Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 267-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Макреш, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Макреш, област Видин, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-14 от 04.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Макреш.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Макреш, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Видолов Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петър Ванчев Тодоров

 

СЕКРЕТАР:

Витко Борисов Пантев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ирена Стоянова Стоянова

 

 

Виктор Йосифов Георгиев

 

 

Лиляна Стоянова Митова-

Кьосашка

 

 

Владимир Тодоров Цанов

 

 

Ирена Ангелова Младенова

 

 

Йорданка Цветанова Александрова-Динковска

 

 

Емилиян Илиев Енчев

 

 

Славка Иванова Савова

 

 

Анелия Ванкова Кръчкина

 

 

Цветан Неделков Тошев

 

 

Гриша Благоев Добрев

 

 

Анка Лозанова Григорова

 

 

Силвия Нинкова Груева

 

 

Мая Младенова Живкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения