Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 266-ПВР/МИ
София, 30 април 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените през 2011г. местни избори и избори за президент на Република България.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-31/30.04.2014 г. на ЦИК от Гергана Великова - председател на ОИК - Шумен. В същото е обективирано искане за разрешение за разпечатване на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България. Искането е направено, предвид че в същото ще бъдат съхранявани и изборните книжа от предстоящите избори.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид горното и на основание т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011г. на ЦИК Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България, намиращо се в община Шумен.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г.

Решението да се изпрати на председателя на ОИК - Шумен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения