Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 269-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври .2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Крушари, област Добрич, от 12.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-260 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Крушари.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Живка Йорданова Андреева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кера Кръстева Бошнакова

 

СЕКРЕТАР:

Назмие Исмаил Люман

 

ЧЛЕНОВЕ:

Радка Петкова Димова

 

 

Боряна Стефанова Георгиева

 

 

Николинка Демирова Петрова

 

 

Савка Желева Вълкова

 

 

Иванка Георгиева Георгиева

 

 

Мирослава Иванова Георгиева

 

 

Денка Ненчева Петрова

 

 

Величка Ганчева Недкова

 

 

Кръстинка Желязкова Желева

 

 

Мерал Османова Раиф

 

 

Фелиз Зия Карани

 

 

Денчо Стоянов Стоянов

 

 

Марийка Ганчева Господинова

 

 

Виолета Йовчева Йовева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения