Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2701-ЕП
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на Европейския парламент

С писмо вх. № 2069-НС от 6.06.2013 г. на ЦИК председателят на Народното събрание Михаил Миков е уведомил председателя на ЦИК, че с писмо вх. № 340-01-2 от 6.06.2013 г. е уведомен от председателя на Европейския парламент, че мястото на Кристиан Иванов Вигенин като член на Европейския парламент е освободено с избирането му за министър на външните работи, считано от 29 май 2013 г. на основание чл. 7, § 1 и чл. 13, § 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори.

Кристиан Иванов Вигенин е бил обявен за избран за  член на Европейския парламент от Република България с Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. от листата на коалиция от партии „Коалиция за България". Следващият в листата на коалиция от партии „Коалиция за България" кандидат за член на Европейския парламент е Маруся Иванова Любчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 275, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, § 1 и чл. 13, § 1 и § 3от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА Маруся Иванова Любчева, ЕГН ............, за избрана за член на Европейския парламент от Република България от листата на коалиция от партии „Коалиция за България".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения