Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2702-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 22 от 19.10.2015 г. за регистрация на фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“, представлявана от Румяна Виденова Алексиева, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 12.10.2015 г. от СГС, по ф.д. № 85/2005 г.; пълномощно от Румяна Виденова Алексиева в полза на 142 (сто четиридесет и две) лица – упълномощени представители на фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондацията и на лицата в управителните органи на фондацията се установява, че 124 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Осемнадесет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и че не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 124 (сто двадесет и четири) упълномощени представители на фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Йоана Веселинова Василева

2.       

Даниела Вълчева Ганчева

3.       

Радостина Стойчева Стоянова

4.       

Стефка Петкова Колева

5.       

Диана Русева Семова

6.       

Деяна Ганчева Кунева

7.       

Милена Вълкова Димитрова

8.       

Минчо Иванов Минчев

9.       

Таня Петрова Стоянова

10.  

Катя Димова Димова

11.  

Райчо Атанасов Найденов

12.  

Павлин Георгиев Хаджиев

13.  

Мария Грозданова Недялкова

14.  

Славка Бинчева Христакиева

15.  

Данаила Тотева Караиванова

16.  

Николай Недялков Марангозов

17.  

Ганка Енчева Цветкова

18.  

Иванка Костова Георгиева

19.  

Румен Желязков Желязков

20.  

Мариана Пенчева Кандилова

21.  

Марина Ангелова Маринова

22.  

Петко Георгиев Георгиев

23.  

Васил Динков Василев

24.  

Нели Тенева Боева

25.  

Маринела Тодорова Дочева

26.  

Иванка Господинова Колева

27.  

Светлана Маринова Иванова

28.  

Николай Стайков Ненов

29.  

Самоелла Сивелинова Сивчева

30.  

Диана Рашева Тодорова

31.  

Радостина Танева Тошева

32.  

Христина Лалева Златилова

33.  

Дойчо Динев Дойчев

34.  

Красимир Насков Янчев

35.  

Нейчо Господинов Генов

36.  

Татяна Иванова Брайкова

37.  

Галина Петрова Енева

38.  

Анна Петева Вълчева

39.  

Мартин Димитров Иванов

40.  

Галя Йорданова Димова

41.  

Мария Иванова Маринова

42.  

Галя Проданова Йорданова

43.  

Янка Димова Желязкова

44.  

Мая Маринова Маринова

45.  

Диана Желева Желева

46.  

Стефания Христова Стоянова

47.  

Елена Славова Студенкова

48.  

Златина Тенева Василева

49.  

Спаска Кънева Иванова

50.  

Марианка Атанасова Пейчева

51.  

Красимира Димитрова Златева

52.  

Стоян Русев Русинов

53.  

Благовеста Владимирова Симеонова

54.  

Атанас Иванов Колев

55.  

Ценка Георгиева Йовчева

56.  

Станимир Станев Тодоров

57.  

Милен Недялков Михайлов

58.  

Румяна Николаева Хаджиева

59.  

Диана Славова Мъглова

60.  

Надежда Георгиева Атанасова

61.  

Павел Петров Стоянов

62.  

Гинка Василева Илиева

63.  

Стефан Илиев Славов

64.  

Христо Георгиев Михалев

65.  

Стефка Атанасова Танева

66.  

Ваня Маркова Друмева

67.  

Биляна Миткова Стоянова

68.  

Диана Ганчева Петрова

69.  

Иванка Генчева Дичева

70.  

Росица Маринова Георгиева

71.  

Драгия Александров Колев

72.  

Атанас Пенев Тодоров

73.  

Тонка Ангелова Иванова

74.  

Теодора Димитрова Манова Тодорова

75.  

Адриана Георгиева Георгиева

76.  

Димитринка Стоилова Георгиева

77.  

Цвета Крумова Панайотова

78.  

Галина Димчева Георгиева

79.  

Гергана Миткова Тодорова

80.  

Николина Костадинова Митева

81.  

Йовка Канева Христова

82.  

Михаела Иванова Енева

83.  

Теменужка Валентинова Кръстева

84.  

Мирослав Васков Михов

85.  

Елка Динкова Йочева

86.  

Румен Русев Райчев

87.  

Райна Иванова Иванова

88.  

Диана Михайлова Янева

89.  

Магдалена Димитрова Иванова

90.  

Милка Желязкова Станчева

91.  

Галя Пройчева Рачева

92.  

Румен Асенов Юлиянов

93.  

Цветелина Иванова Тенева

94.  

Ваня Русева Иванова

95.  

Тома Михайлов Славов

96.  

Надка Петрова Ганчева

97.  

Десислава Денкова Денева

98.  

Въльо Димитров Вълев

99.  

Лиляна Илчева Генова

100.                     

Снежанка Иванова Йовчева

101.                     

Станимира Тодорова Тонева

102.                     

Рилета Димитрова Димитрова

103.                     

Данчо Желев Вълчев

104.                     

Стоян Тодоров Мерджанов

105.                     

Илия Динев Иванов

106.                     

Георги Динков Георгиев

107.                     

Теньо Йосифов Стефанов

108.                     

Асен Славов Асенов

109.                     

Веселина Янчева Станчева

110.                     

Марийка Тодорова Маркова

111.                     

Динко Мирчев Колев

112.                     

Данчо Стефанов Генов

113.                     

Митко Иванов Диянов

114.                     

Господин Иванов Иванов

115.                     

Весела Рачева Рачева

116.                     

Иван Емилов Робовски

117.                     

Донка Димова Петрова

118.                     

Донка Пенчева Карафезиева

119.                     

Пенчо Динев Динев

120.                     

Митко Пенчев Иванов

121.                     

Мария Господинова Петрова

122.                     

Христо Стоянов Иванов

123.                     

Иван Ганчев Хубенов

124.                     

Стоян Михов Цветков

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Мариана Никова Попова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 Политическа партия Движение Напред България

Ленко Димитров Христов

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 НАРОДЕН СЪЮЗ

Мария Ганчева Недялкова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 НАРОДЕН СЪЮЗ

Светла Драгиева Иванова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Марин Бинев Вълев

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Мариета Георгиева Иванова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Славка Грозкова Апостолова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Мария Сотирова Янакиева

Невалидно ЕГН

Мария Стойнова Кожухарова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 НАРОДЕН СЪЮЗ

Мария Димитрова Щилянова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Диана Тонева Костова

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Илиян Тодоров Николов

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2431 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Гина Иванова Георгиева

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 Радикалдемократическа партия в България

Радостин Миленов Михов

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Кольо Енев Енев

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 НАРОДЕН СЪЮЗ

Янко Христов Иванов

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Росица Стефанова Динева

Лицето изчаква проверка за застъпник в 2431 „БСП лява България-за Стара Загора.

Лицето е регистрирано за застъпник от 2431 „БСП лява България-за Стара Загора“

Ренета Петкова Иванова

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения