Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2673-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Веселин Сергеев Атанасов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – гр. Мадан, срещу решение № 165 от 13.10.2015 г. на ОИК – Мадан

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1372 от 16.10.2015 г. чрез ОИК – Мадан, до Централната избирателна комисия от Веселин Сергеев Атанасов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – гр. Мадан, срещу решение № 165 от 13.10.2015 г. на ОИК – Мадан, относно разпространение на агитационни материали.

Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят счита, че разпространените агитационни материали са с невярно съдържание. Според жалбоподателя в мотивите на ОИК се признава основателността на жалбата. Посочва се и органът, който бил допуснал качване на образец на бюлетина за кмет с техническа грешка. Според г-н Атанасов обаче оставал неизяснен въпросът кое е длъжностното лице, което е качило на сайта на ОИК невярна и подвеждаща информация. В мотивите на жалбата жалбоподателят също така счита, че след като кандидатът за кмета на с. Ловци, община Мадан, е разпространявала несъзнателно агитационни материали с невярно съдържание относно кмет на населеното място от ПП ГЕРБ, оставал неизяснен въпросът дали длъжностно лице от състава на ОИК не е публикувало невярна информация съзнателно с цел подвеждане на избиратели. Моли да се отмени атакуваното решение като неправилно.

В решението си по жалбата ОИК обсъжда три образеца на бюлетини, съответно за кмет на община, за общински съветници и за кмет на кметство с. Ловци, където кандидатът на ПП ГЕРБ Зайре Довърджиев е била записана като кандидат на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК под № 10. Общинската избирателна комисия е изследвала случая подробно, като в мотивите на решението си е установила, че на гърба на всяка една от бюлетините е поставено квадратче с цифрата 8 и отметка върху същата. При тегленето на жребия за номерата на партиите и коалициите за номерата в бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на територията на община Мадан № 8 е изтеглен от ПП „Движение за права и свободи“. Съответно ОИК правилно се е мотивирала, че не може да се направи обосновано предположение, че агитационните материали са разпространени от кандидата за кмет от ДПС на с. Ловци, община Мадан, Рукие Кабадалиева. Изискан е писмен отговор от представляващия ПП „ДПС“ на територията на община Мадан за това разпространявал ли е щабът или кандидатите материали с описаното съдържание. Пред ОИК – Мадан, се е явил представителят на ПП „ДПС“ г-н Садъков и е дал обяснение, че материалите действително се разпространяват от щаба на ПП „ДПС“, но целта им е разяснение на начина на гласуване, а не объркване на вота. Същият е потвърдил, че г-жа Кабадалиева няма нищо общо с разпространението на материалите. Отделно от това, същият е допълнил, че образците на бюлетини са свалени от сайта на ОИК – Мадан, и е отпаднала въобще възможността да бъдат използвани по какъвто и да е начин като агитационни материали във водената от партията разяснителна кампания.

Нещо повече, ОИК – Мадан правилно е отбелязала в мотивите на решението си, че й е ноторно известно, че кандидатът за кмет на кметство с. Ловци г-жа Зайре Довърджиева е кандидат на ПП ГЕРБ, а не на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, както и че утвърдените образци на бюлетини първоначално са били качени на електронния сайт на ОИК с техническа грешка, която незабавно е била отстранена по съответния ред.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Веселин Сергеев Атанасов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ – гр. Мадан, срещу решение № 165 от 13.10.2015 г. на ОИК – Мадан, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения