Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2674-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Шукран Кязим Идриз – кандидат за кмет на община Кирково, срещу решение № 79-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК – Кирково

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1355 от 16.10.2015 г. чрез ОИК – Кирково, до Централната избирателна комисия от Шукран Кязим Идриз – кандидат за кмет на община Кирково, срещу решение № 79-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК – Кирково.

Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателката счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на закона. Жалбоподателката твърди, че всички поставени от нея плакати на територията на община Кирково съдържат изискуемата се по закон информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, като за удостоверяване на това обстоятелство е приложила и предизборен плакат със съответния текст. Излага твърдения, че според нея имало разлепени няколко плаката със същата визия, но без съответния текст, като заявява, че тези плакати не били разлепени от нея и били провокация от страна на нейни опоненти.

Общинската избирателна комисия – Кирково, е разгледала подробно всички аргументи на жалбоподателката и е изложила подробни мотиви към решението си, които Централната избирателна комисия кредитира изцяло.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Шукран Кязим Идриз – кандидат за кмет на община Кирково, срещу решение № 79-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК – Кирково, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения