Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2699-МИ
София, 6 юни 2013 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 12, ал. 1 и 3 и чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. УТВЪРЖДАВА образци на изборни книжа с № от 105 до 140 включително.
 2. Следните изборни книжа не се прилагат в частичните или нови изобори за общински съветници и кметове:
  • №№ 14, 15, 66, 68, 75, 76, 81, 82, 87, 88, 97, 98 и 99, приети с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК;
  • №№ 73, 74, 79, 80, 85, 86, приети с Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на ЦИК;
  • №№ 71, 72, 77, 78, 83, 84, приети с Решение № 1622-МИ от 13 февруари 2013 г. на ЦИК.
 3. Образците на изборни книжа, утвърдени с настоящото решение са приложени към него и са негова неразделна част.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения