Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2689-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 (8-2)/19.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и заявление с вх. № 5 (5-2)/19.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите за националния референдум от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, представлявано от Рашо Христов Тарльовски – председател на УС, чрез Велина Пенкова Войникова, упълномощена от представляващия с пълномощно от 19.10.2015 г. В заявленията се правят искания за регистрация като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. на 221 лица.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Рашо Христов Тарльовски в полза на Велина Пенкова Войникова; пълномощно от представляващия сдружението Рашо Христов Тарльовски в полза на 221 (двеста двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 19.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 219 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. За 2 лица са констатирани несъответствия, както следва: Моньо Илиев Монев е кандидат от Движение за права и свободи – ДПС в ОИК – Тунджа; Иван Николов Боровански е кандидат от Българска социалистическа партия в ОИК – Бяла Слатина.

Лица в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 219 (двеста и деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Веселин Станев Петров

2.       

Галя Димитрова Тановска

3.       

Валентин Костадинов Вельов

4.       

Катя Иванова Каменова

5.       

Павлина Милетиева Ячковска

6.       

Иван Атанасов Дамянов

7.       

Симеон Цветков Цолов

8.       

Георги Симеонов Георгиев

9.       

Татяна Ангелова Стайкова

10.  

Гергана Трендафилова Балинова

11.  

Борислава Веселинова Попчева

12.  

Антоанета Горанова Иванчева

13.  

Николина Асенова Янкова

14.  

Димитър Стефанов Стефанов

15.  

Йордан Ангелов Ташев

16.  

Радостина Николова Кафтанджиева

17.  

Веселка Александрова Проданова

18.  

Румен Алексиев Раданов

19.  

Цанко Асенов Карталов

20.  

Христо Илиев Трендафилов

21.  

Георги Младенов Чипилов

22.  

Стоянка Владимирова Мутафалова

23.  

Ани Цанкова Карталова

24.  

Атанаска Иванова Митрева

25.  

Валентина Иванова Христова

26.  

Добрина Йорданова Димова

27.  

Елена Дочева Иванова

28.  

Илия Димитров Бараков

29.  

Катя Петкова Михайлова

30.  

Кольо Цонев Хаджиев

31.  

Дженка Иванова Иванова

32.  

Дора Георгиева Иванова

33.  

Мария Георгиева Чиповска

34.  

Мария Иванова Димитрова

35.  

Митко Василев Митев

36.  

Станка Ангелова Атанасова

37.  

Теньо Минчев Боев

38.  

Юлия Георгиева Дюлгерова

39.  

Нели Иванова Стефанова

40.  

Моника Василева Радева

41.  

Ралица Данаилова Радева

42.  

Снежа Стефанова Иванова

43.  

Пенка Иванова Белчева

44.  

Таня Георгиева Стоева

45.  

Катя Иванова Георгиева

46.  

Дияна Георгиева Бончева

47.  

Зюмбюлка Сашева Иванова

48.  

Румяна Никова Димитрова

49.  

Асен Сашев Тодоров

50.  

Янка Сашева Драганова

51.  

Мария Илиева Тодорова

52.  

Румяна Василева Василева

53.  

Георги Тодоров Кръстев

54.  

Нико Сашев Тодоров

55.  

Стефанка Христова Тодорова

56.  

Сашо Ников Тодоров

57.  

Георги Василев Василев

58.  

Радка Енчева Иванова

59.  

Златка Сашева Василева

60.  

Йосиф Сашев Тодоров

61.  

Минка Русева Тодорова

62.  

Йордан Николов Иванов

63.  

Сашо Тодоров Тодоров

64.  

Сашо Асенов Сашев

65.  

Таня Иванова Стефанова

66.  

Зюмбюла Стефанова Иванова

67.  

Павел Господинов Господинов

68.  

Донка Цандева Златева

69.  

Атанаска Тодорова Гочева

70.  

Петя Борисова Ангелова

71.  

Дженка Димитрова Стефанова

72.  

Борис Ангелов Иванов

73.  

Илия Георгиев Желязков

74.  

Бончо Генчев Желев

75.  

Милена Асенова Симеонова

76.  

Радостина Жечкова Василева

77.  

Герга Лазарова Иванова

78.  

Минка Славова Ванкова

79.  

Дамянка Колева Узунова

80.  

Ташка Атанасова Мутафова

81.  

Стефана Георгиева Георгиева

82.  

Николай Иванов Илиев

83.  

Иван Ангелов Иванов

84.  

Павел Георгиев Павлов

85.  

Лидия Вергилова Колева

86.  

Мария Йорданова Балтова

87.  

Красимира Иванова Димитрова

88.  

Донка Матева Димитрова

89.  

Пламен Колев Колев

90.  

Тана Христова Стоянова

91.  

Таня Андонова Хаджидимитрова

92.  

Йовка Димитрова Атанасова

93.  

Петко Петров Иванов

94.  

Манол Иванов Вълчев

95.  

Руска Величкова Михова

96.  

Стоянка Василева Колева

97.  

Димитър Колев Димитров

98.  

Анка Вълчева Георгиева

99.  

Женя Гошева Апостолова

100.                     

Иван Русев Господинов

101.                     

Станка Митева Георгиева

102.                     

Иван Георгиев Филипов

103.                     

Стоянка Кръстева Желева

104.                     

Николай Георгиев Косев

105.                     

Въла Георгиева Катеринова

106.                     

Стоян Георгиев Стоянов

107.                     

Нели Венциславова Василева

108.                     

Борислав Николаев Борисов

109.                     

Петя Гочева Парушева

110.                     

Николай Тодоров Георгиев

111.                     

Димитрина Иванова Върбанчовска

112.                     

Детелина Стефанова Цанкова

113.                     

Красимир Петков Кръстев

114.                     

Владимир Валентинов Буковски

115.                     

Стефка Петрова Маринова

116.                     

Иван Емилов Лалушев

117.                     

Ива Иванова Иванова

118.                     

Иван Стефанов Иванов

119.                     

Валентин Христов Иванов

120.                     

Цветелина Радославова Бисерова

121.                     

Филип Красимиров Малинов

122.                     

Ели Данаилова Кисимова

123.                     

Станка Николова Иванова

124.                     

Иванка Цветанова Николова

125.                     

Боян Кръстев Костов

126.                     

Светла Чавдарова Тодорова

127.                     

Даниела Христова Близнакова

128.                     

Мариела Иванчева Алексиева

129.                     

Татяна Андреева Мишева

130.                     

Христо Славчев Йотов

131.                     

Теменужка Стефанова Димитрова

132.                     

Десислава Иванова Тушинова

133.                     

Венцислав Емилов Николов

134.                     

Даниела Иванова Дакова

135.                     

Петър Кръстюмиров Дилков

136.                     

Мирослав Илиев Йоцов

137.                     

Евлогия Петрова Якимова

138.                     

Анета Георгиева Иванова

139.                     

Красимир Коцев Петров

140.                     

Владимир Боянов Вадимиров

141.                     

Татяна Томова Филиповска

142.                     

Димитрина Илиева Йотова

143.                     

Валентина Младенова Цекова

144.                     

Радослав Йовков Докусански

145.                     

Румяна Стефанова Шетовска

146.                     

Валентина Йовкова Драгиевска

147.                     

Росица Николова Докусанска

148.                     

Стефани Иванова Тенчева

149.                     

Ваня Димитрова Вълова

150.                     

Румен Николов Матов

151.                     

Цветозар Семьонов Ценов

152.                     

Силия Борисова Василева

153.                     

Стефан Петков Иванов

154.                     

Христина Йотова Тошева

155.                     

Цветана Иванова Маринова

156.                     

Пенка Костадинова Сръндашка

157.                     

Верка Лилова Петкова

158.                     

Пенка Стоянова Симеонова

159.                     

Цветана Нинова Минковска

160.                     

Ангел Цветанов Йотов

161.                     

Теменужка Костадинова Ралчовска

162.                     

Ива Захаринова Йотова

163.                     

Надя Якимова Арсенова

164.                     

Даринка Данова Данова

165.                     

Марияна Йоакимова Лаковска

166.                     

Диана Василева Найденова

167.                     

Цеца Светославова Огойска

168.                     

Недислава Илкова Илиева

169.                     

Даниела Цветанова Нецова

170.                     

Стоян Маринов Стоянов

171.                     

Иван Георгиев Иванов

172.                     

Нели Лъчезарова Цветкова-Герчекова

173.                     

Виктория Манчева Иванова

174.                     

Силвия Огнянова Христова

175.                     

Божидар Пенчев Големанов

176.                     

Николай Милчов Нецов

177.                     

Цветинка Христова Диловска

178.                     

Татяна Христова Томова

179.                     

Юри Николов Тодоров

180.                     

Вергиния Христова Дилова

181.                     

Георги Валериев Вълканин

182.                     

Адриян Илиянов Петров

183.                     

Владислав Тихомиров Петков

184.                     

Катерина Георгиева Мицова

185.                     

Емилия Димитрова Иванова

186.                     

Татяна Иванова Петрова

187.                     

Юлия Божилова Иванова

188.                     

Христина Христова Петкова

189.                     

Цветан Йотов Манов

190.                     

Вергиния Веселинова Митова

191.                     

Игнат Костадинов Цветков

192.                     

Надка Дичова Витанова

193.                     

Тодорка Иванова Стоянова

194.                     

Йонка Петрова Христова

195.                     

Роза Николова Тодорова

196.                     

Илияна Пенкова Самарджиева

197.                     

Илия Георгиев Георгиев

198.                     

Марияна Христова Стаменова

199.                     

Цветомила Йорданова Чифчийска

200.                     

Йорданка Иванова Кръстева

201.                     

Денислав Стефанов Дамянов

202.                     

Петко Даринов Петков

203.                     

Петър Иванов Косаков

204.                     

Ваня Йорданова Мишовска

205.                     

Даяна Христова Стефанова

206.                     

Светла Георгиева Христова

207.                     

Юлия Кирилова Вутова

208.                     

Стефка Коцева Драганова

209.                     

Илия Кирков Тишков

210.                     

Невенка Георгиева Драганова

211.                     

Иван Цолов Левашки

212.                     

Мунка Николова Гергушева

213.                     

Илияна Петкова Петкова

214.                     

Пенка Петрова Павлова

215.                     

Димитрина Ивова Димитрова

216.                     

Милена Симеонова Атанасова

217.                     

Ирена Станиславова Тоткова

218.                     

Дафинка Каменова Трайкова

219.                     

Дафинка Петрова Иванова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1.

Моньо Илиев Монев

2.

Иван Николов Боровански

 

като неотговарящи на изискванията на Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения