Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2701-МИ
София, 18 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 407, чл. 411 във връзка с чл. 452, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В избирателните списъци за произвеждане на втори тур на изборите за кметове в част I се включват българските граждани, които в периода между двата тура са придобили избирателни права, включително и навършващите 18 години към изборния ден – 5 ноември 2023 г.

2. Избирателните списъци – част I и част II за първи тур, заедно с лицата, включени в избирателните списъци за произвеждане на втори тур, се отпечатват автоматизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

3. Избирателите, включени за гласуване по настоящ адрес на 29 октомври 2023 г., се отпечатват в избирателните списъци и за втори тур, като в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.

4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ предава на областните управители най-късно до 1 ноември 2023 г. отпечатаните избирателни списъци за всички избирателни секции за съответната област по общини.

5. Областните управители предават на общинските администрации избирателните списъци за тези секции, в които ще се произвежда втори тур на изборите за кметове.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения