Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 268-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Сухиндол, област Велико Търново, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-117 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г. и 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сухиндол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Руменова Кобурова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Аннет Калинова Илиева

 

СЕКРЕТАР:

Петя Христова Карагерова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Николова Банчева

 

 

Миглена Кирилова Монева

 

 

Маргарита Цанкова Илиева

 

 

Лозана Димитрова Вълева

 

 

Красимира Алфредова Спартянова

 

 

Красимира Димова Йорданова

 

 

Ивелина Христова Русева

 

 

Мартин Маринов Петров

 

 

Петя Димова Алтънова

 

 

Алие Ибрямова Чавдарлиева

 

 

Емилия Борисова Георгиева

 

 

Силвия Илиева Стефанова

 

 

Антония Тодорова Анастасова

 

 

Сезаин Салиев Мехмедов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения