Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2698-ПВР/МИ
София, 5 юни 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № 476/05.06.2013 г. от Живко Веселинов Тодоров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Стара Загора, за промяна в състава на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Диана Недялкова Бонева - член на ОИК, да бъде назначена Тонка Иванова Тачева. Към предложението са приложени: заявление от Диана Недялкова Бонева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Тонка Иванова Тачева; пълномощно от Цветан Генчев Цветанов в полза на Живко Веселинов Тодоров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стара Загора , област Стара Загора, Диана Недялкова Бонева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Тонка Иванова Тачева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения