Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2659-НС
София, 17 май 2013

ОТНОСНО: жалби от Мариян Йорданов Димитров – пълномощник на ПП „Българската левица“ срещу решения № 144-НС и 145-НС от 12.05.2013 г. на РИК № 19 – Русе

Постъпили са жалби с вх. № 1844-НС от 14.05.2013 г. от Мариян Йорданов Димитров - пълномощник на ПП „Българската левица" срещу решения № 144-НС и 145-НС от 12.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе. В първата си жалбата срещу решение № 144-НС от 12.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе, с което е оставена без разглеждане жалба от настоящия жалбоподател с вх. 339 от 12.05.2013 на РИК по повод „надлепяне на афиши" в реклама за търговска дейност върху плакати на политически партии. С оспорваното решение РИК - Русе е счела, че не е компетентна да се произнесе по жалбата, тъй като извършената дейност не е осъществена от участник в изборния процес, както и че с оглед аргументите на жалбоподателя агитационните материали върху които е осъществяване лепене на търговска реклама не са били разположени на определените от кмета на община Русе места за поставяне на агитационни материали.

Във втората си жалба срещу решение № 145-НС от 12.05.2013 г., с което е оставена без уважение жалба с вх. № 340 от 12.05.2013 г. на РИК - Русе от настоящия жалбоподател, в която се твърди, че има нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания, тъй като въпреки указанията, дадени с предходно решение на РИК, не са премахнати агитационни материали (плакати), поставени върху оградата на професионалния техникум по управление и икономика „Елиас Канети", която се намира на по-малко от 50 м от три от секциите за гласуване, разположени в сградата на техникума. За да постанови оспорваното решение, РИК - Русе е осъществила проверка чрез един от членовете си и е установила, че поставените агитационни материали към момента на проверката са премахнати, поради което е достигнала до извода че следва да остави без уважение жалбата на Мариян Димитров.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице с правен интерес от оспорването, подадена е в срок срещу подлежали на обжалване актове на РИК - Русе, поради което е допустима а разгледана по същество неоснователна.

Централната избирателна комисия изцяло споделя аргументите на РИК - Русе, поради което и двете жалби следва да бъдат оставени без уважение.

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби от Мариян Йорданов Димитров - пълномощник на ПП „Българската левица" срещу решения № 144-НС и 145-НС от 12.05.2013 г. на РИК № 19 - Русе.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения