Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2684-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 (1-5) от 19.10.2015 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2398-МИ от 29 септември 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 (6-2) от 19.10.2015 г. от същото сдружение за регистрация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. и за регистрация като наблюдатели на същите лица.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 270 (двеста и седемдесет) лица – представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На 19.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 264 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Шест от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и че следва да ги регистрира с едно решение като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и като наблюдатели в националния референдум.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 264 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Даниела Здравчова Златева

2.       

Светлана Борисова Гундева

3.       

Методи Димитров Белчин

4.       

Иван Русев Русев

5.       

Тихомир Георгиев Костов

6.       

Виктор Николаев Белалов

7.       

Трайчо Иванов Трайчев

8.       

Христо Димитров Велински

9.       

Лъчезар Райов Стойнов

10.  

Валентин Милчeв Костадинов

11.  

Петя Детелинова Тодорова

12.  

Стоянка Йорданова Котева

13.  

Боряна Василева Тодорова

14.  

Николай Емилов Колчев

15.  

Борислава Вельова Попова

16.  

Милена Николова Николова

17.  

Райна Филипова Балабанова

18.  

Мария Ангелова Янева

19.  

Елена Михайлова Попчева

20.  

Петя Стефанова Стефанова

21.  

Таня Манук Генова

22.  

Китан Йосифов Мизурски

23.  

Георги Петров Дойкин

24.  

Албена Тихомирова Емилова

25.  

Ели Кочова Трендафилова

26.  

Огнян Костадинов Топалов

27.  

Илия Тодоров Кирев

28.  

Александър Самуилов Топчиев

29.  

Петър Олек Томанов

30.  

Асен Петров Томанов

31.  

Борис Петров Корунов

32.  

Силвия Яворова Гарданска

33.  

Сузана Красимирова Радкова

34.  

Георги Николаев Иванов

35.  

Шериф Алишоф Арнаудов

36.  

Красимир Кемилов Порчев

37.  

Валентин Валериев Кръстев

38.  

Юсеин Мехмедов Копишев

39.  

Мехмед Харединов Ачанов

40.  

Марияна Бенчова Ачанова

41.  

Сузи Бенчова Ачанова

42.  

Цанко Бисеров Милев

43.  

Кирил Милушев Фурнаджиев

44.  

Лидия Юлиева Услева

45.  

Вилма Евтимова Услева

46.  

Ради Красимиров Косев

47.  

Йордан Петров Петров

48.  

Лидия Момчилова Кейбашиева

49.  

Иво Емилов Шолев

50.  

Илко Цветков Петков

51.  

Мариан Ранилов Арабаджиев

52.  

Емил Юлиянов Ибчев

53.  

Моисей Албенов Пидев

54.  

Юлиян Радков Кавармов

55.  

Ангел Стоянов Кадинов

56.  

Младен Георгиев Чипилов

57.  

Красимир Албенов Иманов

58.  

Мустафа Ахмедов Галенов

59.  

Радка Димитрова Бояджиева

60.  

Илия Петров Самоходов

61.  

Огнян Димитров Огнянов

62.  

Асен Петров Киров

63.  

Антим Ясенов Крачов

64.  

Мария Борисова Джолева

65.  

Емил Алеков Кавармов

66.  

Аделина Бойкова Запрова

67.  

Илиан Алексиев Иланджиев

68.  

Венцислав Арсов Кейбашиев

69.  

Бенчо Цанков Шехтов

70.  

Ради Красимиров Радков

71.  

Петър Костадинов Томанов

72.  

Веско Христов Шехтов

73.  

Николай Калинов Кирев

74.  

Иво Яворов Медков

75.  

Мартин Юлиянов Косев

76.  

Димитър Георгиев Йовчев

77.  

Мануш Цанков Шарков

78.  

Ати Алишова Кердакова

79.  

Лидия Костадинова Кердакова

80.  

Лидия Юлиянова Прагова

81.  

Десислава Христова Кирева

82.  

Едис Колев Кавармов

83.  

Цанко Алеков Кейбашиев

84.  

Христина Иванова Тумбева

85.  

Мирослав Момчилов Имамов

86.  

Лидия Радванова Милева

87.  

Симова Здравкова Ламбова

88.  

Бисер Янков Маджирски

89.  

Петър Димитров Кадинов

90.  

Теодора Борисова Спасова

91.  

Олга Георгиева Барлямова

92.  

Славка Борисова Самоходова

93.  

Стоянка Димитрова Келчева

94.  

Александра Петрова Йовчева

95.  

Лиляна Александрова Самоходова

96.  

Огнян Илиев Киселов

97.  

Валентин Иванов Ламбов

98.  

Мирела Кирилова Бозова

99.  

Адриана Бисерова Карталова

100.                     

Бисер Бенчов Шевров

101.                     

Росица Бисерова Кердакова

102.                     

Александър Кирилов Бозев

103.                     

Цанко Янков Маджирски

104.                     

Румен Александров Келчев

105.                     

Кръстина Георгиева Спасова

106.                     

Симеон Василев Луков

107.                     

Маргарита Георгиева Арнаудова

108.                     

Силвия Милчева Милева

109.                     

Асен Георгиев Белев

110.                     

Красимир Радков Мутафалов

111.                     

Мартин Бенчев Милев

112.                     

Валентин Миланов Чаушев

113.                     

Борислав Тодоров Лебанов

114.                     

Денис Момчилов Лещаров

115.                     

Мехмед Тодоров Арагов

116.                     

Евелина Юриева Сиракова

117.                     

Георги Борисов Салкин

118.                     

Цанко Яворов Янкулов

119.                     

Мустафа Ивов Балиев

120.                     

Иво Момчилов Ибчев

121.                     

Петър Кочов Авнаудов

122.                     

Яне Емилов Попов

123.                     

Христо Илиев Кининчев

124.                     

Петя Георгиева Ласкова

125.                     

Екатерина Костадинова Ковачева

126.                     

Анита Славчова Миланова

127.                     

Надежда Боянова Петрова

128.                     

Даниела Василева Цоцоманска

129.                     

Величка Боянова Атанасова

130.                     

Татяна Кирилова Димитрова

131.                     

Благо Кирилов Сръндачки

132.                     

Иво Иванов Величков

133.                     

Катина Владимирова Велинова

134.                     

Цветанка Митрева Цветкова

135.                     

Диана СтефановаМицова

136.                     

Ани Илиева Митина

137.                     

Георги Иванова Харалампиев

138.                     

Добра Кръстева Златкова

139.                     

Благойка Кирилова Димитрова

140.                     

Мариян Георгиев Зарев

141.                     

Елена Георгиева Захариева

142.                     

Борислав Георгиев Николов

143.                     

Здравка Борисова Никова

144.                     

Ралица Въчкова Стойчева

145.                     

Фиданка Благоева Чавдарова

146.                     

Любка Иванова Стоилова

147.                     

Йордан Симеонов Златковски

148.                     

Георги Борисов Георгиев

149.                     

Теодора Иванова Велинова

150.                     

Валентин Иванов Стоилков

151.                     

Радостин Тодоров Райчев

152.                     

Богдана Петрова Михова

153.                     

Станислава Тодорова Андонова

154.                     

Димчо Боянов Харизанов

155.                     

Гергана Иванова Ташева

156.                     

Виолина Пламенова Стоименова

157.                     

Мая Ананиева Димитрова

158.                     

Младен Янков Анев

159.                     

Даниела Йорданова Сергиева

160.                     

Николай Иванов Костадинов

161.                     

Руслана Ризова Иванова

162.                     

Иван Минков Иванов

163.                     

Елена Иванова Яначкова

164.                     

Ирина Жорова Василева

165.                     

Виолета Тодорова Колева

166.                     

Михаела Пламенова Цветанова

167.                     

Татяна Манолова Стоева

168.                     

Кристиян Венцеславов Ненов

169.                     

Ваня Руменова Цекова

170.                     

Даниела Найденова Рапатинска

171.                     

Денислав Ивица Георгиев

172.                     

Росица Дамянова Чамова

173.                     

Станка   Илиева Десподова

174.                     

Даниела Георгиева Благоева

175.                     

Бетина Емилова Христова

176.                     

Светослав Емилов Христов

177.                     

Емил Иванов Христов

178.                     

Гергин Крумов Димитров

179.                     

Круна Славчова Цветкова

180.                     

Павел Иванов Колев

181.                     

Васил Миланов Харалампиев

182.                     

Симеон Атанасов Иванчев

183.                     

Райчо Любенов Атанасов

184.                     

Васил Бориславов Константинов

185.                     

Гергана Венциславова Георгиева

186.                     

Емилия Боянова Васева

187.                     

Антонио Кирилов Христов

188.                     

Борислав Иванов Златков

189.                     

Теменужка Симеонова Молова

190.                     

Венета Николова Очипалска

191.                     

Николина Стоичкова Казакова

192.                     

Биляна Красимирова Димитрова

193.                     

Лозан Александров Григоров

194.                     

Катя Димитрова Миленска

195.                     

Емилия Димитрова Стоянова

196.                     

Цанко Любенов Йорданов

197.                     

Георги Стоимиров Георгиев

198.                     

Роза Костадинов Атанасова

199.                     

Димитрина Борисова Китанова

200.                     

Симеон Андонов Велинов

201.                     

Йорданка Христова Лазова

202.                     

Райна Стойчкова Черкезов

203.                     

Латинка Симеонова Стоянова

204.                     

Илияна Йорданова Расонкова

205.                     

Драган Иванов Костадинов

206.                     

Кристина Васкова Венева

207.                     

Милен Генадиев Димитров

208.                     

Невена Лъчезарова Илиева

209.                     

Денислав Валентинов Игнатов

210.                     

Димитър Любенов Стоянов

211.                     

Зоя Иванова Асенова

212.                     

Татяна Стефанова Грънчарска

213.                     

Гюла Лазарова Дойчинова

214.                     

Никола Младенов Коматински

215.                     

Ивайло Пенчев Якимов

216.                     

Ивалина Каменова Стоянова

217.                     

Любен Данчов Танев

218.                     

Сашо Кирилов Димитров

219.                     

Асен Рашков Джонев

220.                     

Цветелина Младенова Младенова

221.                     

Любомир Иванов Пенев

222.                     

Радостина Ангелова Тимева

223.                     

Радослав Иванов Александров

224.                     

Станислав Зиновиев Илиев

225.                     

Мартин Василев Янчев

226.                     

Андриан Руменов Стоев

227.                     

Асен Иванов Иванов

228.                     

Станислава Руменова Кокалчева

229.                     

Десислава Найденова Иванова

230.                     

Благойка Йорданова Угринова

231.                     

Елена Димитрова Йовкова-Пасева

232.                     

Евелина Йорданова Николова

233.                     

Благой Митков Георгиев

234.                     

Андрей Борисов Серафимов

235.                     

Славейко Станкев Илиев

236.                     

Анелия Страхилова Георгиева

237.                     

Даниела Пенчева Стамова

238.                     

Дженка Ангелова Димитрова

239.                     

Цветка Кирова Русчева

240.                     

Иван Калчев Димитров

241.                     

Жана Димитрова Георгиева

242.                     

Таня Димитрова Калчева - Никова

243.                     

Мария Иванова Георгиева

244.                     

Виолета Петрова Карастоянова

245.                     

Василка Костадинова Кирова

246.                     

Жана Вълева Юзбашиева

247.                     

Димитрина Дойчева Димитрова

248.                     

Ганка Добрева Райкова

249.                     

Георги Желязкова Бакалов

250.                     

Димитър Младенов Иванов

251.                     

Христо Георгиев Костов

252.                     

Мария Георгиева Владева

253.                     

Катя   Иванова Тодорова

254.                     

Атанаска Йорданова Иванова

255.                     

Бойко Иванов Иванов

256.                     

Анжела Петрова Петрова

257.                     

Кера Стефанова Драгоева

258.                     

Ройди Георгиев Ройдев

259.                     

Нели Ангелова Колева

260.                     

Господин Тошев Димитров

261.                     

Минко Митков Митков

262.                     

Стоянка Колева Гинчева

263.                     

Валентин Щерев Иванов

264.                     

Въльо Стоянов Димов

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

1. Златко Георгиев Аничов

Невалидно ЕГН

2. Виолета Иванова Йорданова

Невалидно ЕГН

3. Ася Игова Боянова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4. Боянка Максимова Ангелова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения