Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2690-НС
София, 30 май 2013 г.

ОТНОСНО: заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър

На 29 май 2013 г. с решение на Народното събрание Ангел Петров Найденов е избран за министър на отбраната, видно от писмо изх. № 350-06-10 от 29.05.2013 г. на председателя на Народното събрание. С Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК Ангел Петров Найденов е обявен за народен представител в изборен район 14. Пернишки, от листата на КП „Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс за времето, през което изпълнява функциите на министър, народният представител се замества от следващия кандидат в съответната листа.
На основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избрана за народен представител Евдокия Славчева Асенова, ЕГН ..., следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България", в изборен район 14. Пернишки, в изборите за 42-ро Народно събрание, за времето, през което Ангел Петров Найденов изпълнява функциите на министър на отбраната.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения