Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2700-МИ
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 (13-1) от 20.10.2015 г. за регистрация на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, представлявано от Велко Йорданов Велков, регистрирано с Решение на ЦИК № 2670-МИ от 19 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Велко Йорданов Велков представляваща сдружението, в полза на 113 (сто и тринадесет) лица – представители на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението се установява, че 110 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Три от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 110 (сто и десет) упълномощени представители на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1.

Петър Тодоров Петров

2

Пламен Палмиров Георгиев

3

Красимир Емилов Крумов

4

Стоян Тасков Цеков

5

Георги Руменов Георгиев

6

Пламен Петров Панталеев

7

Цветелина Евгениева Цветанова

8

Кристина Стефанова Петрова

9

Аделина Едуардова Тодорова

10

Румелина Методиева Дицова

11

Иван Димитров Иванов

12

Никол Николаева Кирова

13

Едуард Румен Емилов

14

Александър Симеонов Великов

15

Радослав Йорданов Радиолов

16

Ивайло Христосков Илиев

17

Йордан Спасов Стоянов

18

Иван Малинов Георгиев

19

Александър Любомиров Александров

20

Радослав Йорданов Любчов

21

Славей Карамфилов Павлов

22

Витко Любомиров Ставрев

23

Емил Замфиров Игнатов

24

Милен Жеков Викторов

25

Илиян Живков Живков

26

Румен Здравков Петров

27

Десислава Иванова Кръстева

28

Десислава Михайлова Арнаудова

29

Силвия Вълчева Андреева

30

Емил Цеков Петров

31

Мариан Тодоров Петров

32

Елизабет Христова Любенова

33

Славейко Иванов Василев

34

Бисер Руменов Андреев

35

Иви Миленова Йорданова

36

Адриана Любенова Миланова

37

Анжела Тошкова Александрова

38

Вяра Николаева Цветанова

39

Пламен Венциславов Петков

40

Людмила Станчева Ванкова

41

Владимир Боянов Ванков

42

Снежанка Маринова Върбанова

43

Галя Живкова Стоянова

44

Бисер Тодоров Иванов

45

Звезделин Иванов Найденов

46

Гълъбина Евстатиева Гевгалова

47

Ерик Емилов Трифонов

48

Юлиян Славейков Филипов

49

Калин Иванов Виденов

50

Грацияна Иванова Кирилова

51

Емилиян Величков Емилов

52

Карамфилка Тошкова Петкова

53

Росен Славчев Райчев

54

Иван Мирославов Георгиев

55

Десислава Апостолова Шишкова-Цокова

56

Цеца Тодорова Коева

57

Стефан Асенов Томов

58

Мариян Асенов Александров

59

Искър Емилов Искъров

60

Борислав Емилов Бориславов

61

Ангел Борисов Шишманов

62

Огнян Борисов Шишманов

63

Петър Сотиров Борисов

64

Вержиния Венелинова Николова

65

Жельо Евгениев Костов

66

Станислав Стефанов Станев

67

Норка Каменова Иванова

68

Сибина Цветанова Оприна

69

Борислав Милчев Стефанов

70

Николай Людмилов Николов

71

Анжело Кирилов Тодоров

72

Олег Кирилов Маринов

73

Силвия Иванова Ставрева

74

Иван Емилов Борисов

75

Мирослава Валентинова Иванова

76

Марио Бойков Харалампиев

77

Красимир Методиев Рангелов

78

Любомир Прокопиев Бонев

79

Надка Цанова Теофилова

80

Георги Александров Михайлов

81

Огнян Вълчов Петров

82

Анатоли Бойчев Борисов

83

Милко Милков Станоев

84

Кирил Емилов Тодоров

85

Пламен Иванов Петров

86

Васко Трендафилов Спасов

87

Валентин Веселинов Благоев

88

Борислав Цветанов Илиев

89

Румяна Петкова Ницева

90

Мирослав Елков Атанасов

91

Стефан Величков Петров

92

Величко Борисов Кирилов

93

Пепи Ванков Шолев

94

Татяна Евгениева Ванкова

95

Евдоким Петров Станков

96

Аделина Викторова Илиева

97

Сазлийка Харалампиева Йонова

98

Пролетка Константинова Петрова

99

Цветан Николов Костадинов

100

Венелин Тодоров Игнатов

101

Християн Богомилов Христов

102

Антоан Стилиянов Асенов

103

Иван Иванов Апистотелов

104

Николай Митков Нинков

105

Анатоли Валентинов Илиев

106

Витан Маринов Маринов

107

Сашо Витанов Ангелов

108

Илияна Адриянова Георгиева

109

Александър Димитров Александров

110

Светлана Георгиева Райчева

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Павел Асенов Томов

Невалидно ЕГН

Ангел Петков Стригачев

Невалидно ЕГН

Евгени Петров Пантев

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ОЛЕГ РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ, извършена с Решение № 2670-МИ/19.10.2015 г., с ЕГН …, поради сгрешено ЕГН.

Анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения