Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2661-МИ
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2633-МИ от 16.10.2015 г. за регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с писмо вх. № МИ-00-308/18.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ втория диспозитив на Решение № 2633-МИ от 16.10.2015 г. в частта относно регистрация на упълномощени представители като наблюдатели на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

„РЕГИСТРИРА като наблюдатели 131 (сто тридесет и един) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Благой Николов Атанасов

2.       

Станислава Жекова Нанева

3.       

Златка Николова Овчарова

4.       

Лиляна Василева Мицева-Кириленко

5.       

Павел Георгиев Янев

6.       

Ани Тодорова Андреева

7.       

Таня Иванова Каридкова

8.       

Ани Богданова Иванова

9.       

Катя Георгиева Иванова

10.  

Петра Свиленова Денева

11.  

Димитър Георгиев Денев

12.  

Стойка Драгомирова Драгиева

13.  

Росица Андреева Драганова

14.  

Николай Георгиев Делев

15.  

Невенка Николова Драганова

16.  

Мария Георгиева Чанева

17.  

Екатерина Кирова Димитрова

18.  

Йончо Тодоров Комитски

19.  

Светослава Иванова Вълчева

20.  

Десислава Емилова Стоянова

21.  

Иляна Димитрова Делева

22.  

Минка Асенова Сиракова

23.  

Снежана Христова Георгиева

24.  

Бина Маркова Бакалова

25.  

  Атанаска Николова Пецекова

26.  

Тоню Лулев Бакалев

27.  

Нели Вълчанова

28.  

Наташа Георгиева Вайсалска

29.  

 Росица Тотева Костова

30.  

 Стефан Димитров Костов

31.  

Димитър Стоянов Стоянов

32.  

Райка Димитрова Жекова

33.  

 Росица Николова Сазанова

34.  

Станка Райкова Атанасова

35.  

Добромир Веселинов Демирев

36.  

Иванка Дошева Демирева

37.  

Диляна Колева Пенева

38.  

Милка Миткова Зафирова

39.  

 Мариана Войкова Стоянова

40.  

Олег Тодоров Тодоров

41.  

Вяра Василева Николова

42.  

Диянка Димова Пасева

43.  

София Георгиева Неделчева

44.  

Ирина Иванова Пройчева

45.  

Душан Стоянов Душев

46.  

Сийка Вълкова Душева

47.  

Сулка Дойнова Кралева

48.  

Николай Петков Георгиев

49.  

Димитър Георгиев Иванов

50.  

Христо Димитров Григоров

51.  

Константин Георгиев Иванов

52.  

Васил Мирчев Маврудиев

53.  

Марио Татянов Ангелов

54.  

Радка Иванова Пелева

55.  

Ивелина Йовчева Томова

56.  

 Мария Иванова Димитрова

57.  

 Петко Величков Димитров

58.  

Тодор Иванов Божилов

59.  

Стоянка Иванова Маринова

60.  

Христина Георгиева Каличина

61.  

Димитринка Тракова Стефанова

62.  

Пролетина Тодорова Халачева     

63.  

Зафирка Костадинова Георгиева

64.  

Росица Желязкова Димитрова

65.  

Кина Димитрова Христова

66.  

Силвия  Иванова Иванова

67.  

Валентина Димитрова Генчева

68.  

Христо Цветанов Маринов

69.  

Нейка Динева Чанева

70.  

Валентина Николаева Димитрова

71.  

Боян Иванов Босев

72.  

Събка  Маринова  Господинова

73.  

Николина Милчева Добрева

74.  

Йовка Ганчева Тодорова

75.  

Дечо Николов Тодоров

76.  

Лилия Стефанова Цветкова

77.  

Митко Иванов Шопов

78.  

Стоянка  Георгиева  Георгиева

79.  

Цветелина Демирева Христова

80.  

Пенка Георгиева Желева

81.  

Живко Пенев Георгиев, адрес  

82.  

Илинка Иванова Николова

83.  

Женя Маринова Алексиева

84.  

Марияна Атанасова Сърмова

85.  

Петко Стефанов Илиев

86.  

Янка Скарлатова Георгиева

87.  

Христо Стоянов Панчуков

88.  

Яна Златинова Желязкова

89.  

Надежда Матева Матева

90.  

Евгений Василев Василев

91.  

Румяна Богомилова Каракашева

92.  

Диана Димитрова Попова

93.  

Мария Ангелова Железова

94.  

Антония Живкова Тенева

95.  

Таня Марчева Владева

96.  

Ивелина Йорданова Петрова

97.  

Николина Кънчева Йовчева

98.  

Светла Найденова Русева

99.  

Христина Димитрова Влахова

100.                     

Зорка Лазарова Янева

101.                     

Яна Янева Кунева

102.                     

Тончо Янев Толев

103.                     

Елена Николаева Загорска

104.                     

Зюмбюла Христова Ангелова

105.                     

Графинка Ангелова Пенева

106.                     

Дамянка Димитрова Костова

107.                     

Росица Панайотова Иванова

108.                     

Пеньо Иванов Вълков

109.                     

Яна Душева Коева

110.                     

Росица Вълчева Илиева

111.                     

Стела Панайотова Вълчева

112.                     

Пенка Петрова Косева

113.                     

Ружа Тодорова Дичева

114.                     

Марийка Христова Христова

115.                     

Радка Йорданова Зафирова

116.                     

Тонка Тодорова Йорданова

117.                     

Янка Стоянова Генова

118.                     

Янита Чавдарова Генова

119.                     

Марийка Стоянова Ценова

120.                     

Румяна Иванова Господинова

121.                     

Тодорка Димова Радева

122.                     

Василка Тодорова Попова

123.                     

Гергана Андонова Петрова

124.                     

Мария Илиева Великова

125.                     

Димитър Пенков Иванов

126.                     

Христина Петрова Димова

127.                     

Йорданка Косева Пенева

128.                     

Радка Станчева Стоянова

129.                     

Люца Железчева Паязова

130.                     

Севдалина Статулова Кралева

131.                     

Весела Христова Стоянова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2633-МИ/

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения