Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 266-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ардино, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ардино, област Кърджали, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-218 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ардино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Ардино, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветомир Цветанов Хаджиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стела Димитрова Чангарлиева

 

СЕКРЕТАР:

Гьокчен Фетхи Емин

 

ЧЛЕНОВЕ:

Коста Иванов Куклев

 

 

Камелия Златкова Карамфилова

 

 

Дияна Розенова Миланова

 

 

Венцислав Николаев Христов

 

 

Галина Петрова Петрова-Добрева

 

 

Юлия Стефанова Петрова

 

 

Руска Миткова Чаушева

 

 

Светла Радославова Ставрева

 

 

Гюлзаде Халибрямова Хамзова

 

 

Джейлян Ръфкиев Муталибов

 

 

Мехмед Ахмедов Алиев

 

 

Магдалена Юриева Емилова

 

 

Иван Стоев Айвазов

 

 

Севдалина Руменова Райчева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения