Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2698-МИ
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-2) от 19.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, подписано от представляващия Калоян Маринов Трулев, регистрирано с Решение на ЦИК № 2633-МИ/НР от 16.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Калоян Маринов Трулев, представляващ сдружението, в полза на 917 (деветстотин и седемнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 19.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 839 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Седемдесет и осем от лицата не отговарят на изискванията на ИК, от които 56 лица се повтарят в списъка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 839 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Георги Любенов Младенов

2.       

Албена Гълъбова Младенова

3.       

Анна Стефанова Ефстатиева

4.       

Стефан Илиев Евстатиев

5.       

Нелия Асенова Ефстатиева

6.       

Рени Стоянова Гигова

7.       

МарияТодорова Георгиева

8.       

Александър Пламенов Куйруков

9.       

Даниела Божидарова Димитрова

10.  

Станчо Ангелов Борисов

11.  

Петър Владимиров Танев

12.  

Николета Кристина Лепоева

13.  

Тодор Николов Георгиев

14.  

Мария Петрова Ичева

15.  

Вера Стефанова Петрова

16.  

Петър Ангелов Георгиев

17.  

Росица Христова Делева

18.  

Александра   Радославова Николова

19.  

Росен Петров Николов

20.  

Иван Рачев Иванов

21.  

Петър Стефанов Чивийски

22.  

Дочка Борисова Иванова

23.  

Марияна Василева Рангелова

24.  

Владимир Димитров Илиев

25.  

Станислав Димитров Илиев

26.  

Емил Любенов Христов

27.  

Георги Милорадов Петров

28.  

Искра Златева Славкова

29.  

Людмила Веселинова Михайлова

30.  

Дора Йонкова Михайлова

31.  

Лилия Борисова Стоянова

32.  

Ели Пламенова Стоянова

33.  

Владимир Петров Георгиев

34.  

Вяра Цветанова Георгиева

35.  

Росица Борисова Йорданова -Петрова

36.  

Петър Иванов Ичев

37.  

Петър Христов Георгиев

38.  

Петър Миланов Николов

39.  

Йоанна Тодорова Георгиева

40.  

Йоана Тодорова Георгиева

41.  

Мая Борисова Петкова

42.  

Петя Цонкова Стайкова

43.  

Иван Димитров Гьошев

44.  

Драганка Първанова Гьошева

45.  

Стефан Петков Кочев

46.  

Диана Драгомирова Бакърджиева

47.  

Жулиета Цветанова Кленовска

48.  

Мария Драгомирова Павлова

49.  

Роза Миронова Гаева

50.  

Велко Стоилов Николов

51.  

Венета Димитрова Лудвиг

52.  

Росица Маринова Ярловска

53.  

Павел Александров Николов

54.  

Ирина Христова Георгиева

55.  

Анита Жан Артюнова

56.  

Звезда Георгиева Манова

57.  

Явор Захариев Първанов

58.  

Димитър Николов Николов

59.  

Василка Илиева Липненска

60.  

Даниела Иванова Николова

61.  

Велислава Великова Николова

62.  

Христина Стефанова Велчева

63.  

Маргарита Василева Луканова

64.  

Кирил Илиев Граматиков

65.  

Ангел Димитров Велчев

66.  

Анелия Велчева Йорданова

67.  

Виктор Рашков Иванов

68.  

Веселинка Христова Димитрова

69.  

Димитрина Стефанова Георгиева

70.  

Самуила Иванова Димитрова

71.  

Силвана Димитрова Димитрова

72.  

Елка Симеонова Николова

73.  

Нериман Ахмедова Димитрова

74.  

Божидар Цветанов Соколов

75.  

Алексанър Иванов Цветков

76.  

Евгения Петрова Куртева

77.  

Васил Йотов Вътов

78.  

Върбина Йотова Граховска

79.  

Маргарита Цалова Маринова

80.  

Мария Асенова Деспотова

81.  

Стойна Благоева Деспотова

82.  

Лиляна Спасова Петкова

83.  

Ивайло Красимиров Циков

84.  

Елена Сайкова Цикова

85.  

Мария Трайкова Андонова

86.  

Валентин Любомиров Димитров

87.  

Даниела Валтер Поцкова

88.  

Валентина Илчева Гечева

89.  

Александър Свиленов Петров

90.  

Йорданка Атанасова Йорданова

91.  

Ивайло Георгиев Атанасов

92.  

Андон Валтер Поцков

93.  

Анна Петрова Бродестилова

94.  

Венелин Петров Вълчев

95.  

Райна Веселинова Вълчева

96.  

Любка Василева Гълъбова

97.  

Тони Йорданова Децова

98.  

Веска Мирчева Атанасова

99.  

Евелина Йорданова Гурсова

100.                     

Светломир Иванов Георгиев

101.                     

Арангел Митов Йончев

102.                     

Дияна Ясенова Стоянова

103.                     

Десислава Йорданова Стоянова

104.                     

Марияна Божилова Петрова

105.                     

Виктор Василев Димитров

106.                     

Йордан Тодоров Стоянов

107.                     

Йорданка Кръстанова Петрова

108.                     

Бойка Здравкова Илкова

109.                     

Красимира Гълъбова Васева

110.                     

Йоана Маринова Цветкова

111.                     

Дафинка Младенова Атанасова

112.                     

Виктория Бориславова Игова

113.                     

Илиян Александров Севдин

114.                     

Димитринка Христова Николова

115.                     

Симеонка Трифонова Душкова

116.                     

Виктория Сергиева Георгиева

117.                     

Райчо Илиев Райчев

118.                     

Евелина Бойкова Колева

119.                     

Деница Бисерова Игнатова

120.                     

Венета Михайлова Георгиева

121.                     

Тодор Бойков Колев

122.                     

Аделина Велинова Рангелова

123.                     

Ваня Заркова Йовчева

124.                     

Снежка Кръстева Антонова

125.                     

Диана Здравчева Антова

126.                     

Мария Пламенова Калинова

127.                     

Татяна Величкова Мичева

128.                     

Димитринка Андреева Александрова

129.                     

Росен Виденов Величков

130.                     

Росица Василева Петкова

131.                     

Даниела Иванова Симеонова

132.                     

Пенка Димитрова Банова

133.                     

Ваня Кирилова Мартинова

134.                     

Росен Костадинов Мартинов

135.                     

Мартин Росенов Мартинов

136.                     

Боряна Пейчева Радулова

137.                     

Мариан Радев Радулов

138.                     

Йорданка Георгиева Илиева

139.                     

Ангелина Йорданова Петрова

140.                     

Димана Аврамова Христова

141.                     

Христина Павлова Александрова

142.                     

Александър Георгиев Александров

143.                     

Димитър Василев Танев

144.                     

Нели Борисова Димитрова

145.                     

Любомир Димитров Димитров

146.                     

Екатерина Иванова Христова Пенкова

147.                     

Тодор Димитров Пенков

148.                     

Никола Петров Николов

149.                     

Татяна Станкова Джорджева Николова

150.                     

Йонка Алипиева Пенчева

151.                     

Диана Алипиева Белчева

152.                     

Симона Николова Петрова

153.                     

Ели Борисова Виденова

154.                     

Соня Ангелова Митова

155.                     

Милена Дончева Бегновска

156.                     

Валентина Любомирова Бегновска

157.                     

Ирена Тодорова Христова

158.                     

Веселин Христов Христов

159.                     

Катя Ангелова Димитрова

160.                     

Златина Живкова Дончева

161.                     

Невена Николаева Николова

162.                     

Любомир Кръстанов Тимков

163.                     

Цветан Кръстанов Тимков

164.                     

Ангел Димитров Димитров

165.                     

Красислава Енчева Първанова

166.                     

Милена Любомирова Аврамова

167.                     

Елена Йорданова Каргова

168.                     

Христо Димитров Бонев

169.                     

Вера Ангелова Младенова

170.                     

Йордан Андонов Аврамов

171.                     

Румен Димитров Димитров

172.                     

Румяна Божилова Димитрова

173.                     

Любомир Стефанов Бегновски

174.                     

Валентина Тодорова Полименова

175.                     

Наташа Стефанова Димитрова

176.                     

Петър Рангелов Петров

177.                     

Антоанета Мартинова Микова

178.                     

Милка Божилова Ангелова

179.                     

Стойка Великова Стоилова

180.                     

Даниела Борисова Михайлова

181.                     

Велина Стоилова Костадинова

182.                     

Дияна Иванова Георгиева

183.                     

Васил Димитров Танев

184.                     

Мануша Божинова Минева

185.                     

Адриана Цветанова Антонова

186.                     

Живко Дончев Дончев

187.                     

Недялко Богданов Белчев

188.                     

Мая Иванова Тачева

189.                     

Емилия Александрова Лицова

190.                     

Светослав Юриев Лицов

191.                     

Димитрина Панайотова Текелова

192.                     

Светлин Йорданов Иванов

193.                     

Емилия Владимирова Манолова

194.                     

Боян Димитров Дечев

195.                     

Неда Валентинова Велева

196.                     

Добринка Добринова Христова

197.                     

Павел Атанасов Христов

198.                     

Йонка   Неделчева Петкова

199.                     

Васил Веселинов Радев

200.                     

Десислава Емилова Петрова

201.                     

Анна Светлинова Шанова

202.                     

Димитрина Христова Тодорова

203.                     

Калин Христов Христов

204.                     

Златна Николаева Николова

205.                     

Стоянка Костадинова Хубанова

206.                     

Любомир Евгениев Радев

207.                     

Миланка Василева Костова

208.                     

Александър Минков Алексиев

209.                     

Жасмина Славчева Нинова

210.                     

Мариана   Стойкова Ангелова

211.                     

Пламенка Стефанова Йорданова

212.                     

Цветомила Костова Георгиева

213.                     

Мария Петрова Иванова

214.                     

Венцислав Димитров Велинов

215.                     

Цветелина МиленоваСавова

216.                     

Мирослав Мирославов Цанов

217.                     

Маргарита Найденова Вълкова Манчева

218.                     

Калин Георгиев Уждрин

219.                     

Виолета Николова Йорданова

220.                     

Силвия Николова Радославова

221.                     

Цвета   Йорданова Златева-Апостолова

222.                     

Дона Христова Кисьова-Тума

223.                     

Валя Стоянова Ненкова

224.                     

Моника Христова Стоянова

225.                     

Галя Иванова Дириманова

226.                     

Анета Димитрова Попова

227.                     

Татяна Христова Стоева- Вучева

228.                     

София Иванова Бочева

229.                     

Слави Атанасов Палаханов

230.                     

Любомир Христов Марков

231.                     

Атанас   Марков Марков

232.                     

Милка Светославова Георгиева

233.                     

Константин     Светлинов Шанов

234.                     

Юлия Константинова Шанова

235.                     

Виктор Валентинов Йорданов

236.                     

Гергана   Тонова Кърмъзова

237.                     

Инна Петрова Бижева

238.                     

Любимка Тодорова Карастоянова Крумова

239.                     

Станчо Димитров Петров

240.                     

Кристиан Давидов Каландадзе

241.                     

Крис Христов Йонев

242.                     

Камелия Драганова Александрова Йонева

243.                     

Александър Константинов Венков

244.                     

Мариян Огнянов Маринов

245.                     

Наталия Георгиева Райчева

246.                     

Георги Николов Сариев

247.                     

Людмил Никифоров Стоилков

248.                     

Даниела Любчева Йорданова

249.                     

Мартина Костадинова Жилкова

250.                     

Радослава Пламенова Михайлова

251.                     

Иван Димитров Палакарчев

252.                     

Елисавета Минчева Палакарчева

253.                     

Марио Иванов Палакарчев

254.                     

Цветанка Димитрова Филипова

255.                     

Лъчезар Георгиев Филипов

256.                     

Цветанка Костова Николова

257.                     

Екатерина Боянова Станоева

258.                     

Талка Йосифова Тодорова

259.                     

Вера Стефанова Николова- Паунчева

260.                     

Стойко Николов Величков

261.                     

Мария Стефанова Атанасова

262.                     

Мадлена Михайлова Жилкова

263.                     

Костадин Христов Жилков

264.                     

Андон Янев Божанин

265.                     

Елена Андонова Маркова- Божанина

266.                     

Боряна Георгиева Райкова

267.                     

Лилиана Георгиева Крумова

268.                     

Персида Маринова Бозукова

269.                     

Христо Тодоров Бозуков

270.                     

Румяна Иванова Дикова

271.                     

Ванко Младенов Диков

272.                     

Павлина Владимирова Лозанова

273.                     

Динка Нинова Дойчинова

274.                     

Кула Георгиева Иванова

275.                     

Николай Славчев Стоянов

276.                     

Тодор Петков Тодоров

277.                     

Борислав Орлинов Тодоров

278.                     

Теменужка Ичева Попова

279.                     

Боряна Дамянова Бърнякова

280.                     

Илона Йорданова Михайлова

281.                     

Душан Станимиров Марков

282.                     

Трифон Христов Стоянов

283.                     

Стефан Велков Топков

284.                     

Анелия Дончева Султанова

285.                     

Ани Светославова Кочева

286.                     

Георги Димитров Пирнарев

287.                     

Александър Владимиров Ламбев

288.                     

Стоян Петров Недев

289.                     

Никола Симеонов Николов

290.                     

Даниела Георгиева Николова

291.                     

Лидия Петрова Гочева

292.                     

Антония Константинова Високалийска - Джонева

293.                     

Лидия Тодорова Иванова

294.                     

Тодор Иванов Петров

295.                     

Георги Михайлов Лещарски

296.                     

Боряна Георгиева Лещарска

297.                     

Георги Борисов Ясников

298.                     

Росица Маркова Ясникова

299.                     

Десислава Василева Летинова

300.                     

Атанаска Иванова Ранкова

301.                     

Марина Георгиева Терзийска

302.                     

Лидия Петрова Нинова - Терзийска

303.                     

Емилия Георгиева Борисова

304.                     

Деяна Стефанова Борисова

305.                     

Николина Свиленова Любенова

306.                     

Мая Славеева Тушинова - Павлова

307.                     

Бойко Александров Павлов

308.                     

Анна Николаева Георгиева

309.                     

Милкана Данчова Бедалова

310.                     

Емил Руменов Йорданов

311.                     

Христо Ценков Тодоров

312.                     

Латин Владимиров Иванов

313.                     

Александър Красимиров Пенчовски

314.                     

Георги Каменов Иванов

315.                     

Ивайло Стоянов Милушев

316.                     

Мариела Христова Милушева

317.                     

Зоя Стоянова Милушева

318.                     

Мария Бойкова Павлова

319.                     

Надежда Бойкова Павлова

320.                     

Даниела Димитрова Господинова

321.                     

Екатерина Живкова Георгиева

322.                     

Володя Куздов Петров

323.                     

Лилия Йорданова Кирилова

324.                     

Добринка Стайкова Узунова

325.                     

Красимира Красимирова Микова

326.                     

Евгений Ангелов Илиев

327.                     

Евгения Стойчева Илиева

328.                     

Кристина Благовестова Баракова

329.                     

Димитрина Светославова Георгиева

330.                     

Мария Ангелова Атанасова

331.                     

Красимира Любомирова Тонева

332.                     

Иванка Михайлова Костова

333.                     

Иван Костадинов Костов

334.                     

Стефка Кънчева Маджарова

335.                     

Лидия Божидарова Николова

336.                     

Вая Петрова Мицева

337.                     

Таня Костадинова Иванова

338.                     

Милена Иванова Александрова

339.                     

Илко Василев Тодоров

340.                     

Елица Рачева Недкова

341.                     

Рачо Генов Недков

342.                     

Весела Иванова Недкова

343.                     

Николай Александров Александров

344.                     

Елена Йорданова Павлова

345.                     

Георги Харалампиев Ангелов

346.                     

Даниела Ванчова Арангелова

347.                     

Весела Василева Миладинова

348.                     

Диана Христова Манова

349.                     

Павлина Славева Маринчовска

350.                     

Снежанка Петрунова Стоянова

351.                     

Ради Маринов Стоянов

352.                     

Анна Георгиева Цанова

353.                     

Васил Георгиев Попов

354.                     

Румяна Юриева Йохнева

355.                     

Елена Ботева Атанасова

356.                     

Людмила Стоянова Стоянова

357.                     

Ани Георгиева Атанасова

358.                     

Гергана Кирилова Узунова

359.                     

Евелинка Георгиева Атанасова

360.                     

Силвия Александрова Додова

361.                     

Емилия Кирилова Борисова

362.                     

Диана Александрова Павлова

363.                     

Райна Димитрова Геровска

364.                     

Екатерина Пламенова Рослева

365.                     

Адриана Димитрова Мичева

366.                     

Теменужка Цветанова Попова

367.                     

Дюла Иванова Димитрова

368.                     

Павел Бориславов Григоров

369.                     

Мая Пенчева Илиева

370.                     

Ива Здравкова Якимова

371.                     

Петър Борисов Грамчев

372.                     

Мариета Славкова Христова

373.                     

Стойчо Стоянов Вельов

374.                     

Владимир Димитров Монов

375.                     

Анелия Христова Андонова

376.                     

Лилия Андонова Монова

377.                     

Мария Петрова Гърноева

378.                     

Иван Стоянов Гърноев

379.                     

Димитрина Николаева Гинева

380.                     

Румен Михайлов Стоянов

381.                     

Яна Анатолиева Ангелова

382.                     

Радослав Христов Михайлов

383.                     

Атанаска Иванова Гърноева-Михайлова

384.                     

Петя Иванова Гърноева

385.                     

Недялка Тодорова Живкова

386.                     

Тодор Росенов Живков

387.                     

Георги Антонив Папазов

388.                     

Искра Кирилова Петрова

389.                     

Калина Георгиева Симова

390.                     

Радослав Кирилов Симов

391.                     

Богдана Славчова Стоянова

392.                     

Димитър Вълчев Вълчев

393.                     

Ива Василева Григорова

394.                     

Русалин Петров Георгиев

395.                     

Пепа Христова Танчева

396.                     

Бойко Атанасов Георгиев

397.                     

Нели Валериева Лазова

398.                     

Неделина Тонева Манчева

399.                     

Красимир Милков Йорданов

400.                     

Тодорка Георгиева Спасова

401.                     

София Антонова Спасова

402.                     

Надя Андонова Буклиева

403.                     

Сашко Евдокимов Буклиев

404.                     

Людмила Свиленова Лазарова

405.                     

Августина Райчева Спасова

406.                     

Ивайло Петков Иванов

407.                     

Таня Иванова Иванова

408.                     

Милена Кирилова Ковачeва

409.                     

Надежда Георгиева Фалина

410.                     

Евелина Иванова Фалина

411.                     

Ива Георгиева Стоева

412.                     

Ивайло   Евгениев Чупренски

413.                     

Анна Иванова Генова

414.                     

Мирослава   Владимирова Малинова

415.                     

Елена Цветанова Янева

416.                     

Красимир Георгиев Ругачев

417.                     

Мария Ангелова Моллова

418.                     

Юлиана Борисова Кръстинова

419.                     

Юлия Димова Кръстинова

420.                     

Светла Михайлова Аврамова

421.                     

Антоанета Василева Тодорова

422.                     

Ирина Димитрова Манолова

423.                     

Николай Стефанов Станболов

424.                     

Людмила Геодимова Кътовска

425.                     

Вяра Костова Сребърникова

426.                     

Дафинка Петрова Сребърникова

427.                     

Петя Валентинова Благоева

428.                     

Стефан Севдалинов Начев

429.                     

Евгения Христова Рашева

430.                     

Емил Емилов Рашев

431.                     

Стоилка   Иванова Лазарова

432.                     

Георги Христов Сиромахов

433.                     

Георги Великов Райков

434.                     

Верка Стоилова Фускова

435.                     

Мария Димитрова Дойкин

436.                     

Галяна   Божидарова Торбова

437.                     

Валентина Младенова Исаева Михайлова

438.                     

Александър Тодоров Михайлов

439.                     

Красимира Димова Койнова

440.                     

Камен Николов Буров

441.                     

Александър Стойнов Койнов

442.                     

Искра Василева Койнова

443.                     

Пламен Георгиев Панов

444.                     

Донка Русева Вълчева

445.                     

Олег Костадинов Милушев

446.                     

Леонид Димитров Григоров

447.                     

Данка Стоилова Сиромахова

448.                     

Емилия Василева Пейчинова

449.                     

Станислав Стоянов Даракчиев

450.                     

Даниела Атанасова Софронова

451.                     

Явор Петров Софронов

452.                     

Весела Траянова Даракчиева

453.                     

Добринка Венциславова Цветкова

454.                     

Станислава Атанасова Атанасова

455.                     

Жанета Красимирова Стефанова

456.                     

Тончо Георгиев Илиев

457.                     

Марина Стойкова Петрова

458.                     

Мартин Красимиров Стефанов

459.                     

Явор Валериев Цанков

460.                     

Пламен Петров Петров

461.                     

Валери Цанков Цанков

462.                     

Красимир Димитров Стефанов

463.                     

Венцислав Цветков Люташки

464.                     

Снежанка Йорданова Люташка

465.                     

Соня Живкова Стефанова

466.                     

Мария Илиева Антова

467.                     

Деница Стоянова Бакова

468.                     

Савина Стефанова Янкова

469.                     

Георги Бориславов Ганев

470.                     

Невена Бойкова Тошева

471.                     

Петър Бойков Тошев

472.                     

Вероника Бориславова Янкова

473.                     

Александър Георгиев Стефанов

474.                     

Тодор Валентинов Тодоров

475.                     

Веселин Георгиев Тиков

476.                     

Мая Валентинова Тикова

477.                     

Борислав Иванов Янков

478.                     

Виктория Асенова Манова

479.                     

Мариан Красимиров Димитров

480.                     

Иван Ангелов Александров

481.                     

Цветанка Николова Николова

482.                     

Десислава Матеева Григорова

483.                     

Христина Димитрова Георгиева

484.                     

Ваня Димитрова Георгиева

485.                     

Елка Александрова Георгиева

486.                     

Михаил Емилов Григоров

487.                     

Христо Венциславов Цветков

488.                     

Адриана Крумова Петрова

489.                     

Елена Стоянова Чапалова-Янкова

490.                     

Николинка Димитрова Събева

491.                     

Ангел Георгиев Христов

492.                     

Венелина Данайлова Гандева

493.                     

Цветелина Андриянова Петрова

494.                     

Росица Димитрова Димитрова

495.                     

Маргарита Иванова Тороманова

496.                     

Анелия Кръстанова Чакърова

497.                     

Петър Кирилов Чакъров

498.                     

Кристина Петрова Чакърова

499.                     

Петя Симеонова Милева

500.                     

Ангел Иванов Ангелов

501.                     

Иван Борисов Танев

502.                     

Даниела Георгиева Димитрова

503.                     

Венка Георгиева Велинова

504.                     

Памела-Хайра Азедин Муса

505.                     

Петя Тодорова Ганджулова

506.                     

Мартин Николаев Николов

507.                     

Анна Калчева Гергьовска

508.                     

София Ангелова Варадинова

509.                     

Цвета Георгиева Бираджиева

510.                     

Екатерина Димитрова Вълкова

511.                     

Нина Стефанова Дишлиева

512.                     

Огнян Николаев Никилов

513.                     

Мария Ангелова Дачовска

514.                     

Петя Николова Иванова

515.                     

Златина Николова Бонева

516.                     

Ирена Йорданова Атанасова

517.                     

Йордан Емилов Янков

518.                     

Людмила Иванова Арнаут

519.                     

Снежанка Косева Ченкова

520.                     

Мариянка Кръстанова Тинкова

521.                     

Екатерина Маринова Костадинова

522.                     

Милка Станкова Тодорова

523.                     

Иванка Миланова Илиева

524.                     

Надежда Климентова Каменарова

525.                     

Румен Веселинов Евтимов

526.                     

Румина Петрова Петрова

527.                     

Георги Костадинов Георгиев

528.                     

Кръстан Венциславов Палашев

529.                     

Силвия Петрова Милева

530.                     

Рамона Илиева Райчева

531.                     

Младен Андреев Младенов

532.                     

Владислава Иванова Иванова

533.                     

Лилия Руменова Чавдарова

534.                     

Йордан Христов Йорданов

535.                     

Теодора Тодорова Лакова

536.                     

Ива Стефанова Йорданова

537.                     

Радослав Емилов Николов

538.                     

Андрей Младенов Младенов

539.                     

Ивана Милчева Захаренова

540.                     

Велина Георгиева Георгиева

541.                     

Георги Симов Симов

542.                     

Даниела Димитрова Войчева

543.                     

Ваня Маринова Станчева

544.                     

Владо Сашков Александров

545.                     

Надка Методиева Борисова

546.                     

Емилия Кирилова Симеонова

547.                     

Николина Емилиева Асенова

548.                     

Найден Кирилов Асенов

549.                     

Петя Стефанова Александрова

550.                     

Красимира Радкова Лъчезарова

551.                     

Ратко Лъчезаров Латинчев

552.                     

Борислав Орлинов Атанасов

553.                     

Мария Димитрова Солакова

554.                     

Вероника Светославова Миленова

555.                     

Роза Василева Дончева

556.                     

Костадин Симеонов Благоев

557.                     

Даниела Тончева Найденова

558.                     

Михаил Мишев Манов

559.                     

Снежанка Василева Начева

560.                     

Константин Атанасов Цилев

561.                     

Регина Юпитер Цилева

562.                     

Моника Илиева Стефанова

563.                     

Иван Савов Павлов

564.                     

Тамара   Боянова Манолова

565.                     

Евгения Страшимирова Живкова

566.                     

Любомира     Панайотова Пастирова

567.                     

Красимир   Кирилов Тодоров

568.                     

Ивайло Михайлов Мортев

569.                     

Стефан   Георгиев Георгиев

570.                     

Василка Костадинова Симеонова

571.                     

Радулина Цолова Йорданова

572.                     

Здравка Начева Седефова

573.                     

Деница     Валериева Варадинова

574.                     

Цвета Иванова Василова

575.                     

Нели Манолова Петкова

576.                     

Петя Иванова Христова

577.                     

Елена Венелинова Цекова

578.                     

Еличка Добрева Войчева

579.                     

Кристина Орлинова Кунчева

580.                     

Росица Рангелова Велянова

581.                     

Рени Генадиева Николова

582.                     

Иван Димитров Икономов

583.                     

Нина Николова Георгиева

584.                     

Цветанка Борисова Рангелова

585.                     

Ирина Златанова Стойчева

586.                     

Мария Драголюбова Ралчева

587.                     

Ваня Делчева Славова

588.                     

Петър Димитров Чуклев

589.                     

Мария Райчева Георгиева

590.                     

Юлия Илиева Хаджийска

591.                     

Веселин Николаев Коев

592.                     

Христина   Славчева Димова

593.                     

Албена Лазинова Николова

594.                     

Маргарита Илиева Филипова

595.                     

Николай     Петков Петков

596.                     

Христина Георгиева Иванова

597.                     

Калоян Стефанов Анков

598.                     

Веселина Иванова Иванова

599.                     

Стефан Людмилов Марков

600.                     

Ивайло   Стефанов Анков

601.                     

Десислава Стоянова Златанова

602.                     

Мирослава Стоянова Златанова

603.                     

Ангел Юлиев Филипов

604.                     

Емилия Емилова Златарева

605.                     

Евгени Апостолов Стоянчев

606.                     

Тодор Мичов Райковски

607.                     

Йорданка Кирилова Димова

608.                     

Румяна Велкова Райковска

609.                     

Григор   Георгиев Георгиев

610.                     

Христомил   Милков Аджаров

611.                     

Станка     Иванова   Нанкова

612.                     

Стефанка Благоева Аджарова

613.                     

Димо   Гинов Иванов

614.                     

Любомир Славов Николов

615.                     

Олимпия   Евлогиева Тенева

616.                     

Александър Тодоров Райковски

617.                     

Верка Георгиева Велчева

618.                     

Ивайло Велчев Велчев

619.                     

Борислава Асенова Андонова

620.                     

Василка Любомирова Велева

621.                     

Асен Кирилов Георгиев

622.                     

Сава   Павлов Павлов

623.                     

Василка Димитрова Стоичкова

624.                     

Румяна Маринова Митовска-Симеонова

625.                     

Севдалина Любенова Василева

626.                     

Валентина Василева Василева

627.                     

Атанаска   Владимирова Симова

628.                     

Мелина Оханес Стоянова

629.                     

Любомира Ивайлова Иванова

630.                     

Кинка Любенова Пейова

631.                     

Мария Димитрова Сарова

632.                     

Виолета   Николова Стоянова

633.                     

Виктория   Николаева Павлова

634.                     

Мариела Георгиева Малинова

635.                     

Еди   Георгиев Илиев

636.                     

Светлана   Михайлова Димитрова

637.                     

Христо Стойчев Михайлов

638.                     

Роза Ненчева Тафраджийска

639.                     

Мариана Венциславова Статева

640.                     

Пенка Цветанова Кръстинкова

641.                     

Бориска   Кирилова Трифонова

642.                     

Стамболка Борисова Павлова

643.                     

Елена Славчева Дюлгерова

644.                     

Антоанета Василева Димитрова

645.                     

Милена   Георгиева Бакърджиева

646.                     

Снежана   Нанкова Николова

647.                     

Борислав Тодоров Лучев

648.                     

Велина Владимирова Карагеоргиева

649.                     

Атанаска Здравкова Мишева

650.                     

Борислава Милчева Младенова

651.                     

Галина Добрева Христова

652.                     

Кирил Николов Николов

653.                     

Николай Стоянов Минчев

654.                     

Мария Димитрова Кръстева

655.                     

Тони Иванова Николова

656.                     

Крьстиян Ивайлов Илков

657.                     

Анна Любомирова Христова

658.                     

Момчил Димитров Илиев

659.                     

Мая Крумова Минчева

660.                     

Весела Стоянова Минчева

661.                     

Ирена Богомилова Димитрова

662.                     

Бойка Стоянова Маринова

663.                     

Любка Костадинова Минева

664.                     

Камелия Делчева Йорданова

665.                     

Фиданка Петкова Янева

666.                     

Десислава Васкова Апостолова

667.                     

Илияна Александрова Димитрова

668.                     

Василена Александрова Вассилева

669.                     

Мери Данчова Апостолова

670.                     

Огнян Людмилов Стоянов

671.                     

Любомир Людмилов Стоянов

672.                     

Симеонка Иванова Кърджова

673.                     

Доника Иванова Аврамова

674.                     

Диана Венелинова Алайкова-Анастасова

675.                     

Цветан Пламенов Алексов

676.                     

Иван Иванов Каицанов

677.                     

Десислава Стефанова Стефанова

678.                     

Нина Богославова Кожузкова

679.                     

Ина Миткова Бьчварова

680.                     

Цветанка Василева Начева

681.                     

Румяна Велинова Христова

682.                     

Константин Янков Крьчмаров

683.                     

Михаил Богданов Бонев

684.                     

Павел Иванов Кайцанов

685.                     

Васил Емилов Виденов

686.                     

Митко Илянов Пенчев

687.                     

Анна Стоименова Михайлова

688.                     

Мая Виткова Бонев

689.                     

Надка Димитрова Мангешова

690.                     

Елеонора Димитрова Димитрова

691.                     

Михаил Грозданов Петров

692.                     

Нестор Маринов Дряновски

693.                     

Емануил Красимиров Краев

694.                     

Нели Александрова Константинова

695.                     

Веселина Стоянова Николаева

696.                     

Иванка Николова Аврамова

697.                     

Боян Божидаров Алексиев

698.                     

Анна асенова Тренева

699.                     

Йоана Иванова Петрова

700.                     

Александьр Валериев Стойновски

701.                     

Кирил Александров Пужев

702.                     

Орлин Петров Петров

703.                     

Снежанка Иванова Христова

704.                     

Ангел Николов Колев

705.                     

Радин Николов Григоров

706.                     

София Венциславова Петрова

707.                     

Ели Красимирова Рангелова

708.                     

Петя Христова Найденова

709.                     

Диана Атанасова Душкова

710.                     

Христо Димитро Тодоров

711.                     

Силвия Кирилова Дереджиева

712.                     

Мария Несторова Дряновска

713.                     

Тихомир Митков Маринов

714.                     

Соня Христова Саракинова

715.                     

Марио Владимиров Владимиров

716.                     

Иван Богомилов Кръстев

717.                     

Росен Димитров Казълов

718.                     

Ивайло Куртев Булдаков

719.                     

Ясен Кирилов Христов

720.                     

Анжело Алберт Йорданов

721.                     

Марин Иванов Христов

722.                     

Катя Иванова Тугова

723.                     

Илиян Атанасов Сюлейманов

724.                     

Анелия Стефанова Спасова

725.                     

Неделчо Методиев Дамянов

726.                     

Лозан Иванов Петров

727.                     

Райчо Димитров Лацин

728.                     

Елена Иванова Николова

729.                     

Валентин Георгиев Кръстев

730.                     

Камелия Георгиева Гълъбова

731.                     

Стефан Стоянов Спасов

732.                     

Маргарита Георгиева Сапункова

733.                     

Марияна Венциславова Василева

734.                     

Милена Пенева Събева

735.                     

Михаил Витанов Виячев

736.                     

Делян Христов Великов

737.                     

Николай Кръстев Гавазов

738.                     

Антония Христова Емилова

739.                     

Емилия Стойчева Иванова

740.                     

Галина Венциславова Ввасилева

741.                     

Светла Георгиева Атанасова

742.                     

Петър Маринов Иванов

743.                     

Траян Методиев Дамянов

744.                     

Мирослав Петров Стоилов

745.                     

Станислава Мирославова Стоилова

746.                     

Виолета Ангелова Балабанова

747.                     

Иванка Маринова Иванова

748.                     

Пенка Илиева Димитрова

749.                     

Кремена Димитрова Петкова

750.                     

Даниел Евгениев Георгиев

751.                     

Иван Арафенов Петков

752.                     

Малинка Крумова Терзийска

753.                     

Зорка Методиева Дамянова

754.                     

Методи Траянов Дамянов

755.                     

Силвия Бончева Мартинова

756.                     

Богдана Живкова Атанасова

757.                     

Фани Захариева Божилова

758.                     

Антоанета Кирилова Иванова

759.                     

Ангел Гаврилов Ангелов

760.                     

Ели Олег Колева

761.                     

Веселина Живкова Атанасова

762.                     

Тодор Димитров Станчев

763.                     

Рафина Иванова Иванова

764.                     

Евгения Николаева Колева

765.                     

Георги Владимиров Колев

766.                     

Румелина Евгениева Кръстева

767.                     

Христина Борисова Стоймирова

768.                     

Тинка Борисова Гергова

769.                     

Мария Атанасова Спасова

770.                     

Мартин Росенов Григоров

771.                     

Стоянка Николаева Гавазова

772.                     

Магдалена Дончева Манасиева

773.                     

Румен Димитров Манасиев

774.                     

Добромир Руменов Манасиев

775.                     

Галина Ангелова Каменова

776.                     

Младен Стойчев Петров

777.                     

Александра Асенова Фичарова

778.                     

Валентина Христова Йорданова

779.                     

Тота Дакова Христова

780.                     

Дончо Йорданов Дончев

781.                     

Елена Страхилова Стоянова

782.                     

Искра Георгиева Филова

783.                     

Борислава Бориславова Иванова

784.                     

Мария Петрова Кръстева

785.                     

Стоянка Георгиева Учарова

786.                     

Даниел Георгиев Станков

787.                     

Надежда Методиева Миланова

788.                     

Иван Асенов Костадинов

789.                     

Георги Страхилов Станков

790.                     

Георги Благоев Танев

791.                     

Даниела Петкова Асенова

792.                     

Аделина Димитрова Димитрова

793.                     

Малина Стойчева Иванова

794.                     

Петрана Борисова Петрова

795.                     

Маргарита Борисова Маринова

796.                     

Методи Методиев Дамянов

797.                     

Мария Иванова Чанева

798.                     

Валерия Константинова Цветанова

799.                     

Боряна Боянова Маркова

800.                     

Христо Павлов Гергов

801.                     

Денис Симеонов Симеонов

802.                     

Соня Димитрова Симеонова

803.                     

Капка Стойчева Стоянова

804.                     

Еленита Станиславова Стоянова

805.                     

Станислав Божидаров Стоянов

806.                     

Снежанка Димитрова Велинова

807.                     

Силвия Владимирова Николова

808.                     

Мария Петкова Михайлова

809.                     

Пламен Кирилов Михайлов

810.                     

Верка Петрова Благоева

811.                     

Ани Димитрова Дудевска

812.                     

Васко Милков Дудевски

813.                     

Даниел Кирилов Петров

814.                     

Цветослав Васков Дудевски

815.                     

Иван Йовов Каравасилев

816.                     

Мила Красимирова Павлова

817.                     

Силвия Валериева Петрова

818.                     

Бети Радославова Борисова

819.                     

Кристина Велкова Димитрова

820.                     

Даниела Кирилова Александрова

821.                     

Георги Георгиев Колев

822.                     

Карамфила Стойчева Лазарова

823.                     

Юлияна Александрова Тончева

824.                     

Вени Кънчева Петрова

825.                     

Мирела Георгиева Георгиева

826.                     

Вероника Ленкова Цветкова

827.                     

Вергиния Лозкова Иванова

828.                     

Диана Гочева Гочева

829.                     

Ангелина Тодорова Маджарова

830.                     

Красимира Иванова Апостолова

831.                     

Милен Пламенов Миленов

832.                     

Надежда Христова Тодорова

833.                     

Янка Иванова Димова

834.                     

Ирена Атанасова Петрова

835.                     

Тонка Дянкова Василева

836.                     

Александрина Иванова Генова

837.                     

Тан`я Митева Костадинова

838.                     

Мария Колева Танчева

839.                     

Нели Недева Петрова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

1. Петър Веселинов Петров

Лицето изчаква проверка за застъпник в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

2. Лидия Николова Петрова

Невалидно ЕГН

3. Иванка Спасова Шанова

Лицето изчаква проверка за анкетьор в „Алфа Рисърч“ ООД

4. Данаил Калинов Нинов

Лицето няма навършени 18 години

5. Даниела Георгиева Пирнарева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

6. Магделина Георгиева Пирнарева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

7. Милен Величков Симеонов

Невалидно ЕГН

8. Мария Георгиева Сиромахова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

9. Мария Георгиева Сиромахова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

10. Димитър Стоянов Даракчиев

Лицето е кандидат от Движение за права и свободи-ДПС в ОИК София

11. Дора Димитрова Даракчиева

Лицето е кандидат от Движение за права и свободи-ДПС в ОИК София

12. Боряна Иванова Иванова

Лицето няма навършени 18 години

13. Валентина Илиева Дачовска

Невалидно ЕГН

14. Виолета Йорданова Кирилова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

15. Диана Стефанова Георгиева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

16. Росица Димитрова Димитрова

Лицето се повтаря в списъка

17. Васил Емилов Виденов

Лицето се повтаря в списъка

18. Николай Найденов Райков

Лицето изчаква проверка за застъпник в ПП България без цензура

19. Мирела Красимирова Генова

Лицето е кандидат от МК „КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН“ в ОИК Чирпан

20. Тодор Иванов Караиванов

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

21. Николай Тодоров Николов

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

22. Никол Николаева Русева

Лицето няма навършени 18 години

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения