Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2692-НС
София, 30 май 2013 г.

ОТНОСНО: заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър

На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Хасан Ахмед Адемов е избран за министър на труда и социалната политика, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК Хасан Ахмед Адемов е обявен за народен представител в изборен район 18. Разградски, от листата на ПП „Движение за права и свободи" в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през което изпълнява функциите на министър, народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител Хами Ибрахимов Хамиев, ЕГН ..., следващ кандидат от листата на ПП „Движение за права и свободи", в изборен район 18. Разградски, в изборите за 42-ро Народно събрание, за времето, през което Хасан Ахмед Адемов изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения