Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2666-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 (3-1) и вх. № 5 (5-1) от 15.10.2015 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, подписани от Константина Стефанова Кипрова – представляваща сдружението, чрез Румен Петков Пенов – пълномощник, регистрирана с Решение на ЦИК № 2397-МИ/НР от 29.09.2015 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението в полза на 1 (едно) лице – упълномощен представител на сдружението и списък с имената и ЕГН на упълномощеното лице за наблюдател в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум, представен и на технически носител.

От писмо от 16.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка се установява, че лицето е предложено и изчаква предварителна проверка от сдружение „Институт за социална интеграция“. С Решение № 2642-МИ/НР от 17.10.2015 г. на ЦИК предложената за наблюдател Петя Георгиева Караиванова е регистрирана като наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“, поради което не отговаря на изискването да не съвместява други качества по т. 20 от Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК и регистрацията следва да бъде отказана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във вр. с чл. 112 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА Петя Георгиева Караиванова като наблюдател на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения