Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2699-МИ
София, 6 юни 2013 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 12, ал. 1 и 3 и чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. УТВЪРЖДАВА образци на изборни книжа с № от 105 до 140 включително.
 2. Следните изборни книжа не се прилагат в частичните или нови изобори за общински съветници и кметове:
  • №№ 14, 15, 66, 68, 75, 76, 81, 82, 87, 88, 97, 98 и 99, приети с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК;
  • №№ 73, 74, 79, 80, 85, 86, приети с Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на ЦИК;
  • №№ 71, 72, 77, 78, 83, 84, приети с Решение № 1622-МИ от 13 февруари 2013 г. на ЦИК.
 3. Образците на изборни книжа, утвърдени с настоящото решение са приложени към него и са негова неразделна част.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения