Жоро Христов Христакиев

562.                     

Иван Ангелов Вълчев

563.                     

Иван Тодоров Иванов

564.                     

Красимир Димитров Узунов

565.                     

Кремена Станимирова Качорова

566.                     

Магдалена Йорданова Йотова

567.                     

Мариана Кирилова Сариева

568.                     

Мария Велкова Иванова

569.                     

Мария Вътева Иванова

570.                     

Нели Танева МАнчева

571.                     

Николай ДЯнков Чепилев

572.                     

Николай Тонев КоЛев

573.                     

Румен Петков Вучков

574.                     

Светломир Русев Желязков

575.                     

Стелияна Тенева Трифонова

576.                     

Ирина Петкова Лапатова

577.                     

Николай Димитров Лапатов

578.                     

Димитър Ставрев Димитров

579.                     

Марияна Гошева Лазарова

580.                     

Моника Димитрова Демирева

581.                     

Пенка Иванова Драганова

582.                     

Румен Ставрев Димитров

583.                     

Милен Борисов Асенов

584.                     

Слави Христов Перчемлиев

585.                     

Тихомир Николов Петков

586.                     

Христо Иванов Чафутов

587.                     

Димитър Апостолов Василев

588.                     

Николай Димитров Василев

589.                     

Руска Петрова Василева

590.                     

Борис Велчев Тодоров

591.                     

Дули Желязков Лечев

592.                     

Емил Бориславов Зидаров

593.                     

Тянка Колева Господинова

594.                     

Ангел Димитров Иванов

595.                     

Антония Ванкова Иванова

596.                     

Васко Тодоров Димов

597.                     

Венелина Бисерова Бекярова

598.                     

Веселин Георгиев Иванов

599.                     

Гошо Павлов Георгиев

600.                     

Димчо Димитров Йорданов

601.                     

Елена Георгиева Беделева

602.                     

Златина Димчева Йорданова

603.                     

Людмила Алексиева Ишкова

604.                     

Павел Гошев Георгиев

605.                     

Таня Колева Ангелова

606.                     

Теню Георгиев Лазаров

607.                     

Тонка Колева Йорданова

608.                     

Яна Добрева Геогиева

609.                     

Димитър Багданов Димитров

610.                     

Мариана Стефанова Стойнева

611.                     

Меглена Илиева Димитрова

612.                     

Стефка Великова Минчева

613.                     

Димитър Иванов Николов

614.                     

Пенка Станкова Николова

615.                     

Саша Петрова Болсуранова

616.                     

Димо Иванов Кабаджов

617.                     

Златка Тодорова Бакалова

618.                     

Тинка Иванова Ангелова

619.                     

Янка Георгиева Калчева

620.                     

Георги     Петров  Христов

621.                     

Иванка  Георгиева  Георгиева

622.                     

Карамфилка  Рускова  Бошнакова

623.                     

Николай  Панайотов  Стойчев

624.                     

Тодор  Владимиров  Рахнев

625.                     

Донка Димитрова Бумбалова

626.                     

Марияна Петрова Иванова

627.                     

Светла Петрова Иванова

628.                     

Георги Георгиев Гончев

629.                     

Георги Гончев Димитров

630.                     

Диана Петрова Димитрова

631.                     

Елена Василевская Дюлгерова

632.                     

Желязко Стоянов Желязков

633.                     

Камен Петров Дюлгеров

634.                     

Любомир Михайлов Драгнев

635.                     

Мари  Агоп Агопян

636.                     

Мриян Христов Димитров

637.                     

Стойка Георгиева Желязкова

638.                     

Стоян Димитров Стоянов

639.                     

Таня Миткова Димитрова

640.                     

Татяна Георгиева Гончева

641.                     

Явор Иванов Джендов

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Калин Христов Апостолов

Невалидно ЕГН

Райно Генов Курдов

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ в ОИК Карнобат

Маринка Недева Янева

Невалидно ЕГН

Митко Лилов Митов

Невалидно ЕГН

Живко Димитров Янчев

Невалидно ЕГН

Сами Хасан Юсуф

Невалидно ЕГН

Надежда  Христова  Карагьозова

Лицето изчаква проверка за анкетьор в "Алфа Рисърч" ООД

Стилиян Димитров  Митрев

Невалидно ЕГН

Стоян Райчев Личев

Невалидно ЕГН

Георги Кънчев Георгиев

Невалидно ЕГН

Донка Стоянова Николова

Невалидно ЕГН

Маруся Павлова Начева

Невалидно ЕГН

Милена Иванова Йотова

Невалидно ЕГН

Павлинка Маринова Косева

Невалидно ЕГН

Стефан Евгениев Стефанов

Лицето е кандидат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ в ОИК Тетевен

Христо Иванов Петров

Лицето изчаква проверка за представител в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Александър Димитров Комсийски

Лицето е кандидат от НОВА АЛТЕРНАТИВА в ОИК Пазарджик

Кирил Върбанов Николов

Лицето е регистрирано за застъпник от Тодор Димитров Попов

Иван Петков Петков

Невалидно ЕГН

Таня Славчова Георгиева

Невалидно ЕГН

Спаска Ангелова Цветкова

Невалидно ЕГН

Дона Андонова Андонова

Невалидно ЕГН

Катя Георгиева Гаргова

Невалидно ЕГН

Милен Светлинов Манев

Лицето е кандидат от БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) в ОИК Плевен

Антоанина Атанасова Кръстева

Невалидно ЕГН

Боислав Петров Георгиев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Борислав Петров Георгиев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Васил Иванов ЧАчовски

Невалидно ЕГН

Димитър Димитров Грудев

Лицето изчаква проверка за анкетьор в АФИС ООД

Живко ЯКИМов Куглов

Невалидно ЕГН

Иван Рангелов Гатев

Невалидно ЕГН

Николина Найденова Манолова

Невалидно ЕГН

Петър Борисов Ангелчовски

Лицето изчаква проверка за застъпник в МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство

Гюрга Иванова Господарска

Невалидно ЕГН

Мария Костадинова Къцова

Невалидно ЕГН

Лена Данева Балчева

Невалидно ЕГН

Петър Колев Георгиев

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Стефан Ненчев Ковачев

Невалидно ЕГН

Христо Тодоров Христов

Невалидно ЕГН

Соня Искренова Колева

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Христо Николов Григоров

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Величка Младенова Увалиева

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Златина Росенова Узунова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Мирослава Димитрова Чалъкова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Йорданка Костадинова Кюркчиева

Невалидно ЕГН

Маргарита Христова Котирова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Емил Николаев Иванов

Невалидно ЕГН

Златка Христова Йорданова

Невалидно ЕГН

Тонка Митушева Желева

Невалидно ЕГН

Стоян Желязков Стоянов

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения