Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2662-НС
София, 17 май 2013

ОТНОСНО: жалба от Емил Алексиев Тодоров – областен председател на ДПС 12. МИР Монтана срещу изборни нарушения

Постъпила е жалба с вх. № 1802-НС от 13.05.2013 г. по електронната поща на 13 май 2013 г. в 5,10 ч. от Емил Алексиев Тодоров в качеството му на областен председател на ДПС 12. МИР Монтана.

В жалбата се съдържат оплаквания, че 40 секционни протокола от МИР - Монтана „не са оформени надлежно" и от Централната избирателна комисия се иска да не се приемат изброените протоколи на СИК в 12. МИР - Монтана.

В жалбата се съдържа искане да се спазят изискванията на закона и да бъдат предоставени на председателя на предизборния щаб на ДПС  на 12. МИР - Монтана и да бъдат предоставени надлежно заверени копия от протоколите.

Централната избирателна комисия направи проверка и установи, че неправилно са цитирани 40 секционни протокола, тъй като се повтарят номерата на секциите от които се искат протоколи, а един е неправилно посочен, тъй като секция с такъв номер не съществува на територията на 12. МИР - Монтана. След щателна проверка се установи, че се касае се за 29 СИК протокола.

След като се запозна с оригиналите на цитираните протоколи, които се съхраняват в ЦИК, Централната избирателна комисия констатира, че всичките са оформени надлежно съгласно изискванията на Изборния кодекс, с решенията на ЦИК и Методическите указания. Протоколите са приети, обработени в РИК, оповестени на сайта на Централната избирателна комисия, приети в ЦИК и повторно обработени в изчислителния пункт на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира  за неоснователно искането да бъдат „предоставени надлежно оформени ксероксни копия от протоколите".

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Емил Алексиев Тодоров - областен председател на ДПС 12. МИР Монтана срещу изборни нарушения

Не уважава искането за предоставяне на копия от цитираните СИК протоколи в 12. МИР Монтана.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения