Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2683-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу агитационен видеоклип на местна коалиция „Пловдив утре“, излъчен по БНТ 1.

Постъпил е сигнал от Георги Лозанов – председател на СЕМ, с вх. № МИ-20-290 от 16.10.2015 г. на ЦИК, в който е посочено, че при извършване на наблюдение на кампанията за местни избори 2015 г. са установили, че на 12.10.2015 г. от 20:24:48 часа до 20:25:19 часа по БНТ е излъчен видеоклип на кандидата за кмет на община Пловдив Илко Николов, издигнат от местна коалиция „Пловдив утре“. Формално в клипа кандидатът за кмет Илко Николов агитира за позиция „ДА“ в националния референдум, но фактически отправя недвусмислен призив за подкрепа на местната коалиция, която не е регистрирана в информационно-разяснителната кампания за националния референдум. Точка 4 на Решение № 2294-НР/22.09.2015 г. на ЦИК съдържа изрична забрана информационно-разяснителната кампания на националния референдум да се използва за „пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, местни коалиции, техните кандидати и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.“

Централната избирателна комисия разгледа сигнала и приложения към него видеоклип и установи, че действително с излъчването на тези кадри се нарушават условията и редът за провеждане на информационно-разяснителната кампания за националния референдум.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1 т. 26, 22 и 23 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс Решение № 2294-НР от 22.09.2015 г. на ЦИК и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на информационно-разяснителната кампания за националния референдум за предизборна агитация, извършено от Илко Николов Николов – кандидат за кмет на община и общински съветник, издигнат от местна коалиция „Пловдив утре“ – в агитационен видеоклип, излъчен по БНТ-1 на 12.10.2015 г.

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на посочения агитационен видеоклип в програмата на БНТ-1 и в която и да е друга електронна медия.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Илко Николов Николов, ЕГН …, адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. „Митрополит Натанаил“ № 21, ет. 3 – кандидат за кмет на община и водач на кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция „Пловдив утре“.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на Българска национална телевизия и Съвета за електронни медии за изпълнение (спиране излъчването на агитационния видеоклип на местна коалиция „Пловдив утре“).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения